داستان آرام می گیرم پس از فوت حسن جوهرچی چگونه تغییر می کند؟

بازی زنده یاد جوهرچی هنوز در سریال به پایان نرسیده بود و به دلیل فوت ایشان برای تولید ادامه سریال به چند راه جایگزین فکر کردیم.

داستان آرام می گیرم پس از فوت حسن جوهرچی چگونه تغییر می کند؟
وی در پاسخ به این سوال فارس که برنامه‌ریزی‌ها برای ادامه کار بدون حضور زنده یاد جوهرچی چگونه است؟ توضیح داد: ما با توجه به اینکه در مرحله پخش هستیم، نیاز داریم که جلسه‌ای فورا با تهیه کننده و نویسندگان برگزار کنیم و ببینیم که به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. می‌توانیم هم خط قصه بهزاد و دخترهایش را استحاله کنیم و جوری که به قصه لطمه نخورد آن را در داستانک‌ها محو کنیم. مدل دیگر این است که قصه باقی بماند و پدر را تغییر بدهیم و شخصیت دیگری مانند عمو را درگیر قصه کنیم و مدل آخر نیز این است که پدر را تغییر بدهیم و قصه را همان طور که بود، ادامه بدهیم و چه بسا راه‌های دیگری هم باشد که با مشورت به آن برسیم. وی در پایان گفت: علی‌رغم فوریتی که به خاطر پخش داریم، ولی به دلیل شوکی که به ما وارد شد، حس و حال برگزاری جلسه نبوده و گروه ناراحت هستند. اما باید چند مدل مختلف را بررسی کنیم که ببینیم چه می‌شود و امیدوارم که بتوانیم جوری که مخاطب این خلاء را حس نکرده و آزار نبیند داستان را پیش ببریم.
مجله اینترنتی ستاره
به این مقاله امتیاز دهید

ستاره
Logo