تماشاگران فیلم قاتل اهلی، سالن را ترک کردند

فیلم سینمایی قاتل اهلی به کارگردانی مسعود کیمیایی در کاخ رسانه های جشنواره اکران شد که برخی از تماشاگران نظم سالن را بهم زده و عده ای تماشای فیلم را تا آخر تحمل نکردند.

تماشاگران سالن قاتل اهلی را ترک کردند
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، فیلم سینمایی “قاتل اهلی” به کارگردانی مسعود کیمیایی در کاخ رسانه های جشنواره اکران شد. پیش از اکران فیلم، منصور لشکری قوچانی از قرارگیری در کیمیایی سر باز زد و پرویز پرستویی نیز در ادامه اعتراض خود در کاخ جشنواره حاضر نشد. این در حالی بود که با گذشتن از دقیقه 40 تماشاچیان شروع به صحبت کرده و بعد از دقایقی شروع به ترک سالن کردند.
فیلم قاتل اهلی امسال با وجود حاشیه های فراوان و برخوردهای تند کارگردان، تهیه کننده و بازیگران علیه هم به هر طریقی به جشنواره رسید. مسعود کیمیایی این فیلم را فیلم خود نمی داند، تهیه کننده لشکری قوچانی نسخه جشنواره را نسخه پولاد کیمیایی دانسته و پرویز پرستویی در رد تمامی صحبت ها از بازی در این فیلم پشیمان است. محصول تمام این منازعات به ارائه اثری انجامیده که مخاطب یک ساعت از آن را دوام نیاورده و به ترک سالن می پردازد.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo