تعبیر خواب سد آب

با تعبیر خواب سد آب، تعبیر خواب سد بزرگ و محکم، تعبیر خواب سد بی آب و تعبیر خواب ساختن سد آب همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

تعبیر خواب سد شکسته – تعبیر خواب شکستن سد – تعبیر خواب سد آب – تعبیر خواب سد

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن سد در رویا اشاره به احساسات و غرایزی که فرو خورده شده‌اند، از قبیل جاه طلبی یا امیال جسمانی. اغلب پشت سد، نیرو یا انرژی بسیار زیادی در انتظار استفاده و جهت‌گیری وجود دارد. بنابراین این تصویر رهایی کنترل شده این انرژی‌های عاطفی را به تصویر می‌کشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سد آب

معبرین غربی گویند: 
 • دیدن سد در خواب نشانه وجود شخصی است که مانع بروز احساسات شما می‌شود.
 • درون سد آب قرار دهد و ذات سد به معنای قطع ارتباط بین خود و دیگران به دلیل مشکلات است. حتی این قطع ارتباط ممکن است منجر به نا امیدی بیننده خواب گردد.
 • آب سمبل و نماد ارتباط است ولی سد نشانه مشکل شدن انتقال آب و در اصل مانعی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: سد:خوشبختی

تعبیر خواب ساختن سد

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خود را در حال ساختن سدی دیدید شما در بیداری از خود دفاعی همراه با احساسات زیاد انجام خواهید داد. با دیدن رویای سد می‌توان اینگونه فهمید که شما از نزدیک شدن دیگران به خودتان هراس دارید.
 

تعبیر خواب سد بزرگ و محکم

معبرین غربی گویند: 
 • دیدن سدی بزرگ در خواب اشاره به مانع و بسته شدنی در زندگی واقعی و بیداری دارد که نیاز به شکستن و آزاد شدن از آن احساس می‌شود.
 • اگر در خواب سدی از سیمان و یا استحکام بسیار زیاد ساخته شده بود بیانگر یک رابطه برقرار شده با دیگران است که این رابطه در عین محافظه کارانه بودن بسیار سرد و خشک است.
 

تعبیر خواب سد بی آب

معبرین غربی گویند:  اگر در خواب سدی دیدید که آبی درون آن وجود نداشت ممکن است در مدت زمان کوتاهی بدشانسی بیاورید.
 
 
منابع:
مجله اینترنتی ستاره
www.auntyflo.com16 Comments
 1. سلام من خواب دیدم که اب بسیار شفاف زلالی مثل رودخونه در ی جای بلند جاریه اما اب به سمت بالا میره و یک لوله هم بود که یکم از اب از اون خارج میشه من جلوی اون لوله رو گرفتم که کم کم اب رودخونه زیاد شد و من هم تی این اتفاقات معلق بودم انگار داشتم پرواز میکردم ی دفه اب زیادی که جمع شده بود با شدت سرازیر شد و من برای فرار پرواز کردم و دیدم که اب به پشت ی سد ریخته شده ی جای خیلی خشک درست مثل کویر و باعث هیچ خرابی ای هم نشده من پرواز کردم به سمت قبله ی جورایی و وقتی میخواستم فرود بیایم نزدیک بود به دیوار بزرگی برخورد کنم که از خواب بیدار شدم و این خواب و من دروقت نماز صبح دیدم

  • سلام! خوابتان یعنی پذیرای ایده های نو هستید. ممکنست حاکی از ارتباط تان با اطرافیان تان باشد. قادرید چیزی را بسوی جهتی هدایت کنید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. نمایانگر رضایت، شادی و پذیرش موقعیتی است. مسأله هایتان را رها می کنید بروند و مانع هایتان را جا می گذارید (اوج می گیرید). آزادی تازه ای را تجربه می کنید و به چشم انداز تازه ای درباره ی چیزها می رسید (چیزها را از زاویه ی دیگر می بینید). هیچ چیز به نظر دشوار یا مدیریت ناپذیر نیست که نشود از پسش برآمد. تعبیر دیگر: یعنی در زندگی، بی هدف پیش می روید. با جریان پیش می روید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «داشتم پرواز میکردم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 2. سلام من خواب دیدم تو یه خونه هستم به شکل قلعه به رنگ سفید وداشتم ازپلهای سبزرنگی بالا میرفتم چون کسی که دوسش دارم پشت دیوارایستاده بودومنتظربودمن روببینه و من وقتی به پشت دیوارنگاه کردم سد ابی رودیدم که خیلی هم صاف وتمییزبود وکسی ک دوسش دارم سمت راست اون سد دورتزاجایی که میدیدم ایستاده بود منتظربومن رو ببینه…ومتاسفانه تمام خانوادم مخالف هستن چون ایشون ازمن خاستگاری کرده…چه تعبیری میتونه داشته باشه این خواب؟

  • سلام! خوابتان گویای تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره ای از نبود تجربه در وظیفه ای است؛ یعنی، درباره ی انجام عملی، تجربه ی کافی ندارید. نمایانگر دوره ی گذار در زندگی تان است. به مرحله ی تازه ای پا خواهید گذاشت. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که می کوشید دو چیز را باهم ارتباط دهید یا بین شان ارتباط برقرار کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید.

 3. سلام من خواب دیدم از یه کوه بلند بالا رفتم تا به گردنه کوه رسیدم بعدش پشت گردنه یه سد اب زلال و صاف بود که من سعز کردم برای اینکه سد نشکنه اب رو از سد به انطرف کوه انتقال بدم ابزار هم نداشتم لطفا بگید تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان گویای عزم و جاه طلبی شماست. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. نشانگر اینست که کنترل عصبانیت خود را از دست داده اید و غرق در احساسات هستید. تعبیر دیگر: نشانگر احساسات سرکوب شده ای است که باید آزاد شوند.

 4. باسلام،من خواب دیدم که باخانواده وهمخویشان به رودخانه ویا سدی رفتیم درست به خاطر ندارم که ان سد بود ویا اینکه رودخانه بود اما ابش صاف بود ومن همیشه ازاب و.. می ترسم که اب رودخانه خیلی بزرگ تکان می خثرد وازخود صدا درمی اورد جابه جامی شد انگارومن داخل ان رفتم وخواهرم داشت غرق نی شد که من ان را نجات دادم

  ومن می ترسیدم ازان…. ولی واقعا نمی دانم که ان اب رودهانه بود ویا. سد بود

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. به صورت موفقیت آمیز، احساسات و ویژگی های خاصی را تأیید کرده اید که توسط قربانی در حال غرق شدن به نمایش گذاشته شده است.

 5. سلام

  خواب دیدم با نفراتی به بازدید سر رفته بودیم که بسیار بزرگ بود و در دو طرف ان اب زیادی بود !

  یک طرف سد میزان ابش تقریبا پر بود و طرف دیگر تا بیش از نصف سد بالا امده بود

  مهندسان میگفتن که باید این سد رو خراب و ان را جلوتر بیاوریم ( به سمت طرفی که اب کمتر داشت )

  ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام! خوابتان علامتی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. جوهره ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. علامتی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است. بیانگر احساسات یا احساسات سرکوب شده ای است که باید آزاد شوند.

 6. سلام ببخشید من خواب دیدم که یه سد خاکی درحال شکستن بود و با خونواده م درحال فرار بودیم

  • سلام! خواب‌تان یعنی با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید. نیاز دارید دو سمت را کنار هم آورید. ممکنست نمایانگر این باشد که در ایده یا بحث‌تان چیزی کم است.

 7. سلام .چند سال پیش من خواب دیدم که جلوم یه دیوار بلند ومحکم وصاف که انتهاش معلوم نبودقرارداره بعد من خواستم ازش برم بالا رفتم ولی نتونستم بعد خواستم که برگردم دیدم پشت سرم با فاصله نه چندان نزدیک یه پل وبعد تپه وجود داره اما نرفتم وبرگشتم سمت دیوار وازش به راحتی رفتم بالا بعدوسط راه یه نگاه به پایین کردم مادرم رو دیدم که بهم میگه برو خدا ودعاهای من پشتته.

  • سلام! خواب‌تان بیانگر محدودیت، مانع‌ها و حد و مرز است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفت‌تان را می‌گیرد. تعبیر دیگر: خیلی به عادت‌ها و شیوه‌ی فکری قدیمی‌تان خو گرفته‌اید. حس می‌کنید گیر کرده‌اید. نمایانگر دوره‌ی گذار در زندگی‌تان است. به مرحله‌ی تازه‌ای پا خواهید گذاشت. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که می‌کوشید دو چیز را باهم ارتباط دهید یا بین‌شان پل بزنید. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید.

 8. سلام من خواب سدی که شب خوابیده بودم بیدار شدم متوجه شدم برق رفته و صدای اخبار را از توی بلندگو شنیدم که هرمزگان ( اسان من هستش ) را سیل امده بعد من بلند شدم مادرم را بیدار کردم رفتیم بیرون و نگاه کردیم که سد نزدیک روستایمان در حال سر ریز شدن است و میخواستیم با اهالی روستا فرار کنیم با ماشین که ناگهان سد شکست و اب خیلی زلال و بی خطر و ارامی روستایمان را در بر گرفت و به هیچ کس خسارت نزد ( این سدی را که خواب دیدم در واقع وجود دارد در نزدیکیمان لطفا تعبیر خوابم رو بگید

  • سلام! خواب‌تان بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه‌ی مردانه هم جنبه‌ی زنانه‌تان را تأیید کرده‌اید. از پتانسیل کامل‌تان استفاده می‌کنید. چشم‌تان را روی چیزهای خاصی که معمولاً آزارتان می‌دهند، ببندید. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور