تعبیر خواب صحبت با مرده (حرف زدن با مرده)

با تعبیر خواب حرف زدن با مرده، تعبیر خواب صحبت کردن با مرده، تعبیر خواب همنشینی با مرده و تعبیر خواب حرف زدن با ارواح همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب حرف زدن با مرده - تعبیر خواب همنشینی با مرده - تعبیر خواب با مرده حرف زدن

 

تعبیر خواب حرف زدن با مرده

محمد بن سیرین:
 • اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.
 • اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده‌ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.
 • اگر دید مرده از خانواده او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.
مطیعی تهرانی: اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
 • دیدن سلام کردن به مرده شادی بود
تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.

 

تعبیر خواب حرف زدن با مرده (معبرین غربی)

اگر در خواب ببینید که شخص مرده‌ای تلاش می‌کند تا نظرتان را برای رفتن به جایی جلب کند چنین رویایی ممکن است نمادی از این واقعیت باشد که شما در تلاش هستید تا با این شخص کنار بیایید و آن را بپذیرید.
به تعبیری دیگر ترس شما از تنها بودن را نشان می‌دهد.
اگر در خواب شخص مرده‌ای شما را مجبور به رفتن جایی کرده و شما در مقابل او مقاومت می‌کنید بدین معناست در هنگام بروز شرایط بحرانی و خطرناک از آن سربلند بیرون خواهید آمد.
این خواب از شما می‌خواهد قبل از هر گونه عمل یا تصمیم گیری به خوبی به نتایج آن فکر کنید.
اگر در خواب دیدید که با پدر و مادر فوت شده خود حرف می‌زنید بیانگر این است که در تلاش برای مقابله با از دست دادن آن‌ها هستید.

 

تعبیر خواب صحبت کردن با روح

آنلی بیتون:
 • اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه ‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید.

از اینکه با تعبیر خواب حرف زدن با مرده همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. چنانچه رویایی با محتوای حرف زدن با مرده، همنشینی، سلام و احوالپرسی و … را در خواب مشاهده کردید می‌توانید برای آگاهی از تفاسیر آن‌ها در قسمت نظرات ارسال نمایید.

منابع: 
266 Comments
 1. سلام؛ممنون از سایت خوبتون 😍😍🙏🏻
  اگر در خواب ببینیم که یک مرده احوال یک زنده را می‌پرسد تعبیرش چیه؟
  (مادرم خواب دیده که دوست صمیمی پدرش که حدود دوسال پیش مرحوم شده حال پدربزرگم را می‌پرسد)
  به صورت کامل تعریف کردم همش همین بوده

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید.

 2. سلام مادرم چندین شب پشت سر هم خوابیدم پدر خدابیامرزم با صحبت میکند و میگوید بیا برویم بیا بچها حالشان خوب است مادرمم خوب بود مریض شده

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: صدقه ای بدهید و به دیدار خویشان بروید!‍

 3. سلام خواب دیدم پدرم راجب ماهیت مرگ واسه هممون ب خصوص مادرم صحبت می‌کرد و میگف که چیز بدی نیس مثلا آدم دیگه پیر و فرسوده نمیشه یجورایی انگار واسه مامانم میگف بعد بم گف تو مثلا دوس داری پیر بشی گفتم اره اگه تعبیری از پیامبران یا غیره داره ممنون میشم بگین

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. نمایانگر موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل پدرتان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید.

 4. من خواب دیدم برای یه کاری بامادربزرگم وارد جایی شدم که نمیدونستم اونجا جهنمه وقتی وارد شدیم به انتهای اون قسمت نگاه کردم دیدم ادمایی که تعدادشونم زیادنبود با زنجیر بسته شدن و جلوشون اتیش روشن کردن.یه دفعه یه خانومی که نمیشناختمش از اونجا بلند شد و اومد با من و مادربزرگم حرف زد و قصد داشت با سه چهارتا چاقوی دستش به من اسیب بزنه که مادربزرگم گرفتش و نزاشت…من و مادربزرگم و اون خانوم از اون قسمت درومدیم و رفتیم خونه مادربزرگم و از اون خانوم سوال پرسیدم چند تا بچه داری و چند ساله مردی گفت دوسال!

  خوابم تعبیرش چی میشه؟

  • ابتدا سلام! خوابتان یعنی ممکنست می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. از موقعیتی که به نظر اجتناب ناپذیر می رسد، می رنجید. ممکنست رشته ی کارها را به دست کس دیگری داده اید. تعبیر دیگر: ممکنست گناهی را آگاهانه کردید، ترس درونی یا احساسات منفی سرکوب شده دارید. زمانش رسیده است که از تنبیه خویش دست بردارید و برای مدتی به خودتان سخت نگیرید. روی موقعیت یا رابطه ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی تان باشد. نمایانگر جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچگانه تان است. ممکنست به حالت بچگانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. می کوشید تمایلات سرکوب شده و امیدهای به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که لازمست بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درون تان بگذارید!

 5. دیشب خواب مادرم رو که دو ماهه بر اثر بیماری فوت شده دیدم.حالش خوب نبود میگفت سرفه میکنم و قفسه سینه ام درد میکنه.انگار ناراحت بود.تعبیرش چیه؟

  • ابتدا سلام! خوابتان یعنی مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید!

 6. سلام من خواب دیدم که مادرم که دوماهه فوت شدند را حسابی همدیگر را بغل کردیم و او میگوید همه چیز خوب است فقط جام تو قبر تنگ است تعبیر این چیه

  • سلام! خوابتان علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست مهربان تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. نمایانگر تمایل و کشش قلبی تان بسوی شخصی خاص است. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. خدا ایشان را در پناه خویش مورد رحمتش قرار دهد و به شما صبر و امید به زندگی بدهد!

 7. سلام گفته بودیدادامه ی خوابمواینجا بگم.وقتی رفتم پیش اون زن تویه یه جعبه سه تا گل کلم سفیدباکلی ترب سفید گذاشته بو کنار شیرینی ها گفت اینا برای مادربزرگته که خواسته بود مادرم خواست پولشو بده ولی اون زن قبول نکرد.ممنون

  • سلام! در ادامه: نمایانگر ماهیت غریزی و انگیزه های مخرب است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید جنبه هایی از خودتان را حفظ و حمایت کنید. ممکنست علامتی از محدودیت هایتان باشد. نباید زمان تان را صرف چیز های کوچک کنید! با چالش های زندگانی تان زندگی می کنید و رشد می کنید. تعبیر دیگر: به گزینش ها و تصمیم های ناعاقلانه ی شما اشاره دارد. نیازست در مورد برخی تصمیم هایتان دوباره فکر کنید! نمایانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نمایانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست. گویای فراوانی و کامیابی است. بیانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است.

 8. سلام،من خواب دیدم مادرم با پدرش داره درباره شوهرش یعنی پدر من صحبت میکنه که هر سه از دنیا رفتن مادرم 10 سال پیش فوت کرده، پدربزرگم 35سال پیش فوت کرده و پدرم هنوز چهلمشون نشده و هردو داشتن تو خونه پدری صحبت میکردن

  • سلام! خوابتان نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی تان باشد. ممکنست می کوشید زمانی که با ایشان، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. نمایانگر موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. خدا ایشان را در پناه خویش مورد رحمتش قرار دهد و به شما صبر و امید به زندگی بدهد!

 9. سلام .من ۲۵روز پیش مادربزرگم فوت کرد تو مدت بیماریش من پرستاریشو میکردم دیشب خوابشودیدم توخداب بهش گفتم برامون دعا میکنی با ناراحتی گفت نه چرا باید براتون دعا کنم منم گفتم اون دنیا جات خوبه؟ناراحت شدوچیزی نگفت منم گفتم اگه من واست دعا کنم بری بهشت توام واسم دعا میکنی؟وقتی اینو گفتم خوشحال شدوگفت یه زنه شوهرش مرده همیشه رو قبرشوهرش شیرینی میذاره مردم از اون شیرینی میخورن وواسش دعای خیرمیکنن شمام برام اینکارو میکنید؟منم گفتم بخدا اینکارو میکنیم بعدش به مادرم گفتم اون باهام اومدبریم شیرینی بخریم براش رسیدیم به یه جایی مثل آشپزخونه یه مرد اونجا فقط چایی دم میکردیکدفعه همون زنی که مادربزرگم گفته بوداومد اونجا بهم نگاه کرد وگفت بلاخره اومدی واست ازاون شیرینی هایی که مادربزرگت میخواست گذاشتم وقتی رفتم پیشش تو یه جعبه سه تا گل کلم سفید با کلی ترب سفیدم گذاشته بود همراه شیرینی ها بهم دادبرای مادربزرگم.ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • سلام! خوابتان یعنی مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «وقتی رفتم پیشش» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 10. سلام خواب دیدم مادر خدابیامرزم داره بهم میگه چرا مو هات رو کوتاه کردی

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید.

1 2 3 14

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور