عکس‌سلفی پسران سید‌حسن خمینی در یک قاب

عکس‌سلفی پسران سید‌حسن خمینی در یک قاب که این عکس توسط سید‌احمد‌ خمینی در صفحه رسمی‌اش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

ستاره
Logo