تعبیر خواب شربت چگونه است؟

با تعبیر خواب شربت (شربت لیمو، شربت نارنج و...)، تعبیر خواب شربت سکنجبین، تعبیر خواب شربت نعناع و تعبیر خواب شربت خراب و فاسد همراه ما باشید
تعبیر خواب شربت
ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب شربت لازم است بدانید شربت از نوشیدنی‌هایی است که مواد تشکیل دهنده آن میوه‌ها بوده و به تعبیر معبرین غربی سمبل تازگی و اهمیت دادن به رشد و پرورش است. البته این گونه خواب‌ها همواره بسته به طمع نهایی شربت می‌تواند تعابیر مختلفی داشته باشد که ابن سیرین در این مورد تفاسیری را بیان کرده است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب شربت

تعبیر خواب شربت

تعبیر خواب شربت

شربت شیرین

محمدبن سیرین گوید: خوردن شربت، چون به طعم شیرین بود و خوشبوی بود، مثل شربت سیب و شربت انار، بر شش وجه باشد

 1. پاکی دین

 2. منفعت

 3. علم مفید

 4. عمردراز

 5. عیش خوش

 6. ذکر حق تعالی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کلمه کلی شربت‌ها این است که اگر به طعم شیرین و به بوی خوش و به رنگ طبیعی باشند مال و سلامت و رفاه و فرح و شادی است.

 

شربت لیمو و نارنج


محمدبن سیرین گوید: اما شربت‌هایی که ناخوش باشد، مثل شراب ریواس و لیمو و نارنج و آن چه بدین ماند، دلیل غم و اندوه باشد.

شربت تلخ

محمدبن سیرین گوید: شربت‌هایی که به طعم تلخ باشد و به بوی ناخوش دلیل بر منفعت بود از دنیا و آخرت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر طعم ترش و تلخ و گس یا هر طعم غیر شیرین داشته باشد اندوه و رنج است و خبری است که خواب ما از کسالت و گرفتگی خاطر می‌دهد. در مورد رنگ شربت‌ها نیز حکم همین است که اگر به بوی زننده باشند کینه و نفرت تعبیر می‌شود. رنگ‌های غیر طبیعی نیز خوب نیستند.

شربت دارویی

محمدبن سیرین گوید: شربت‌هایی که از بهر دارو خورند، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیا بود.

 

تعبیر خواب شربت سکنجبین

محمدبن سیرین گوید: سکنجبین به خواب، چون شیرین بود، خوردن آن در خواب مال و روزی بود که آسان به دست آید و چون ترش بود، دلیل که مال با غم و اندوه به دست آید.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیماری، سکنجبین به خواب بیند، اگر شیرین بود شفا یابد، اگر ترش بود، بیماری او به درازا کشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

تبلیغات در ستاره


 • سکنجبین در واقع سرکه و انگبین و مخلوطی است از سرکه و عسل که به میزان و مقدار معین در هم می‌آمیختند و از مخلوط آن شربتی خوشگوار و معطر و فرح بخش به وجود می‌آوردند.

 • اگر در خواب ببینید که سکنجبین می‌خورید چنانچه شیرین بود و شرینی آن را حس کردید پول و نعمتی به دست شما می‌رسد که موجب خوشحالی شما می‌گردد و اگر ترش بود غمی در کمین شما نشسته. همین حالت است اگر سکنجبین به دیگری بدهید. چنانچه بدانید سکنجبین ترش به او می‌دهید عالما عامداً او را غمگین می‌کنید و آزارش می‌دهید و چنانچه بدانید آنچه می‌دهید شیرین است نیکی می‌کنید و موجبات خوشدلی او را فراهم می‌آورید.

 

تعبیر خواب شربت نعناع

آنلی بیتون:

 • نوشیدن شربت نعناع در خواب، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجهی لذت خواهید برد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد.

 • اگر خواب ببینید که شربت نعناع می‌نوشید، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.

 

تعبیر خواب خوردن شربت خراب و فاسد

معبرین غربی گویند:

 • به تعبیر معبرین غربی خوردن شربت‌های درست شده از میوه‌های تازه نیاز بدن به تازه شدن و تغذیه را برآورده می‌کند و دیدن آن در خواب می‌تواند نیاز روح و جسم به تقویت شدن باشد.

 • دیدن و خوردن شربت فاسد شده در خواب نشانه‌های خوبی به همراه ندارد. زندگی شما به سمت و سویی خوب پیش نمی‌روند و مشکلات در تمامی مراحل زندگی در اطراف شما هستند.

 • اگر کودکان در خواب شربت فاسد می‌نوشند این خواب نشان دهنده نیاز کودکان به مراقبت و توجه بیشتر است. 1. خواب دیدم یکی بهم گفت که تو دختر خوبی شدی و من شروع کردم با اشک بهش توضیح میدادم که ورودی هامو کنترل میکنم و دیگه اخبار ، فیلم و آهنگ منفی گوش نمیدم ولی حالم هنوز خوب نیست و اون به من چند بار تاکید کرد که حتما سه نوبت شربت لیمو و نعناع بخورم تا چاکراهام باز بشه. گفت من خودم اینکارو کردم و الان چشم سومم بازه و هاله ها رو میبینم.

  • در ابتدا سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. بیان کننده ی زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.

   • عذر میخوام علیک سلام. خیلی ممنون تعبیرم رو از جواب شما گرفتم .

 2. سلام،خواب دیدم وقتی بقیه حواسشون نیست یا خوابن شربت فک کنم پرتغال بود ولی خیلی شیرین و خوش طعم بود میخوردم مخفیانه و حواسم بود کسی نبینه که یه دفعه مامانم که انگار تشنش بود دنبال شربت میگشت که دید من دارم بم گفت ای زرنگ شربت قایمکی میخوری به ما نمیدی منم به مامانمم شربت دادم ولی تبدیل به ترشی شد شربتی ک ب مامانم دادم و مامانم دو قاشق اینا از اون ترشی خورد.
  ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • سلام! خوابتان بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می گوید ممکنست درباره ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، می بندید. زندگی برایتان خوب پیش می رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره ی پیامدها نگران نباشید. لازمست خونسرد باشید. شاید درگیر بحثی هستید که خیلی داغ می شود. از نظر استعاری، حاکی از تطهیر روحی است. به ارتباطی متقابل اشاره دارد که هردو لازمست یکدیگر را تغذیه کنید. (این نوع تغذیه ممکنست فیزیکی باشد یا عاطفی).

 3. سلام من درخواب دیدم که عازم سفری بودم با خانواده و در راه تشنه مان شد وما درجایی پیاده شدیم که نذری میدادن یک پیرمردی خوشرو وزیبا مارو به کنار دیگ های بزرگی که پر ازشربت نذری بود بردن و به من و پدرم یه عالمه از شربت های فک کنم لیمو و شربت پنج تخم دادن..بعد ازآن من کناری نشسته بودم که یک بشقاب نذری که فکنم پلو مرغ بود بهم دادن…ممنون میشم تعبیرشو بگین زود…تشکر

  • سلام! خوابتان نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، نمایانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. علامتی از نیاز برآورده نشده است. یک پوچی عاطفی در زندگی تان است یا ممکنست به دنبال الهام یا انگیزه باشید یا نیاز دارید یک نفر هل تان دهد. به نگرش تان درباره ی موقعیتی خاص اشاره دارد و اینکه در جناح خاصی ایستاده اید. ممکنست نمایانگر نقد، عصبانیت یا ناامیدی نهفته باشد. باشد. قصد انجام کاری را دارید. علامتی ازین است که تشنه ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه هایی بیش از توان تان را حمل می کنید.

 4. سلام

  من خواب دیدم ساندویچ دارم و رفتم از مغازه نوشابه نارنجی خریدم

  تینقدر بزرگ و سنگین بود ظرف نوشابه که مغازه دار برام اوردش تا جایی که میخواستم

  تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان گویای فشار و استرس شدیدی است که روی شماست. بازتابی از توانایی‌تان برای انجام دو عمل در یک زمان است. نیازست پر شر و شورتر یا بانشاط‌تر باشید. از زندگی لذت ببرید! تعبیر دیگر: لازمست تر و تازه شوید و دوباره جوان شوید! از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید!

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور