تعبیر خواب سفر کردن (مسافرت)

با تعبیر خواب سفر رفتن، تعبیر خواب مسافرت، تعبیر خواب سفر مشهد، تعبیر خواب مسافرت کاری، تعبیر خواب مسافرت با ماشین و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب سفر

ستاره | سرویس سرگرمی – اکثر ما رویای سفر کردن به مکان‌هایی را می‌بینیم که تا کنون به آنجا سفر نکرده‌ایم. اگر در خواب، سفر کردن و مسافرت با هر وسیله‌ای محوریت رویای ما قرار گرفت می‌توان از تعابیر خواب به روایت معبران غربی و امروزی استفاده کرد. تعبیر گران غربی امروزه با استفاده از نمادها و سمبل‌ها به تعبیر خواب‌های جدید پرداخته‌اند. بخشی از سفرهایی که در رؤیا دیده می‌شوند شامل سفرهای زیارتی مانند سفر کربلا، سفر مشهد و… هستند که برای تعابیر این گونه خواب‌ها بایستی به تعبیر خواب زیارت و زائر رجوع کنیم و اما تعبیر خواب سفر کردن و یا مسافرت چگونه است؟

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سفر کردن (مسافرت)

 

تعبیر خواب سفر کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می‌کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می‌آید. اگر به جایی سفر می‌کنید که بهتر است از آنجا که می‌روید وضع شما بهتر می‌شود ولی اگر به جایی که می‌روید از جایی که سفر را آغاز می‌کنید بدتر است وضع شما بد می‌شود و تغییری که پدید می‌آید مطلوب و دلخواهتان نیست.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: 

خواب دیدن اینکه به سفر می‌روید بیانگر سود، کشف خود یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان بیانگر احساسات و فرآیند‌هایی است که ممکن است الان در حال تجربه کردنش باشید


خواب دیدن اینکه دوستانتان به سفر می‌روند بیانگر تغییر خوشایند و هماهنگ است. شما از این تغییرات استقبال می‌کنید.

اگر در خواب دیدید که به سفر می‌روید بیانگر این است که به تغییر منظره نیاز دارید. شما حس می‌کنید که خیلی کار می‌کنید و نیاز دارید که زمانی برای خودتان بگذارید و خوشی و استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما به دنبال کشف جنبه‌ی متفاوتی از خودتان هستید.

خواب دیدن اینکه سفر می‌کنید بیانگر مسیرتان به سمت اهداف زندگی است.  به تعبیری دیگر سفر کردن بیانگر تمایل شما برای فرار از بار‌های روزمره است. جایی که هیچ کس از شما انتظار و توقعی ندارد، شما به دنبال تغییر در چشم انداز هستید. شاید زمان آن رسیده است که شروعی تازه داشته باشید. اگر سفر‌های شما به پایان می‌رسد، پس نمایی از تکمیل موفقیت آمیز اهدافتان است.

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می‌گذرید، علامت آن است که پس از رسیدن به منفعتی آشکار، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.

 • اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه‌ها و کوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می‌کنید، علامت آن است که به شکل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد.

 • اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می‌کنید، علامت آن است که با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب سفر به مشهد

شیخ طوسی می‌گوید: اگر دیدی به همراه پدرت به مشهد رفته‌ای به این معناست که در این دنیا عاقبت بخیر خواهی شد و هیچ وقت در زندگی شرمنده‌ خانواده نمی‌شوی.

 

تعبیر خواب سفر کاری

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:  خواب دیدن اینکه شما به سفر کاری می‌روید بیانگر این است که زمان سختی را پیش رو دارید تا تلاش کنید که آرامش یابید و راحت باشید. ممکن است زیر بار فشار روزمره له می‌شوید.

 

تعبیر خواب مسافرت با ماشین

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما با ماشینتان به سفر می‌روید بیانگر سفر زندگی تان و تصمیماتی است که در زندگی می‌گیرید. اگر سفر جاده ای، هموار باشد، بیانگر این است که در حوادث زندگی به آرامی از مرحله‌ای به مرحله دیگر می‌روید. اگر سفر جاده ای، بی نظم و پر هرج و مرج باشد، بیانگر موانع و مسائلی در زندگی بیداری تان است. مقصد و توقف‌هایی که در سفر جاده‌ای می‌کنید را در نظر گیرید.

خواب دیدن اینکه شما با ماشینی پر از آدم سفر می‌کنید بیانگر دوستان تازه و ماجراجویی‌های هیجان انگیز است.

 

تعبیر خواب سفر کردن به مکانی نامعلوم

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می‌رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به مکان‌هایی ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده‌اید، نشانه آن است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت.

 

تعبیر خواب سوغاتی سفر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته‌های زیادی دارید و به سفر می‌روید تغییراتی در زندگی شما پدید می‌آید که تکالیفتان را زیاد می‌کند. وظایف دشواری را به عهده می‌گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می‌دهد که به دنبال دگرگونی‌ها سودی عاید شما می‌گردد که به اندازه همان بسته‌هاست.
 

تعبیر خواب مسافرت همراه با خداحافظی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید به سفر می‌روید و گریه می‌کنید از دیدار کسی خوشحال می‌شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می‌کنید اما نمی‌دانید به کجا می‌روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می‌شوید یا بشارتی به شما می‌رسد.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب مسافرت با وسایل مختلف

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • با کالسکه: خوشبختی دائمی

 • با پای پیاده: امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می‌کنید، علامت آن است که به سفری پرحادثه خواهید رفت.

 

مسافرت از طریق دریا

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می‌کنید، نشانه آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده‌اید، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید.

 • اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می‌شوید، نشانه آن است که گرفتار عشق‌های دروغین خواهید شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: سفر دریایی: شما سرزمین‌های دوری را خواهید دید.337 نظر
 1. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که پدرم میگه بریم شمال ولی من میگم بریم جنوب انقدر تو خواب عاشق جنوب شده بودم باخودم میگفتم جنوب گر م هست خیلی خوبه پدرم هم ٱکی رو میگه سوار ماشین میشیم که در راه از کلی درخت های خشگل عبور می‌کنیم

  ولی در راه از جنوب رفتن پشیمون میشم ولی نمیگم که نریم جنوب

  ممنون میشم اگه تعبیر کنید مرسی

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. به کسی وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف های دیگران هستید تا هدف های خودتان. نقش منفعلی در زندگی تان دارید. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، بیان کننده ی احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نشان دهنده ی قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید.

 2. سلام من خواب دیدم رفتم شمال بعدش اونجا دوستمو دیدم (دختر هست)
  بعد رفتم پیشش اونم گف بیا بریم دریا(تو خوابم تو شمال بودیم)
  منم رفتم ی قایق با ی پارو و ی وسیله دیگه که الان یادم نیست اوردم داشتم رو دریا واسه خودم میرفتم ک یهو دیدم دوستم با ی کشتی هستش منم رفتم سمتش و سوار کشتی شدم بعد کشتی ی جایی ایستاددبعد منو اون رفتیم قسمتی ک مخصوص شنا بود …… بعد ک برگشتیم رفتیم خونه ما داخل شمال(خونه برام ناشناش بود ولی داخل خواب اون خونه مون بود)
  یهو دیدم دو تا زن غریبه اونجا هستن( نسبتی ک باهام داشتن الان یادم نیست)
  بعد یکی از زن ها حامله بود و بچه ش هم تازه ب دنیا اورده بود …بعد خودش رفت بخوابه بچشو داد دست اون یکی زن

  دیگه بقیه خوابمو یادم نمیاد

  فقط میدونم اخرای خواب دختر دایی و دختر خاله و پسر داییم هم دیدم

  و خاله هام و مامانمم میخندیدن

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. بیان کننده ی توانایی تان برای کنار آمدن و ابراز احساسات تان است. تعبیر دیگر: ممکنست آماده ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا جنبه های ناشناخته خودتان باشید. همچنین می تواند به این معنا باشد که از صدمه زدن به آن دوری کنید! تعبیر دیگر: شاید نشانگر این باشد که زیربنایی محکم برای موفقیت نساخته اید. هنوز کار زیادی پیش رو دارید. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، نشان دهنده ی احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «داشتم رو دریا» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. وقتتون بخیر.خواب دیدم خودم رو یکدفعه در یک رستورانی خارج از ایران دیدم که کنار یه عده سیاه پوست و عرب زبان بودم که رفتم سرویس برگشتم دیدم نصفی از غذاهای من رو خوردن! به صاحب رستوران گفتم و اونم یه اقای متشخصی بود که دختر نوجوانی داشت. به من گفت بیا اینور برات همونارو میارم. رفتم میزدیگری نشستم و غذامو اوردن و این اقا همونجا از من خوشش اومد و همسرش خیلی سال پیش فوت شده بود. بعد به من گفت بمون اینجا بهت کار بدم. و من کاری کردم که از هوش من خوششون اومد و منو تو هتلشون اسکان دادن. بعد من باید یه سمیناری میرفتم از طرف یک پروفسور جوانی دعوت بودم…با عجله لباس عوص کردم دیرم شده بود از رستوران رفتم منتها لباسم رسمی نبود و از هتل یه پیراهن مردانه و شلوار پارچه ای گرفتمو با عینک به چشمم رفتم. سالنی خیلی شلوغ بود و همه اتگلیسی صحبت میکردن. صندلی ها مثل صندلی ازمایشگاه بدون پشت بود. پروفسور میان جمعیت دقیقا پشت من نشسته بود و وقتی رفت سخنرانی کنه من چون سختم بود دفترمو بگیرم دستم صندلی که خالیشده بودو اوردم جلو و میزش کردم و پروفسور هدفشازین سمینار انتخاب دستیار بود که منو صدا زد که بیا بالا و گفت این دستیارمه چون بدون توجه به اطرافش کاری کرده که راحت باشه و از هوشش استفاده کرده و دنبال تیپ و ظاهرسازی نیست و سادستو ازین حرفا… بعد ازسمینار شماره منو گرفت و من اومدم هتل و ماجرا اینطوریشد که پروفسور از قبل عاشق من بوده و هدفش ازینکارا رسیدن به من بوده..و بین صاحب هتلکه جوان هم بود و پروفسور رقابت عشقی پیش اومد.. و من با صاحب هتل وارد رابطه شدم و پروفسور هم میدونست ولی دست از عشقش نمیکشید و منم نمیتونستم انتخاب کنم.

  • در ابتدا سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از تغییر در زندگی تان است. اگر ترسیده اید یا گم شده اید، یعنی برای تغییر آماده نیستید؛ نمی خواهید گذشته را ول کنید. اگر در این مکان ناشناخته هیجان زده یا شاد هستید، یعنی برای تغییر آماده اید. حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. گویای جنبه ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید). نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و غذامو اوردن و» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

  • ….سخنرانی کنه من چون سختم بود دفترمو بگیرم دستم صندلی که خالیشده بودو اوردم جلو و میزش کردم و پروفسور هدفشازین سمینار انتخاب دستیار بود که منو صدا زد که بیا بالا و گفت این دستیارمه چون بدون توجه به اطرافش کاری کرده که راحت باشه و از هوشش استفاده کرده و دنبال تیپ و ظاهرسازی نیست و سادستو ازین حرفا… بعد ازسمینار شماره منو گرفت و من اومدم هتل و ماجرا اینطوریشد که پروفسور از

   • در ادامه: مظهری ازین است که لازمست بنشینید و زمانی بگذارید که پیش ازینکه وارد عمل شوید، درباره ی موقعیتی فکر کنید؛ یا اینکه لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: حاکی از احساسات و ایده های شماست که رد می شوند یا به حاشیه رانده می شوند. گویای چیزهایی است که لازمست دنبال کنید و بر آنها تسلط داشته باشید. ممکنست نمایانگر احساسات و مسأله هایی باشد که لازمست در ساعت های بیداری تان از آنها چشمپوشی کنید. محتوی دفترچه را در نظر گیرید! با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. می نمایاند دانش و درک تان را گسترش می دهید. چیزی است که آن را باید بیاموزید یا در فهم خود بگنجانید.

   • …پروفسور از قبل عاشق من بوده و هدفش ازینکارا رسیدن به من بوده..و بین صاحب هتلکه جوان هم بود و پروفسور رقابت عشقی پیش اومد.. و من با صاحب هتل وارد رابطه شدم و پروفسور هم میدونست ولی دست از عشقش نمیکشید و منم نمیتونستم انتخاب کنم.

    • در ادامه: حاکی از اشتراک ها و عقیده های تازه ایست که با آنها روبرو شده اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی اطلاع اید. خوابتان می خواهد تا اهمیت این موقعیت های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های گوناگون زندگی استفاده کنید. تعبیر دیگر: نشانگر تمایل تان برای چیزهای خوب تر در زندگی است.

  • …من کاری کردم که از هوش من خوششون اومد و منو تو هتلشون اسکان دادن. بعد من باید یه سمیناری میرفتم از طرف یک پروفسور جوانی دعوت بودم…با عجله لباس عوص کردم دیرم شده بود از رستوران رفتم منتها لباسم رسمی نبود و از هتل یه پیراهن مردانه و شلوار پارچه ای گرفتمو با عینک به چشمم رفتم. سالنی خیلی شلوغ بود و همه اتگلیسی صحبت میکردن. صندلی ها مثل صندلی ازمایشگاه بدون پشت بود. پروفسور میان جمعیت دقیقا پشت من نشسته بود و وقتی رفت سخنرانی

   • در ادامه: حاکی از حالت ذهنی تازه یا تغییر در هویت شخصی است. نوعی تحول را در دست دارید و لازمست از عادت های قدیمی تان جدا شوید و طرز فکر قدیمی تان را رها کنید. لازمست موقت از زندگی روزمره تان فرار کنید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای فقدانی در هویت شخصی تان باشد. می نمایاند که لازمست مشخصه های معینی را در خودتان پدید آورید. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه ریزی تان درباره ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت اللفظی روزمره تان باشد که حس می کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه ی آنچه می خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان تان را بهتر مدیریت کنید. نمایانگر فشاریست که روی خودتان قرار می دهید. یعنی سرعت تان را بکاهید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «منتها لباسم رسمی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام خواب دیدم که با یکی از دوستام و پدرم میخواستیم بریم یه جایی اما من از امکانت این سفر ناراضی بودم و کنسلش کردم همه رفته بودن و فقط من مونده بودم و این دو نفر دیگه میخواستم کلا نرم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. درگیر ناامیدی ها و نارضایتی های بیداری هستید. این می تواند احساسات منفی یا سرکوب شده درباره ی خودتان باشد.

 5. سلام من خواب دیدم که با فامیلای بابام رفته بودیم مسافرت و باهم میخوابیدیم و پامیشدیم من کلا ناراحت بودم تو خواب انگار از چیزی ناراحت بودم بعد میخواستیم بریم بیرون رفتم حاضر بشم تو اتاقم فامیلامون بودن بعد عموم دست چپ منو گذاشت لای لولای در من درد کشیدم ولی چیزی نگفتم بعد اومدم کنار دیدم دستم کبود شده رفتم دم دره اتاق داد زدم سره عموم که خجالت نمیکشی بیای معذرت خواهی کنی دستم کبود شده گفت مگه چی شده حالا چیزی نیست که.

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، گویای احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه ی مردانه هم جنبه ی زنانه تان را تأیید کرده اید. از پتانسیل کامل تان استفاده می کنید. نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «درد کشیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • درد کشیدم ولی چیزی نگفتم بعد اومدم کنار دیدم دستم کبود شده رفتم دم دره اتاق داد زدم سره عموم که خجالت نمیکشی بیای معذرت خواهی کنی دستم کبود شده گفت مگه چی شده حالا چیزی نیست که.

    • در ادامه: حاکی از تردید و بی میلی در دنبال کردن هدف هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: حس می کنید توسط مسأله ای احساسی، ضعیف می شوید. گویای استرس و فشار بنیادی است که در زندگی تان دارید. ممکنست به بیداری زخم های خانوادگی قدیمی اشاره داشته باشد که دوباره سر باز کرده اند و به آنها بدرستی رسیدگی نشده است. تعبیر دیگر: لازمست، پیامدهای عملکردهایتان را بپذیرید. نمایانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد.

 6. طبق خوابم میشه گفت که به ارزوم و هدفم میرسمممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 7. سلام …من خواب دیدم با اتوبوس وی آی پی و خیلی شیک و عالی دارم میرم مسافرت مسافرته میدونستم کجا بود (ولی الان که بیدار شدم هرچی فکر میکنم یادم نمیاد) راهش جوری بود که از شمال رد میشدی می‌رفتی قبل اینکه برسیم یه چندتا مسافر سوار کرد پلیس و چندتا زندانی با چهره های عجیب غریب بودن یکیشون حالت میمون بود یکیشون آدم فضایی بود یه آدم فضایی دیگه که سه تاچشم داشت همشون به قفل و زنجیر بودن به مادرم گفتم چرا جایی نیست من بشینم (انگاری که بلند شده باشم از جام و اومدن نشستن روحتم ومنم جرعت نمی‌کردم از کنار این آدمای عجیب غریب جم بخورم مبادا منو بزنن و اینا تااینکه اتوبوس یه جا وایمیسه یادمه صندلی های اتوبوس آبی(رنگ مورد علاقم ) بود یه پلاستیک هم روشن بود بعد که این آدم فضاییا رفتن دیدم یه صندلی خالی کنار یه دختر بچه که موهاش لورن یه روسری خوشگل پوشیده بود چشماش سبز بودن و بینی کوچیکی داشت خلاصه خیلی خوشگل بود انگاری هشت سالش بود بش گفتم میشه کنارت بشینم گفت حتمن نشستم پیشش کوله پشتی این چیزا خیلی زیاد بود تودستم شونه آمو درآوردم موهامو شونه بزنم یهو دختر خالم میاد میگه شونه داری ؟ که برسی نباشه (من شونه ام برسی بود) شونه آمو نشون دادم گفت نه نمی‌خوام بعد داییمو دخترخاله ام تواتوبوس کنار هم نشسته بودن خیلی باهم می‌خندیدن خوشحالو بشاش بودن تااینکه دختر خالم دفترخاطراتشو داد به داییم که خاطره براشش بنویسه تو بالا ی صفحه هر صفحه ای که داره خاطره می‌نویسه بالای اون صفحه ها می‌نویسه (تو اَم) و (medical student)اون صفحه جداگانه اینارو می‌نوشت (من دارم واسه کنکور میخونم هدفمم پزشکیه دخترخاله رشتش پرستاریه) منم انگار که فک کنم داییم اونو آزمون بیشتر دوست داره ناراحت و یجورایی حس حسودی داشتم…..بعد روکو ازاونا برگرداندم یااون دختر بچه خوشگله نشستم حرف زدن و باگوشیم از منظره ای که انگار شمال مازندران بود فیلم می‌گرفتم خیلی قشنگ بود گل های سفید و سبزه زار ها و کوه و یه آبشار کوچیک هم بود تا اینکه یه ساختمون بزرگی هم اون طرف خیابون بود راننده وایساد ببینه آیا اون آقاهه که داره رد میشه میخواد سوار بشه یا نه که دید نه سوار نشد…و اون راننده هم به مسیرش ادامه میداد خیلی حس خوبی داشتم تو راه طوری که وقتی ازخواب هم بیدار شدم حس خیلی خوبی دارم انگار تموم خواب واقعی بود و خودم شخصه همونجا بودم…..ممنون میشم تعبیر رو بگید ذهنم رو خیلی مشغول خودش کرده

  • سلام! خوابتان یعنی همرنگ جماعت می شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آنسو می رود) کنترلی ندارید. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، حاکی از احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف هایتان دچار شکست شده اید. در پذیرش و وفق پذیری با محیط تازه تان مشکل دارید. احساس بیگانگی و مرتبط نبودن می کنید. ممکنست مشکل هایی با این داشته باشید که چگونه موقعیت یا شخص خاصی را مدیریت، یا با آن برخورد کنید. بیانگر رویارویی با جنبه ی ناآشنا خودتان است یا جنبه ای که تا کنون درباره اش دچار غفلت بوده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «به قفل و زنجیر بودن» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • ها و کوه و یه آبشار کوچیک هم بود تا اینکه یه ساختمون بزرگی هم اون طرف خیابون بود راننده وایساد ببینه آیا اون آقاهه که داره رد میشه میخواد سوار بشه یا نه که دید نه سوار نشد…و اون راننده هم به مسیرش ادامه میداد خیلی حس خوبی داشتم تو راه طوری که وقتی ازخواب هم بیدار شدم حس خیلی خوبی دارم انگار تموم خواب واقعی بود و خودم شخصه همونجا بودم…

    • در ادامه: علامتی ازین است که اجازه دهید برود (رهایش کنید). همه ی احساسات در قید و بند شده و احساسات منفی را رها می کنید. تعبیر دیگر: گویای هدف ها و تمایلات شماست. حاکی از تجدید حیات، بازسازی و نوسازی است. نمایانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید.

   • خیلی قشنگ بود گل های سفید و سبزه زار ها و کوه و یه آبشار کوچیک هم بود تا اینکه یه ساختمون بزرگی هم اون طرف خیابون بود راننده وایساد ببینه آیا اون آقاهه که داره رد میشه میخواد سوار بشه یا نه که دید نه سوار نشد…و اون راننده هم به مسیرش ادامه میداد خیلی حس خوبی داشتم تو راه طوری که وقتی ازخواب هم بیدار شدم حس خیلی خوبی دارم انگار تموم خواب واقعی بود و خودم شخصه همونجا بودم…..ممنون میشم تعبیر رو بگید ذهنم رو خیلی مشغول خودش کرده

    • در ادامه: به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! حاکی از مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: گویای ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست. گل ها می تواند نمایانگر زمان یا فصل خاصی باشند. علامتی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره ی خودتان می نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره ی خودتان را مخفی نگه می دارید (جلویش را می گیرید)، تعادل ایجاد کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کوه و یه آبشار» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • قفل و زنجیر بودن به مادرم گفتم چرا جایی نیست من بشینم (انگاری که بلند شده باشم از جام و اومدن نشستن روحتم ومنم جرعت نمی‌کردم از کنار این آدمای عجیب غریب جم بخورم مبادا منو بزنن و اینا تااینکه اتوبوس یه جا وایمیسه یادمه صندلی های اتوبوس آبی(رنگ مورد علاقم ) بود یه پلاستیک هم روش بود بعد که این آدم فضاییا رفتن دیدم یه صندلی خالی کنار یه دختر بچه که موهاش بورن یه روسری خوشگل پوشیده بود چشماش سبز بودن و بینی کوچیکی داشت خلاصه خیلی خوشگل بود انگاری هشت سالش بود بش گفتم میشه کنارت بشینم گفت حتمن نشستم پیشش کوله پشتی این چیزا خیلی زیاد بود تودستم شونه امو درآوردم موهامو شونه بزنم یهو دختر خالم میاد میگه شونه داری ؟ که برسی نباشه (من شونه ام برسی بود) شونه امو نشون دادم گفت نه نمی‌خوام بعد داییمو دخترخاله ام تواتوبوس کنار هم نشسته بودن خیلی باهم می‌خندیدن خوشحالو بشاش بودن تااینکه دختر خالم دفترخاطراتشو داد به داییم که خاطره براشش بنویسه تو بالا ی صفحه هر صفحه ای که داره خاطره می‌نویسه بالای اون صفحه ها می‌نویسه (تو اَم) و (medical student)اون صفحه جداگانه اینارو می‌نوشت (من دارم واسه کنکور میخونم هدفمم پزشکیه دخترخاله رشتش پرستاریه) منم انگار که فک کنم داییم اونو ازمون بیشتر دوست داره ناراحت و یجورایی حس حسودی داشتم…..بعد رومو ازاونا برگرداندم بااون دختر بچه خوشگله نشستم حرف زدن و باگوشیم از منظره ای که انگار شمال مازندران بود فیلم می‌گرفتم خیلی قشنگ بود گل های سفید و سبزه زار ها و کوه و یه آبشار کوچیک هم بود تا اینکه یه ساختمون بزرگی هم اون طرف خیابون بود راننده وایساد ببینه آیا اون آقاهه که داره رد میشه میخواد سوار بشه یا نه که دید نه سوار نشد…و اون راننده هم به مسیرش ادامه میداد خیلی حس خوبی داشتم تو راه طوری که وقتی ازخواب هم بیدار شدم حس خیلی خوبی دارم انگار تموم خواب واقعی بود و خودم شخصه همونجا بودم…..ممنون میشم تعبیر رو بگید ذهنم رو خیلی مشغول خودش کرده

    • در ادامه: برای رسیدن به آنچه می خواهید، ناتوانید. خارج از فعالیت یا موقعیتی نگه داشته می شوید. شاید جنبه ای از شما درون تان مسدود شده است و نیاز به ابراز شدن دارد. حاکی از نیازتان به اینست که از یک رویه، ایده ی قدیمی یا رابطه ای، خلاص شوید. گویای جنبه ای از شماست که قادر نیستید آزادانه ابرازش کنید. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. نمایانگر تصمیم ها و مسئولیت هایی است بر دوش تان سنگینی می کنند. بیانگر احساسات بیداری تان است که تا حالت خوابتان هم کشیده شده است. ممکنست به شما درباره ی احساسات ناخودآگاهتان درباره ی شخصی بگوید. به یک رابطه یا موقعیت در حال گسترش اشاره دارد. از سوی دیگر، نشانگر اتمام یک پروژه یا کار است. آماده ی لذت بردن و بهره مندی از مزایای کارتان هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خیلی قشنگ بود گل» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 8. سلام
  من خواب دیدم که یکی از دوستانم که ۵۷ سالشه بهم گفت میخواد بره به ی سفر دور اما نگفت کجا و چطوری و با کی ممنون میشم تعبیرش و بهم بگید

 9. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم که یهو به یه جایی رفتم. اون جا خیلی جای عجیبی غریبی بود. نمیدونم دقیقا کجا رفته بودم. اونجا همه کار میکردن. با دستگاه های مختلف و عجیب. منم اونجا همینکار رو میکردم. بعد چندین وقت که اونجا بودم با کسایی که رفتم، با همونا هم برگشتم. موقع برگشتن سوار یک آسانسور بسیااااار بزرگی شدیم که شیشه ای بود. انگار از روی شهر داشتیم بر میگشتیم. شهر را می‌دیدم و دلم برای کسانی که اونجا بودن تنگ میشد

  تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر تغییر در زندگی تان است. اگر ترسیده اید یا گم شده اید، یعنی آماده ی تغییر نیستید. آماده نیستید گذشته را پشت سر گذارید. اگر در این مکان ناشناخته، هیجان زده یا خوشحالید، یعنی برای تغییر آماده اید. گویای بالا و پایین های زندگی شماست. علامتی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می آورند و پدیدار می شوند و در ضمیر ناخودآگاهتان پنهان می مانند.

 10. باسلام وتشکر از سایت خوبتون،من از یه آقایی خوشم میاد وخواب دیدم که با ایشون داریم از مسافرت برمیگردیم ومن سوار ماشینشونم هیچ کسی ام به غیر از من اون تو ماشین نیست،نزدیکای خونشون شده بودیم که اسمم صدازد وگفت که خونمون همین جاست همون(تو واقعیت قبلابهم گفته بودکجازندگی میکنه)ویکم مکث کرد منم تیکه آخرحرفش تکرار کردم وگفتم:همون؟جفتمون خندیدیم و ادامه حرفش زد،من رسوند جلو درخونه قبل ازاینکه پیاده بشم ازش تشکر کردم وگونه اش بوسیدم بهم گفت مرسی که من برای اینکار انتخاب کردی وخوابم تموم شد.

  • سلام؛ لطف دارید! خوابتان یعنی به او وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف های دیگران هستید تا هدف های خودتان. نقش منفعلی در زندگی تان دارید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «وگفتم:همون» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • گفت:خونه امون همین جاست اوایل کوچه مسجد همون(تو واقعیت بهم گفته بود کجازندگی میکنه)مکثش دیدم و گفتم: همون؟باهم خندیدیم وگفت:همون خونه ویلاییه،من رسوند جلو درخونه وقبل از اینکه پیاده بشم ازش تشکر کردم وصداش زدم وگونه اش بوسیدم،برگشت بهم گفت:مرسی که من برای اینکار انتخاب کردی وخوابم تموم شد.

    • مدیر سایت آذر 13, 1399 at 2:15 ق.ظ

     در ادامه: لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است. جنبه ای از او را در خودتان تأیید می کنید و می پذیرید. نمایانگر ستایش، حسن نیت، دوستی یا احترام است. تعبیر دیگر: به شور مهارنشده اشاره دارد. درگیر تمایل های فیزیکی تان می شوید.

1 2 3 16

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور