تعبیر خواب سقط جنین و دیدن آن در خواب نشانه چیست؟

خواب سقط جنین به این صورت است که بیننده خواب با از دست دادن موقعیت های فعلی می تواند در آیند از فرصت های بهتری بهره ببرد. با تعبیر خواب سقط جنین و تعبیر خواب سقط شدن بچه همراه ما باشید.
تعبیر خواب سقط جنین
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا اورده شده است که تعبیر خواب سقط جنین بیانگر رابطه عاطفی است که از دست رفته و نابود شده است. رابطه یا طرح و نقشه‌ انجام کاری که برای آن رغبت قلبی و یا اطمینان کافی ندارید. اگر رویا با تجربه سقط جنین واقعی در بیداری ارتباط داشته باشد، عواطف و احساسات شما این تجربه را در بر گرفته‌اند، احساس گناه، احساس ترس از لطمات احتمالی به باروری و نازایی در آینده و یا احساسات منفی درباره از دست رفتن نوزاد. تمام این موارد کم و بیش به التیام و مراقبت نیاز دارند.

 

تعبیر خواب سقط جنین - سقط شدن جنین در خواب

تعبیر خواب سقط جنین

 

تعبیر خواب سقط جنین

معبرین غربی گویند:
سقط جنین یا انداختن بچه عملی است که بسیاری از زنان ممکن است در طول زندگی خود تجربه کرده باشند. تجربه کردن اینکه جنین درون وجود آن‌ها از بین می‌رود تجربه ناخوشایندی است دیدن این خواب می‌تواند بسیار نگران کننده و غمناک باشد. اگر شما باردار باشید و خواب سقط جنین ببینید به این معنی نیست که نوزاد شما هم سقط خواهد شد. دیدن زنان دیگری هم در خواب که سقط جنین دارند نشانه افتادن فرزندانشان نیست و به طور کلی دیدن این رؤیا در دوران بارداری زنان بیشتر ناشی از ترس و نگرانی در مورد زایمان است.
 
دیدن سقط جنین در خواب چه برای خود و چه برای دیگران نشانه‌های منفی ‌و ناگواری را در واقعیت به دنبال نخواهد داشت. از هشدارهای مثبتی که این گونه خواب‌ها نشان می‌دهند می‌توان به از دست رفتن موقعیت مناسبی اشاره کرد. که با از دست دادن آن موقعیت‌های بسیار بهتری پیش روی بیننده خواب قرار می‌گیرد. به طور مثال اگر شما شاغل هستید و رویای سقط جنین می‌بینید نشانه از دست دادن موقعیت شغلی بهتر و یا ارتقای شغل فعلی شماست ولی در کل اوضاع شما نسبت به بدست آوردن این گونه موقعیت‌ها بهتر خواهد شد.
بعضی از مواقع از دست دادن منجر به بدست آوردن بهترین‌ها خواهد شد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندوه رهایی یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.
هانس كورت می‌گوید: اگر زنى خواب ببیند كه جنین خود را سقط می‌كند، به این معنا است كه اگر بیشتر مراقب نباشد دست به كار نادرستى می‌‏زند. 
 
برایت می‌گوید: سقط شدن در خواب، نشانه آن است كه موضوعى باعث یأس و ناامیدى شما می‌شود.
 
خواب سقط جنین در سه ماهه‌ دوم بارداری رایج است
 
 

تعبیر خواب سقط جنین (عمدی)

اگر در خواب خودتان سقط جنین داشته باشید به این معناست که مانع رشد شخصی خود شده‌اید. شما ممکن است به دنبال یک مسیر جدید در زندگی خود باشید، اما به دلیل ترس، فشار، درگیری‌های شخصی و ملزومات اخلاقی مردد شده باشید.
به تعبیری دیگر چنین خوابی می‌تواند تحت تاثر سقط جنین شما در زندگی واقعی باشد و روشی برای بهبود یافتن از بحران سقط جنین واقعی شما و پذیرفتن خود.

تعبیر خواب سقط جنین این پیغام را به شما می‌دهد که، مراقب خود و مراقب سلامتیتان باشید.

 

تعبیر خواب سقط جنین - تعبیر خواب سقط شدن بچه

تعبیر خواب سقط جنین

 

تعبیر خواب سقط جنین دیگری

دیدن خواب اینکه شخص دیگری سقط جنین داشته است اشاره به این دارد که جنبه‌ای از رابطه شما با این شخص رشد نیافته است و یا درحال بالغ شدن است. اگر شخصی که در رویایتان دیدید را نمی‌شناسید، احتمالا خواب درباره نظر شخصی تان در مورد سقط جنین است.

رویایی که شما یا شخص دیگر در آن سقط جنین غیر قانونی و یا نا امن داشته باشید نشان دهنده‌ی این موضوع است که شما میخواهید هرطور شده شرایط را همان گونه که هست نگه دارید. شما از تغییر متنفرید. اگر آن سقط جنین منجر به مرگ شود به این معنی است که روش تعامل و نزدیک شدن شما به یک مشکل کاملا اشتباه است.

 

تعبیر خواب سقط جنین (غیر عمدی)

تعبیر خواب سقط جنین (غیر عمدی) بیانگر ایده یا برنامه‌ای است که آنطور که انتظار می‌رود پیش نمی‌رود. خواب ممکن است هشداری علیه یک سری کار‌های پشت سر شما باشد. شما نیاز دارید که مسیرتان را تغییر دهید یا ریسک کنید و احتمالا چیزی که برایتان مهم است و ارزش دارد را از دست دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که یک جور‌هایی اشتباه رفته اید.

 

تعبیر خواب خوردن جنین سقط شده

محمد بن سیرین گوید: خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند. اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته‌اند:
  • بیماری
  • غم
  • خصومت
  • حاجت
  • ناسازگای با اهل و عیال
نکته:
در خواب‌هایی از این دست ممکن است بیننده خواب علاوه بر سقط جنین رویاهایی در ارتباط با نزدیکی با دیگران و یا رابطه جنسی مشاهده کرده باشد. که دانستن تعابیری از آن‌ها می تواند تصویر بهتری از مفهموم خواب مشخص نماید.

 

تعبیر خواب اجبار به سقط

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می‌کنند، علامت آن است که وی به موضوعی می‌اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید.
  • اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می‌کند، نشانه آن است که در حرفه خود، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد.
برای درک هر چه بهتر فضای رویای سقط جنین می‌توانید به تعبیر خواب زایمان و تعبیر خواب حاملگی رجوع نمایید.
 
منابع:
www.auntyflo.com
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo