تعبیر خواب ساحل دریا

با تعبیر خواب ساحل دریا، تعبیر خواب خانه ساحلی، تعبیر خواب ساحل گلی، تعبیر خواب کشتی در ساحل دریا همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب ساحل دریا
ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است. برای درک بیشتر رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ساحل شنی - تعبیر خواب دریا حضرت یوسف - تعبیر خواب شنا در دریا – تعبیر خواب کنار دریا – تعبیر خواب لب دریا

 

دیدن ساحل به گفته تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا به شرح زیر است:

ساحل نمادی است از گرد هم آمدن خانوادگی، آرامش و صمیمیت، لذت، حالتی از ذهن که شخص را پذیرای شهود و عواطف می‌کند. مرز یا آستانه میان تلاش های بالقوه فرد در فرآیند جهانی مرگ و زندگی، مرز یا آستانه‌ای از قبیل آنچه ترس یا عدم اعتماد به نفس می‌‌‌‌آفریند. برای کنار آمدن با چنین مرزهایی و دل به دریا زدن، ما باید شجاعت و مهارت‌های جدیدی از خود به معرض نمایش بگذاریم. برای بیشتر پیش رفتن باید بتوانیم شنا کنیم یا دقایقی به دست آوریم.

بنابراین، نیاز به تغییرات و ویژگی‌های خاص جدیدی خواهیم داشت، آنچه در ساحل انجام می‌دهیم تصویری از چگونگی کنار آمدن ما با تغییرات به وجود آمده یا بچه دار شدن، به دست می‌دهد، ساحل جایی است که ما با جنبه‌های گوناگون ناخودآگاه خود که سر از دریا برآورده‌اند، مواجه می‌شویم. لذا این تصویر در رویا چگونگی استخراج منابع پتانسیل و استفاده ما از نیروهای آن و بالعکس چگونگی پرهیز کردن ما از نیروی بالقوه خود را نشان می‌دهد.

 

تعبیر خواب ساحل دریا

معبرین غربی گویند:


 • دیدن ساحل در خواب سمبل ملاقات دو حالت منطقی (ماسه) و حالت عاطفی و احساسی (دریا) است. همچنین این گونه نیز می‌توان بیان کرد که ساحل منشأ ارتباط روح و جسم است.

 • اگر در ساحل دریا در آرامش به سر می‌برید این خواب ممکن است نشانه جبران پرکاری و استرس زیادتان در زندگی بیداری باشد و شاید نشانه ای از نیاز شما به استراحت و آرامش درباره مشکلات زندگی باشد.

 • اگر شما در ساحل ایستاده و به دریا نگاه می‌کنید خود را برای پیدا کردن روحتان و غرق شدن در آن و همچنین پی بردن به ضمیر ناخودآگاه آماده می‌کنید.

آنلی بیتون: شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه ‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.

 

تعبیر خواب کشتی در ساحل

منوچهر مطیعی تهرانی:

 • چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده‌اید و می‌بینید یک کشتی در دریا حرکت می‌کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می‌رسد.

 • اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می‌شود و به دریا می‌رود کاری را شروع می‌کند و مشغله ای برای او پیش می‌آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد.

 

تعبیر خواب ساحل گلی

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ساحلی گلی را حفر می‌کنید، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته‌های دشمنان خود خواهید شد.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب خانه ساحلی

معبرین غربی گویند:

 • وجود خانه‌ای در ساحل معمولاً نشانه خود فرد بیننده خواب و جسم اوست.

 • اگر خود را در خانه‌ای ساحلی دیدید شما سعی در سرکوب عواطف و احساسات خود دارید.

 

منبع: www.dreamscloud.com 1. سلام من خواب دیدم ک با مادرم ک فک کنم ی بچه بغلش بود ک نمیدونم کی بود و دوستمون در ساحل قدم میزدیم ساحل بلندتر از سطح دریا بود نزدیک ب پرتگاه ی عده داشتن ی قسمت روی شن ها کفپوش میذاشتن و ی عالمه ادم با لباس های بلند روی کفپوش ها ی کارایی انجام میدادن بعدش من با خودم گفتم برم ببینم دریا و صخره ها رو ب سمت ساحل دوییدم و سنگ هارو ک کمی پایینتر بودن نگاه کردم با خودم میگفتم چقد با کیفیت دارم سنگارو میبینم شاید برای این اینجوری فکر کردم ک چشمام ضعیفه و بعدشم رفتم سمت مامانم اینا و از طریق پله ها داشتیم خارج میشدیم.

  • سلام! خوابتان بیان کننده ی جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نشان دهنده ی امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. علامتی از تقابل دو حالت ذهنی است. علامتی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و علامتی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. حاکی از نیازهای عاطفیی است که ارضا شده اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه ی گزینه هایتان را کشف کرده اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. علامتی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی تر بگیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «قدم میزدیم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. ادامه خواب اختاپوس…
  مردی را دیدم در کنار ساحل که میشناسم او هم در اب نگاه میکرد. بعد دورتر اختاپوسی سفید دیدم که شناور بود. یک مرتبه از ساحل اختاپوسی بزرگ پرید و او را گرفت. بعد اختاپوسی رنگی دیدم که به ساحل امد. بعد انگار زنی شد ناشناس با عبای حریر و نقشدار و صورتی که از پشت کنگره کنگره بود.این زن از نزریکی من به ساحل پشت کرد و به سمت دشت و کوه رفت.

  • در ادامه: بیان کننده ی جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. علامتی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق تان به طبیعت باشد. حاکی از مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید.

 3. سلام. روزتون بخیر. ممنونم از تعبیرهای که زحمت میکشید.
  دیشب خواب میدیدم در ساحلی ایستاده م که مربوط به دریاچه یا خلیجی است. قسمتی از اب در خشکی پیش امده بود اب کمی ماسه یا شن در خود داشت و عمیق بود. در نزدیک ساحل چند اختاپوس در اب میدیدم. مردی را دیدم در کنار ساحل که میشناسم او هم در اب نگاه میکرد. بعد دورتر اختاپوسی سفید دیدم که شناور بود. یک مرتبه از ساحل اختاپوسی بزرگ پرید و او را گرفت. بعد اختاپوسی رنگی دیدم که به ساحل امد. بعد انگار زنی شد ناشناس با عبای حریر و نقشدار و صورتی که از پشت کنگره کنگره بود.این زن از نزریکی من به ساحل پشت کرد و به سمت دشت و کوه رفت.

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می کنم! خوابتان حاکی از حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. گویای تغییرات بزرگ و ناشناخته ای است که در زندگی تان اتفاق می افتند. بیان کننده ی تغییر در چشم انداز یا تغییر در نگرش شماست. اگر شن ها خیس باشند، یعنی در زندگی تان حس تعادل ندارید. گرفتار موضوعی سخت هستید. قضاوت تان مبهم می شود. تعبیر دیگر: یعنی تمام توجه و عشق تان معطوف کسی است و خیلی به رابطه ای چسبیده اید (زندگی تان را در آن رابطه خلاصه کرده اید). دیدن دو اختاپوس، نمایانگر رابطه ی وابسته است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «مردی را دیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام من خواب دیدم که خونه م کنار دریاس.انقدر نزدیک که امواج تا نزدیک در میرسید.ساحل دریا شن نبود و سنگهای سفید بود به اندازه تخم مرغ.البته من خود دریا را ندیدم فقط ساحل و اون سنگها را دیدم که خیس میشد.بعد وارد خونه شدم داخل خونه زنهایی با چادر مشکی نشسته بودن.و تو تلویزیون خونه که خیلی بزرگ بود فیلم مرد عنکبوتی می دیدند.و پسر عمه م که چند سال اونو ندیدم از اونا با چای پذیرایی میکرد.کسای دیگه هم تو خواب بودن که یادم نمیاد.

  • سلام! خوابتان نمادی از تقابل دو حالت ذهنی است. مظهری از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و علامتی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. حاکی از نیازهای عاطفیی است که ارضا شده اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه ی گزینه هایتان را کشف کرده اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. علامتی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی تر بگیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «شن نبود و سنگهای» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام من خواب دیدم که با دو تا از رفیقای خیلی صمیمی و خوبم تو ساحل در حال قدم زدن بودیم و من داشتم‌فیلم میگرفتم خیلی خوشحال بودیم و شوخی میکردیم می خندیدیم

  • مدیر سایت آذر 3, 1399 at 1:13 ق.ظ

   سلام! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است. لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه چیز(هایی)، بهترین دوست تان را به بهترین دوست تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: نمایانگر اخبار مثبت است. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! به یک رابطه یا موقعیت در حال گسترش اشاره دارد. از سوی دیگر، نشانگر اتمام یک پروژه یا کار است. آماده ی لذت بردن و بهره مندی از مزایای کارتان هستید.

 6. سلام. با تشکر از مطالب خوبتون.

  کنار ساحل آفتابی بدون شن ایستاده بودم، جایی که پر از سنگهای رنگارنگ و زیبا بود. من یه سنگ برداشتم تا مثل دوران بچه‌گی به آب پرت کنم ولی دریا موج داشت

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان علامتی از تقابل دو حالت ذهنی است. علامتی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و علامتی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. نمایانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه ی گزینه هایتان را کشف کرده اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. علامتی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی تر بگیرید. علامتی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید! مهم است. بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده تان است. در خوابهای آینده، اطلاعات بیشتری را خواهید یافت.

 7. سلام خواب دیدم کنار سواحل کشور عراق بودم خیلی خوش گذشت موج میزد به صورتم خیلی زیبا بهمراه یک خانم عرب بودم تا خونشم رفتم یک خانواده عرب بهمراه چندین برادر بودن ساحل شنی بود افتاب میزد .خونشون کنار ساحل بود.

  • سلام! خوابتان علامتی از تقابل دو حالت ذهنی است. علامتی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و علامتی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. نمایانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه ی گزینه هایتان را کشف کرده اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. علامتی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی تر بگیرید. نمایانگر جنبه ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید).

 8. سلام وقتتون بخیر, من خواب دیدم که اول دوتا مار که یکی زرد و سیاه بود و دیگری سیاه تو اتاقم تو خوابگاه دانشگاه, بودن ولی در نهایت پدرم اون مار زرد رو گرفت و سیاه هم یهو ناپدید شد, و من یهو با خانواده سر از یه جایی درآوردم شبیه هتل که ویو خیلی زیبایی رو به ساحل شنی با آب بسیار شفاف داشت,من تلاش کردم که از ساحل عکس بگیرم ولی خیلیا میومدن جلوم و اجازه نمیدادن ولی همچنان از دیدن ساحل حس خوبی داشتم ولی نمیدونم چرا تو خواب حس میکردم باید دنبال کسی بگردم که قبلا تو زندگیم بوده( دوست پسر سابقم)ولی الان هیچ حسی بهش ندارم و بجای اون فرد تو زندگی واقعیم یک فرد دیگری هست که بسیار بهمدیگه علاقه مندیم, البته اون حسی که باید دنبال اون فرد میگشتم در کل خواب من به چشم نمیومد و ف ق ط کمی حسش میکردم و بیشتر لز ذت دیدن ساحل در خواب حس خیلی خوبی بهم میداد, ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید, سپاس!

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای ارزشی است که برای دانش و تحصیلات قائلید. باور دارید مدام در حال یادگیری هستید؛ حتی وقتی در کلاسید. اگر اکنون یک دانشجوی دانشگاه هستید که در خوابگاه زندگی می‌کند، پس ممکنست بازتابی از محیط اطراف فعلی‌تان باشد و معناهای مشابهی بعنوان یک خانه داشته باشد. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. حس می‌کنید نمی‌توانید وابسته به کسی باشید و در نهایت، تنها خواهید ماند. لازمست روی تصویر و خودباوریتان کار کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «شبیه هتل» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. با سلام, سپاس از پاسختون,ادامه پیام قبلم رو که گفتید در پیامی مجزا ارسال کنم, به این ترتیب هست:,و من یهو با خانواده سر از یه جایی درآوردم شبیه هتل که ویو خیلی زیبایی رو به ساحل شنی با آب بسیار شفاف داشت,من تلاش کردم که از ساحل عکس بگیرم ولی خیلیا میومدن جلوم و اجازه نمیدادن ولی همچنان از دیدن ساحل حس خوبی داشتم ولی نمیدونم چرا تو خواب حس میکردم باید دنبال کسی بگردم که قبلا تو زندگیم بوده( دوست پسر سابقم)ولی الان هیچ حسی بهش ندارم و بجای اون فرد تو زندگی واقعیم یک فرد دیگری هست که بسیار بهمدیگه علاقه مندیم, البته اون حسی که باید دنبال اون فرد میگشتم در کل خواب من به چشم نمیومد و فقط کمی حسش میکردم و بیشتر لذت دیدن ساحل در خواب حس خیلی خوبی بهم میداد,ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید, سپاس!

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! در ادامه گویای حالت ذهنی تازه یا تغییر در هویت شخصی است. نوعی تحول را در دست دارید و لازمست از عادت‌های قدیمی‌تان جدا شوید و طرز فکر قدیمی‌تان را رها کنید. لازمست موقت از زندگی روزمره‌تان فرار کنید. تعبیر دیگر: ممکنست نشانگر فقدانی در هویت شخصی‌تان باشد. نمادی از تقابل دو حالت ذهنی است. نشانگر نیازهای عاطفیی است که ارضا شده‌اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه‌ی گزینه‌هایتان را کشف کرده‌اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی‌پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. نمادی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که در زندگی، شرایط را به شوخی می‌گیرید. ممکنست نیاز داشته باشید که کمی چیزها را جدی‌تر بگیرید.

 10. سلام خواب دیدم ک در رو باز کردم و وارد یه ساحل پر از شن شدم ک خودم و قسمتی از ساحل در بلندی بودیم و بقیه ساحل پایین بود و خیلی وسیع بود صبح بود و همه جا حالت طلایی و درخشان داشت و من خیلی آرامش داشتم

  • سلام! خواب‌تان گویای فرصت‌های تازه‌ای است که در برابرتان می‌باشند. وارد مرحله‌ای نو از زندگی‌تان می‌شوید و از یک سطح خودآگاه به سطح دیگر می‌روید. تعبیر دیگر: نیاز دارید بیشتر در دسترس دیگران باشید. تعبیر دیگر: گویای تمایل‌تان برای اکتشاف درون و کشف خویش است. نمادی از تقابل دو حالت ذهنی است. نمادی از فرایندهای ذهنی و عقلی است؛ و نمادی از جنبه‌ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است. گویای نیازهای عاطفیی است که ارضا شده‌اند و آشفتگی درونیی که حل شده است. تعبیر دیگر: همه‌ی گزینه‌هایتان را کشف کرده‌اید و لازمست خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی‌پایانی برایتان وجود دارند که در نظر بگیرید. تعبیر دیگر: در جستجوی معنویات هستید. نمادی ازین است که بین دو حالت ذهنی منطقی و غیر منطقی، تقابل ایجاد شده است. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «وسیع بود» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور