تعبیر خواب سقط جنین و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟

خواب سقط جنین به این صورت است که بیننده خواب با از دست دادن موقعیت های فعلی می تواند در آیند از فرصت های بهتری بهره ببرد. با تعبیر خواب سقط جنین و تعبیر خواب سقط شدن بچه همراه ما باشید.

تعبیر خواب سقط جنین و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا اورده شده است که سقط جنین در خواب بیانگر رابطه عاطفی است که از دست رفته و نابود شده است. رابطه یا طرح و نقشه‌ انجام کاری که برای آن رغبت قلبی و یا اطمینان کافی ندارید. اگر رویا با تجربه سقط جنین واقعی در بیداری ارتباط داشته باشد، عواطف و احساسات شما این تجربه را در بر گرفته‌اند، احساس گناه، احساس ترس از لطمات احتمالی به باروری و نازایی در آینده و یا احساسات منفی درباره از دست رفتن نوزاد. تمام این موارد کم و بیش به التیام و مراقبت نیاز دارند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سقط جنین

معبرین غربی گویند:
سقط جنین یا انداختن بچه عملی است که بسیاری از زنان ممکن است در طول زندگی خود تجربه کرده باشند. تجربه کردن اینکه جنین درون وجود آن‌ها از بین می‌رود تجربه ناخوشایندی است دیدن این خواب می‌تواند بسیار نگران کننده و غمناک باشد. اگر شما باردار باشید و خواب سقط جنین ببینید به این معنی نیست که نوزاد شما هم سقط خواهد شد. دیدن زنان دیگری هم در خواب که سقط جنین دارند نشانه افتادن فرزندانشان نیست و به طور کلی دیدن این رؤیا در دوران بارداری زنان بیشتر ناشی از ترس و نگرانی در مورد زایمان است.
 
دیدن سقط جنین در خواب چه برای خود و چه برای دیگران نشانه‌های منفی ‌و ناگواری را در واقعیت به دنبال نخواهد داشت. از هشدارهای مثبتی که این گونه خواب‌ها نشان می‌دهند می‌توان به از دست رفتن موقعیت مناسبی اشاره کرد. که با از دست دادن آن موقعیت‌های بسیار بهتری پیش روی بیننده خواب قرار می‌گیرد. به طور مثال اگر شما شاغل هستید و رویای سقط جنین می‌بینید نشانه از دست دادن موقعیت شغلی بهتر و یا ارتقای شغل فعلی شماست ولی در کل اوضاع شما نسبت به بدست آوردن این گونه موقعیت‌ها بهتر خواهد شد.
بعضی از مواقع از دست دادن منجر به بدست آوردن بهترین‌ها خواهد شد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندوه رهایی یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.
 
هانس كورت می‌گوید: اگر زنى خواب ببیند كه جنین خود را سقط می‌كند، به این معنا است كه اگر بیشتر مراقب نباشد دست به كار نادرستى می‌‏زند. 
 
برایت می‌گوید: سقط شدن در خواب، نشانه آن است كه موضوعى باعث یأس و ناامیدى شما می‌شود.
خواب سقط جنین در سه ماهه‌ دوم بارداری رایج است
تعبیر خواب سقط جنین (عمدی)
اگر در خواب خودتان سقط جنین داشته باشید به این معناست که مانع رشد شخصی خود شده‌اید. شما ممکن است به دنبال یک مسیر جدید در زندگی خود باشید، اما به دلیل ترس، فشار، درگیری‌های شخصی و ملزومات اخلاقی مردد شده باشید.
به تعبیری دیگر چنین خوابی می‌تواند تحت تاثر سقط جنین شما در زندگی واقعی باشد و روشی برای بهبود یافتن از بحران سقط جنین واقعی شما و پذیرفتن خود.
تعبیر خواب سقط جنین این پیغام را به شما می‌دهد که، مراقب خود و مراقب سلامتیتان باشید.

تعبیر خواب سقط جنین - تعبیر خواب سقط شدن بچه
⇐ تعبیر خواب سقط جنین ⇒

تعبیر خواب سقط جنین دیگری

دیدن خواب اینکه شخص دیگری سقط جنین داشته است اشاره به این دارد که جنبه‌ای از رابطه شما با این شخص رشد نیافته است و یا درحال بالغ شدن است. اگر شخصی که در رویایتان دیدید را نمی‌شناسید، احتمالا خواب درباره نظر شخصی تان در مورد سقط جنین است.

رویایی که شما یا شخص دیگر در آن سقط جنین غیر قانونی و یا نا امن داشته باشید نشان دهنده‌ی این موضوع است که شما میخواهید هرطور شده شرایط را همان گونه که هست نگه دارید. شما از تغییر متنفرید. اگر آن سقط جنین منجر به مرگ شود به این معنی است که روش تعامل و نزدیک شدن شما به یک مشکل کاملا اشتباه است.

 

تعبیر خواب سقط جنین (غیر عمدی)

خواب دیدن اینکه سقط جنین شده اید بیانگر ایده یا برنامه‌ای است که آنطور که انتظار می‌رود پیش نمی‌رود. خواب ممکن است هشداری علیه یک سری کار‌های پشت سر شما باشد. شما نیاز دارید که مسیرتان را تغییر دهید یا ریسک کنید و احتمالا چیزی که برایتان مهم است و ارزش دارد را از دست دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که یک جور‌هایی اشتباه رفته اید.
 

تعبیر خواب خوردن جنین سقط شده

محمد بن سیرین گوید: خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند. اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته‌اند:
 • بیماری
 • غم
 • خصومت
 • حاجت
 • ناسازگای با اهل و عیال
نکته:
در خواب‌هایی از این دست ممکن است بیننده خواب علاوه بر سقط جنین رویاهایی در ارتباط با نزدیکی با دیگران و یا رابطه جنسی مشاهده کرده باشد. که دانستن تعابیری از آن‌ها می تواند تصویر بهتری از مفهموم خواب مشخص نماید.
 

تعبیر خواب اجبار به سقط

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می‌کنند، علامت آن است که وی به موضوعی می‌اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید.
 • اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می‌کند، نشانه آن است که در حرفه خود، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد.
 
منابع:
www.auntyflo.com
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا53 Comments
 1. سلام. من خواب دیدم که مادربزرگم بهم داره میگه من 5 ماه حامله بودم وبچه ام سقط شده وخودم در خواب اصن نمیدونستم تا که مادربزرگم بهم گفت ودر واقعن هم حامله نیستم

  • سلام! خوابتان گویای پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. نمایانگر پذیرفتن، خودبخودی، خیرگی و پررنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. همچنین نمایانگر پنج حس انسان است و ممکنست بگوید حساس تر باشید و با حس های پنجگانه تان بیشتر هماهنگ شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بازتاب تغییری در مسیرتان باشد یا اینکه لازمست مسیرتان را تغییر دهید. همچنین پیوندی میان بهشت و زمین است و این دو را بهم متصل می کند.

 2. سلام من۴ ماهه حاملم و بعدازاذان صبح خواب دیدم که دارم ی فیلمی میبینم ک بچه رو از شکم خودش در میاورد ب مامانم گفتم بیا مال منم در بیاریم بعد میذاریم سرجاش دراوردیم از نافم بچه هم جنین بود ینی اجزاش خیلی مشخص نبود بعدش خواستیم بزاریم دیدیم نمیشه من خودم با زور از نافم گذاشتم تو شکمم بعد فهمیدم به بند نافش وصل نیس فوری زنگ زدم ب شوهرم با گریه گفتم توروخدا بیا بچه داره میمیره بهد رفتیم دکتر و دکتر اومد خونه و با عمل سرپایی توخونه بچه رووصل کرد ب بندنافش بعد من به شکمم نگا کردم گفتم اخه کوچیک شده بعد دست زدم گفتم نه زندست قلبش میزنه توروخدا تعبیرش کنید خیلی نگرانم

  • سلام! گرچه به دلیل دوران بارداری، مشاهده ی اینگونه خوابها امری طبیعی است و ازین رو دارای تعبیر خاصی نیست؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی زندگی تان که گذشته است را تماشا می کنید. شاید نیابتا از طریق تماشا و کارهای دیگران، زندگی می کنید. این را ببینید که چگونه شخصیت ها به شما مربوط می شوند و چگونه آنان جنبه ای از شما را می نمایانند! گویای مسأله ای است که نیازست درباره اش با شوهرتان روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. نیاز به شفای روحی و احساسی دارید. می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه ی فیزیکی است. نمایانگر نبود فردیت شماست. ممکنست درباره ی اینکه در جبهه ی خودتان باشید و از خود حمایت کنید، ابراز نگرانی کنید. تعبیر دیگر: علامتی از روابط مادری شماست. شاید به مادرتان، از نظر احساسی خیلی وابسته اید.

 3. سلام من دیشب خواب دیدم که مادرم روی یک تخت دراز کشیده بود و من سینه‌ی(پستان)اون رو باز کردم و داخل سینه یک بچه بود ک هیچیش تشکیل نشده بود ولی من میدونستم‌ک یک بچه هست و به بقیه نشونش میدادم

  و انگشتم رو به اون بچه زدم و بچه‌تکون خورد

  و من باخوشحالی بالامیپریدم و میگفتم ک بچه‌زنده هس و داره تکون مبخوره

  جنسیت بچه‌هم نمیدونستم

  میشع تعبیرشو بهم بگید؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر این احساس باشد که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار می گیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، ممکنست نمایانگر نگرانی درباره ی زن شدن/مادر شدن باشد. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید.

 4. سلام خسته نباشید, من دختری 20 ساله و مجردم. دیشب خواب دیدم که باردارم و ماه های اخر بارداریم بود همه خوشحال بودن از باردار بودنه من. اما من از اینکه همسرم نبود خیلی ناراحت بودم و اینکه خیلی درد داشتم..

  درضمن من در هفته گذشته دو بار خواب حاملگیه خودمو دیدم..

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر تصمیم ها یا مسأله ی آزاردهنده ای از زندگی تان است که در خواب تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می دهد تا زمانی که حل شود. تعبیر دیگر: نمایانگر تردید و بی میلی در دنبال کردن هدف هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: حس می کنید توسط مسأله ای احساسی، ضعیف می شوید. نمایانگر جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده ی صحبت یا اقدام کردن درباره اش نباشید. ممکنست نمایانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 5. سلام من مجردم خواب دیدم باردارم و همسرم دادوفریاد میکند ومیخواهد بچه را سقط کنم ومن قبول نمبکنم وبا او دعوا میکنم ومیگویم میخواهم بچه ام رانگه دارم

  • سلام! خوابتان نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. نمایانگر جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده ی صحبت یا اقدام کردن درباره اش نباشید. ممکنست نمایانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد.

 6. سلام

  من چند شب پیش خواب دیدم که از دوست پسر سابقم که پسر عمم میشد باردار بودم

  اما یه سری ازمایش ازم گرفتن و گفتن که نگه داشتن این بچه برای من خطرناکه و باید سقطش کنم

  و هم خودم هم دوست پسرم تو خواب خیلی ناراحت بودیم

  تعبیرش چیه؟!

  • سلام! خوابتان به رابطه ی آزادتر که کمتر محدودست، اشاره دارد. یادآور زمانیست که مسئولیت های کنونی تان مزاحم حس عاشقانه ای که بی اختیار می آید، نمی شدند. لازمست هیجان، آزادی و زنده دلی جوانی را دوباره بازپس گیرید؛ حسی که در رابطه ی فعلی تان وجود ندارد. نمایانگر جنبه ای از خودتان یا زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده ی صحبت یا اقدام کردن درباره اش نباشید. ممکنست نمایانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 7. سلام من ساعت ۵ صبح روز پنج شنبه خواب دیدم که داخل هواپیما نشستیم که هواپیما سقوط میکنه من یک جنینجنین داشتم که مال خواهرم بود جنین راگذاشته بود در یک بطری شیشه ای که بعد از سقوط هواپیما همه نجات پیدا کردن بقیر از اون جنین .

  • سلام! خواب‌تان یعنی احساسات‌تان را بجای اینکه ابراز کنید، کنار می‌گذارید. هدف‌های غیر واقعی و دور از دسترسی را برای خودتان تعیین کرده‌اید. هدف‌هایتان ممکنست خیلی بلند و دور از دسترس باشند و امکان درک‌شان وجود نداشته باشد. در خطر این هستید که سقوط کنید، هدف را از دست دهید. تعبیر دیگر: نبود خودباوری و شک خودتان درباره‌ی هدف‌هایی که برای خودتان وضع کرده‌اید، تفسیری است که از سقوط هواپیما می‌شود. به توانایی خودتان برای کسب این هدف‌ها باور ندارید. نبود قدرت و عدم اطمینان در رسیدن به هدف‌هایتان را بیان می‌کند. نمایانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.

 8. سلام،من خواب دیدم که یکی از نزدیکان که الان بچه داره، دوباره حامله است و این که یک نفر از روی عمد بچه اش رو سقط میکنه،سقط شدن هم به این شکل هست که اون با یه وسیله ای به زور میره توی دریا و مادرش و خانواده اش میخوان جلوش رو بگیرن ولی نمیشه و صبح روز بعد که از دریا میاد، میفهمیم که بچه اش سقط شده.ممنون میشم بگید تعبیر این خواب چیه.

  • سلام! خواب‌تان یعنی ارتباط نزدیک‌تری را با او تجربه می‌کنید. جنبه‌ای از رابطه‌تان با این شخص، رشد نیافته است یا در حال بالغ شدن است. اگر کسی که در رویایتان دیدید را نمی‌شناسید، احتمالا خواب‌تان درباره‌ی نظر شخصی‌تان درباره‌ی «سقط جنین» است. گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. گویای امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند.

 9. باسلام خواب دیدم که به دستشویی رفتم و ناگاه دیدم که یک تکه گوشت بزرگ از بدنم خارج شد ترسیدم و مادرم را صدا زدم او امد و ان را برداشت و دیدم که یک جنین مرده است که مانند یک فرشته دو بال داشت ومن ترسیدم و فکر میکردم که از یک جن بچه دار شده ام و ناراحت بودم که دیگر دختر نیستم

  ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام! خواب‌تان نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. گویای ایده یا برنامه‌ای است که آنچنانکه انتظار می‌رود، پیش نمی‌رود. ممکنست هشداری علیه یک سلسله کارهای پشت سرتان باشد. لازمست مسیرتان را تغییر دهید یا ریسک کنید و احتمالا آنچه برایتان مهم است و ارزش دارد را از دست دهید. تعبیر دیگر: یک جورهایی اشتباه رفته‌اید. اگر هم‌اکنون حامله‌اید، دیدن سقط جنین در سه ماهه‌ی دوم بارداری، رایج است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 10. سلام

  دختر مجردی هستم

  خواب دیدم ک بچه ای رو رو سقط کردم و از انجا فرار کردم

  البته نه آن نوزاد را دیدم و نه سقط یادمه

  و همش نگران بودم ک خانواده بفهمن

  البته نمیدانم ک در خواب سقط کردم یا زایمان کردم

  فقط یادمه ک موقه به دنیا اومدنش بود و من ی گوشه رفتم ک بی صدا بندازمش

  • سلام! خواب‌تان یعنی با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید. تعبیر دیگر: مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. می‌خواهید هرجور شده است شرایط را همچنانکه هست، نگه دارید. از تغییر، متنفرید. اگر آن سقط جنین منجر به مرگ شود، یعنی روش تعامل و نزدیک شدن‌تان به مسأله‌ای کاملا اشتباه است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور