تعبیر خواب صلیب و صلیب شکسته

با تعبیر خواب صلیب، تعبیر خواب به صلیب کشیده شدن، تعبیر خواب صلیب شکسته و تعبیر خواب صلیب گرفتن و به گردن انداختن همراه ما باشید.

تعبیر خواب صلیب
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است. برای درک بیشتر رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب به صلیب کشیده شدن - تعبیر خواب گردنبند صلیب – تعبیر خواب صلیب شکسته – تعبیر خواب صلیب واژگون

 

تعبیر خواب صلیب

معبرین غربی گویند: صلیب در خواب نشانه شخصی است که از رتبه و مرتبه بالایی بهره می‌برد این شخص می‌تواند یک شخصیت مهم مذهبی باشد. حمل کردن صلیب به معنای ازدواج و یا تولد فرزند پسر است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن صلیب در خواب، نشانه گرفتاری است. سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید.

  • اگر خواب ببینید کسی صلیب بر دوش حمل می‌کند، نشانه آن است که مبلغین مذهبی از شما می‌خواهند به مؤسسات خیریه کمک کنید.

تعبیر خواب پرستیدن صلیب

ابن سیرین: اگر ببینی صلیب را می‌پرستی، به این معنی است که برای خدا شریک قرار می‌دهی و مشرک می‌شوی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی صلیب را عزیز و گرامی می‌داری و آن را می‌بوسی، یعنی در دین اسلام محکم و پایدار نبوده و با کافران دوست می‌باشی.

 

تعبیر خواب صلیب گرفتن و به گردن انداختن

ابن سیرین می‌گوید:
  • اگر ببینی در گردن خودت صلیب داری بیانگر این است که اعتقادات تو در دین درست نمی‌باشد.

  • اگر در خواب ببینی صلیب خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که در دین خودت دچار ضعف و اشکال شده‌ای و تمایل به کفر داری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو صلیب می‌دهد، ولی تو آن را شکسته‌ای یا از خانه بیرون انداخته‌ای، در دین اسلام محکم و پایدار می‌باشی و با کافران دشمن هستی.

 

تعبیر خواب صلیب شکسته

برایت می‌گوید: 
  • دیدن یك صلیب شكسته در خواب، به معناى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما می‌شود.

  • دیدن صلیب واژگون در خواب، نشانه‏ شكست در انجام كارها است.

 

تعبیر خواب به صلیب کشیده شدن

لیلا برایت می‌گوید:  اگر خواب ببینید كه شما را به صلیبى بسته‌‏اند، یعنى دچار یأس و ناامیدى می‌شوید.

 
منابع:
تعبیرستان
www.edreaminterpretation.org

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo