تعبیر خواب شادی و شادمانی (خندیدن)

با تعبیر خواب شادی (خوشحالی)، تعبیر خواب شادمانی و تعبیر خواب خنده و خندیدن از دیدگاه معبرین غربی و اسلامی همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب شادی

ستاره | سرویس سرگرمی – بنابر گفته معبرین اسلامی دیدن ترس و یا غم و اندوه در خواب‌های ما نشانه خوشحالی و شادمانی در بیداری است حال اگر در خواب خود خوشحال باشیم تعابیر آن غمبار و اندوهناک خواهد بود؟ برای تعبیر این گونه خواب‌ها علاوه بر دانستن تمام اطلاعات خواب و اینکه بدانیم آیا شادی، شادمانی و خندیدن محوریت خواب قرار گرفته است یا خیر بهتر است از تعابیر معبرین اسلامی و کهن استفاده کرد. با تعبیر خواب شادی و شادمانی در خواب همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب خنده و خوشحالی - تعبیر خواب شادی و رقص - تعبیر خواب مجلس شادی - تعبیر خواب جشن و مهمانی - تعبیر خواب خوشحالی مرده

 

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ خندیدن در رویا اشاره به تصاویر زیر دارد:

خندیدن: رهایی از تنش، تلاش برای اینکه خیال دیگران راحت باشد، احساس مسخره شدن یا شرمندگی به سبب جنبه‌ای از خود، آسان گرفتن کارها، تلاش برای پنهان کردن حقیقت، گاهی خنده زیاد می‌تواند اشک یا اندوه را پنهان کند.

 

تعبیر خواب شادی (معبرین اسلامی)

ابن سیرین: دیدن شادی در خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از کسی شاد شد، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی خود را در خواب شادمان ببیند، مرگش نزدیک خواهد بود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به تنهایی دست می‌زنی و شادی می‌کنی، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی.

 

تعبیر خواب خندیدن و شاد بودن

محمدبن سیرین گوید: خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقهه می‌خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • خنده آهسته در خواب، دلیل فرزندی نجیب بود.

 • خنده قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و تعجب از امور الهی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولی کلاً خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گریستن. هرچه بلندتر و بی پرواتر بخندید گریه شدیدتر و غم و غصه بیشتر است.

 

تعبیر خواب شادی و خوشحالی (معبرین غربی)

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید، نشانه آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می‌دهد.

 • اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند، نشانه وصال و شنیدن تبریکاتی همراه با شادی است.

 • اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید، علامت آن است که به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد.

 • اگر خواب ببینید شادمان هستید و می‌خندید، علامت آن است که در زندگی خود موفقیت به دست می‌آورید و با دوستان در جشن‌های شادی بخش شرکت می‌کنید.

برایت می‌گوید: شادى كردن در خواب، نشان‏ دهنده‏ زندگى آرام است.
128 نظر
 1. سلام
  من دیشب خواب دیدم که رقیب عشقیم با کسی که من دوستش دارنم، با هم نامزد کردن و من هم تو نامزدیشون هستم و دارم از ناراحتی میترکم اما این دختر خیلی خوشحاله و با صدای بلند میخنده. خواهر اون پسر هم لباس مجلسی زرد با کفش زرد پوشیده و داره میرقصه و دراین رقص یکی از کفشاشو درمیاره و با یک لنگه کفش میرقصه و اون وسط هدیه هایی هم هست برای دختره که همشون با رنگ زرد بسته بندی شدن. خلاصه این خواب خیلی بدی بود.

  • سلام! خوابتان به احساس خیانتی که در حق خودتان در حال انجامش هستید، اشاره دارد. لازمست تا در این زمان، فقدان های روانی تان را بشناسید و از موقعیت هایی که خلاف ارزش های شخصی تان هستند، خارج شوید. حاکی از احساسات بیداری تان است که تا حالت خوابتان هم کشیده شده است. ممکنست به شما درباره ی احساسات ناخودآگاهتان درباره ی شخصی بگوید. در مورد مدعی شدن (دفاع) از حق تان و ایستادن پای گفته تان، میلی ندارید. در نتیجه، اعتبارتان را جلوی دیگران از دست می دهید. تعبیر دیگر: نیازست پرخاشجوتر باشید. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه ای از خودتان است که با آن درگیر هستید. آنچه درون تان با آن می جنگید را در نظر گیرید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و دارم از ناراحتی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • خیلی ناراحت بودم از نامزدیشون. خواهره پسره تو نامزدی میرقصید و لباس و کفش زرد پوشیده بود و هدایایی که برای نامزدی آورده بودن هم زرد بود، خواهرش در حین رقص یه لنگه کفشش رو درمیاره و با یک لنگه کفش میرقصه. آیا تعبیرش رسیدن این دو تا به هم هست؟

    • در ادامه: علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. همچنین خوابتان هم دلالت بر مفهوم های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، علامتی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، حاکی از فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می هراسید یا ناتوانید. تمایل تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع های فراوانی را تجربه می کنید.

 2. سلام من خواب دیدم در یک جایی هستیم ک چند نفریم و نمیدونم چه کسایی هستن یهو یه خانمی ک میشناسمش هم تو هواب و هم در دنیای واقعی ولی چندین ساله ک ارتباط نداریم باتیغ ریش منو انکارد کرد و بعد دو سه کلمه حرف اتفاقی تیغش خورد به بالای چشم راستم و زخمی شد جالب اینکه اوت وایساده بود و وقتی قطره قطر خون میومدم همه نگا میکردیم و من دستمو گرفتع بودم زیرش و خوشحال بودم و با بقیه حرف میزدم ک از خواب بیدار شدم و تو بیداری همونجا ک زخمی بود احساس کردم درد کرد
  تعبیرش میکنید؟!

  • سلام! خوابتان گویای جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: علامتی از الگوی کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند. اگر خانم را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: حاکی از وسوسه و گناه است. تصمیم های مشکل و مهمی را می گیرید. لازمست قادر باشید میان گزینه هایتان، فرق قائل شوید؛ یعنی، روی یک خط باریک راه می روید و نیازست تعادل جنبه های زندگی تان را بدقت حفظ کنید. علامتی از مردانگی یا وحشی گری جانوری است. از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست نمایانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند.

 3. ممنون از زحمات شما و سایت خوبتون

 4. سلام. خواب دیدم ک یه مسابقه بودم بین چندین نفر بود من به زور توش شرکت کردم و توش اول شدم بعد همه شروع به رقصیدن کردن و میرقصیدن مثل یه ساختمان بود که مردمشون اشنا و غریبه بودن و دوست دخترم ام تو اون مجتمع زندگی میکرد شب رفتم پیشش و بغلش کردم صب شد با هم و با یه پسر بچه که داخل خواب انگار میشناختمتش و خیلی برای من و عشقم عزیز بود رفتیم بیرون و دست تو دست اون بود. کفشام پاره یا کثیف بود درشون آوردم و پا برهنه راه میرفتم تا رسیدیم به یه پل بلند و قدیمی که از زیرش رودخانه رد میشد و مردم داشتن ازش بالا میرفتن تا برن اونور رودخانه و ما ام ازش بالا رفتیم این پل نگهبان داشت رسیدیم که به بالاش یهو بارون گرفت تمام مردم از بارون فرار میکردن ولی ما لذت میبردیم و اونجایی از پل که ما ایستاده بودیم برعکس بقیه قسمت پل سقف نداشت و بارون و نور خورشید روی صورت ما بود و چهرمونو روشن کرده بود به ته پل که رسیدیم گفتن که این پل بستست و من و دوست دخترم با کلی خواهش و تمنا اصرار کردیم و گذاشتن که از اون در بسته بریم اونور رودخونه

  • سلام! خوابتان حاکی از پتانسیل کامل و توانایی تان برای کسب هدف هایتان است. احساس قدرت می کنید و قادرید به مانع هایتان و کسانی که سر راهتان هستند، غلبه کنید. خواب به شما خودباوری می دهد و ممکنست تمرینی برای موفقیت تان باشد. گویای رابطه تان با دوست دخترتان است و اینکه چه حسی درباره اش دارید. نمایانگر شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. بیانگر شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست نشانگر این باشد که لازمست مهربان تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. نشان دهنده ی تمایل و کشش قلبی تان بسوی شخصی خاص است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «با هم و با یه پسر بچه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • گفتن که این پل بستست و من و دوست دخترم با کلی خواهش و تمنا اصرار کردیم و گذاشتن که از اون در بسته بریم اونور رودخونه
    ممنون از زحمات شما و سایت خوبتون

    • در ادامه: حاکی از فرصت هایی است که رد شده اند و در دسترس تان نیستند یا اینکه از دست رفته اند. چیزی یا کسی، جلوی پیشرفت تان را گرفته است. علامتی از پایان مرحله یا پروژه ای است. تعبیر دیگر: تمایلات ضد اجتماعی دارید. تعبیر دیگر: گویای درس های سخت و ناگواری است که نیازست یاد گرفته شوند. از وضعیت فعلی تان در زندگی، خوشحال و راضی نیستید. می ترسید کمک بپذیرید یا نمی خواهید قبول کنید نیاز به کمک دارید. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند (و حتی گاهی همان ساعتی که ارسال می شوند)، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

   • با هم و با یه پسر بچه که داخل خواب انگار میشناختمتش و خیلی برای من و عشقم عزیز بود رفتیم بیرون و دست تو دست اون بود. کفشام پاره یا کثیف بود درشون آوردم و پا برهنه راه میرفتم تا رسیدیم به یه پل بلند و قدیمی که از زیرش رودخانه رد میشد و مردم داشتن ازش بالا میرفتن تا برن اونور رودخانه و ما ام ازش بالا رفتیم این پل نگهبان داشت رسیدیم که به بالاش یهو بارون گرفت تمام مردم از بارون فرار میکردن ولی ما لذت میبردیم و اونجایی از پل که ما ایستاده بودیم برعکس بقیه قسمت پل سقف نداشت و بارون و نور خورشید روی صورت ما بود و چهرمونو روشن کرده بود به ته پل که رسیدیم گفتن که این پل بستست و من و دوست دخترم با کلی خواهش و تمنا اصرار کردیم و گذاشتن که از اون در بسته بریم اونور رودخونه

    • در ادامه: نوعی پیشرف غیرمنتظره ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می کنید. در مسیری درست پیش رفته اید. علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می کنید. خودتان را پذیرفته اید. حاکی از نگرش بازیگوش شماست؛ یعنی چارچوب ذهنی بی خیال و راحتی دارید. تعبیر دیگر: گویای فقر، بی تحرکی یا سوءتفاهم است. عزت نفس و خودباوری ضعیفی دارید و خودتان را باور ندارید؛ یا اینکه ممکنست با مسأله هایی درباره ی هویت تان سروکار داشته باشید. برای آنچه برایتان ترتیب داده شده است، آماده نیستید. دوره ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «گفتن که این پل» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام وقت بخير! من خواب ديدم كه بهمراه دخترداييم رفتيم استخر و اونجا پراز خانم هاي مسن هست كه روي اب كنار هم خوابيدن با روسري و پوشش كامل و بعد دخترداييم بالاي استخر ايستاده و يكسري حرفهايي ميزنه كه فقط من وخودش قهقهه ميزديم ولي بهمراه ما يسري از اون پيرزن ها كه اتفاقا هم بعضي هاشونو ميشناختم هم ريزريزو يواشكي ميخنديدن حس ميكنم از خنده زياد از خواب پريدم واقعا عجيب بود.

  ممنون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. علامتی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب های گذشته را بشویید. نشانگر چهره ی «پیرزن خردمند» است؛ بنابراین به پرورش یا عطوفت اشاره می کند. از دید منفی، نشانگر مادر ویرانگر (مادری که خرابی به بار می آورد) است. لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است.

 6. سلام.خوب دیدم یه فیلم کمدی داشتم‌نگاه میکردم اولش خنده ام نیومد ولی بعد خندیدم طوری که حتی وقتی بیدار شدم داشتم می خندیدم یعنی هرکسی منو اون موقع میدید تو خواب می فهمید دارم یه خواب خنده دار میبینم.

  • سلام! خواب‌تان یعنی زندگی‌تان که گذشته است را تماشا می‌کنید. شاید نیابتا از طریق تماشا و کارهای دیگران، زندگی می‌کنید. این را در نظر بگیرید که فیلم چگونه موازی موقعیت‌های زندگی شماست! این را ببینید که چگونه شخصیت‌ها به شما مربوط می‌شوند و چگونه آنان جنبه‌ای از شما را می‌نمایانند! لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است.

 7. سلام وقتتون بخیر

  من خواب دیدم که با یکی از دوستام که خودش عینکی هم هست رفتیم برای خرید عینک

  بعد یکی از اشنایان هم همراهمون بود

  بعد از خرید عینک

  یکی دیگه از اشنایان رو دیدیم

  ایشون چوون جایی رفتن که ما نمیتونیم ببینیمشون دلیل رفتنشونو توضیح میدادن

  بعد از او ما سه نفر وارد یه اتاق شدیم که انگار همه داشتن میرقصیدن

  اما از اونجا به بعد دوستم دیگه ندیدم

  فقط من بودمو همون اشنایی که اول گفتم

  ما هم شروع کردیم به رقصیدن

  ؟؟؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر درک ضعیف‌تان در مورد مسأله‌ای است. تمایل دارید بدبین باشید و بعد منفی یا تاریک چیزها را ببینید. شاید نمی‌خواهید ببینید یا دیده شوید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای جشن و کوشش‌تان برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید: ’رقص زندگی.‘ گویای خو، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزیست که زندگی مجبورست به شما پیشنهاد دهد. گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، گویای توانگری و رضایت در زندگی است.

 8. سلام وقت بخیر

  من خواب دیدم که

  توی یه جنگل خیلی سبز ( کلا خابم تم سبز داشت) انگار یه دریاچه بود دریاچه به خاطر جنگل و گیاهان هم رنگ سبز داشت

  انگار دوتا پیر مرد یکی اینو دریاچه و اونیکی روی پل چوبی که تا وسطای دریاچه اومده بود نشسته بودند

  مامانم میگفت بپر

  من گفتم اخه چطور بپرم که به اونو دریاچه برسم؟

  مامانم گف تو بپر میتونی

  وقتی پریدم رسیدم به جایی که باید

  از دست اویزون بودم اما خودم انگار که از عمد خودمو ول کردم توی اب

  عمق اب زیاد بود مثل اینکه به وسطای عمق دریاچه رسیده باشم

  قدم بلند شد و اب دریاچه تا زانو هام رسید

  بعد دو تا تیکه سنگ پیدا کردم

  مثل اینکه یک تیکه بودن و شکسته

  من در خوابم دو تا تیکش پیدا کردم

  انگار هنوز ناقص بودو یک تیکه اش کم بود…..

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای مرحله‌ی تحول است. غریزه‌هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه‌ی ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هایتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. تعبیر دیگر: گویای جنبه‌هایی از شخصیت‌تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج‌ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش‌بینی‌ناپذیر را در زندگی‌تان تجربه کنید. گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «انگار یه دریاچه بود» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. سلام من خواب دیدم با جاریم نشستیم گپ میزنیم ولی جاریم خیلی خیلی خوشحال بود و

  • سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد.

 10. سلام من خواب ديدم که تو يه مغازه بزرگ لباس فروشي با خواهر شوهرم هستم ما انگار اولش اونجا قايم شده بوديم ولي وقتي ديديم فروشنده داره شروع کرديم ب نگاه کردن لباس ها که مثلا ميخوايم لباس بخريم ولي ما ازلباس ها خوشمون اومد ي قسمتش ک کل لباس ها ريخته بود روهم ازاون تو ما لباس هاي خيلي خوشگل دراورديم بخصوص لباس هايي ک من برميداشتم همش طلايي بودن جلوم هم آيينه بود يکي يکي لباس هارو مينداختم روشونم نگاشون ميکنن خيلي خوشحال بودم و باذوق بازم ميگشتم ولي بعدش گفتم من ک پول همرام ندارم چجوري بايد بخرم سه تا هم پارچه بود من يکيشو برداشتم ک براخودم شوهرم پيراهن بدوزم چون خياطي بلدم.

  • سلام! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. نمایانگر مؤلفه ها و تکه های گوناگونی است که زندگی تان را تشکیل می دهند. ممکنست به چشم اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می روند.

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور