تعبیر خواب سالاد

با تعبیر خواب سالاد، تعبیر خواب سالاد کاهو، تعبیر خواب سالاد با سس، تعبیر خواب خوردن سالاد و تعبیر خواب درست کردن سالاد همراه ما باشید.
تعبیر خواب سالاد
ستاره | سرویس سرگرمی – این رویا گاهی اشاره‌ای مستقیم به نیازهای بدن به سالاد است، نداشتن تجربه پربار یا تجربه جنسی، درک و مشاهده احساسات و تاثیراتی که زنده و در حال آفرینش رشد شخصی هستند. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب الویه - تعبیر خواب سالاد کلم - تعبیر خواب کاهو – سالاد ماکارونی – سالاد مرغ

 

تعبیر خواب سالاد

معبرین غربی:
 • دیدن سالاد در خواب نشان دهنده نیاز بدن به ویتامین‌هایی است که در ترکیبات مختلف سالاد وجود دارد. سالاد در خواب نماد سرزندگی است ولی نیاز به رابطه جنسی را نیز نشان می‌دهد.

 • تعبیر خواب خوردن سالاد به‌طورکلی شبیه به تعابیر خوردن دیگر غذاهاست. سالاد نشانه نیازهای اساسی و اولیه بدن است. همچنین سالاد می‌تواند بیشتر نشانه‌ای از ویژگی‌های زنانه باشد و بیشتر در خواب زنان رویت می‌شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سالاد خیر و خوبی و نعمت است به شرطی که سس و چاشنی نداشته باشد. اگر در خواب سالاد ببینید که به آن چاشنی و سس زده باشید نشان از غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید مهمان هستید و سالاد در بشقاب خود می‌کشید و به دنبال سس و چاشنی می‌گردید خوب است و گاه بلا و فتنه.

 

تعبیر خواب سالاد بدون سس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: حالا اگر سالاد چاشنی و سس نداشته باشد به نسبت مواد تشکیل دهنده آن و رنگی که دارد فرق می‌کند و تفاوت هائی به وجود می‌آید. سالاد اگر هویج داشته باشد شما زردی آن را در خواب تشخیص دهید خوب نیست چرا که هویج زرد یا زردک اثر نیک سالاد را از بین می‌برد و از بیماری و رنجوری خبر می‌دهد.


 

تعبیر خواب سالاد کاهو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر سالاد، کاهو و تخم مرغ داشته باشد نیکو خوابی است کاهو خرمی و سر سبزی و نشاط است و تخم مرغ نعمت و برکت یا نه اگر سالاد در خواب شما گوجه فرنگی داشته باشد و شما ترشی گوجه فرنگی را بچشید خوب نیست چون شما دچار هیجانی می‌شوید که در نتیجه شما را اندوهگین می کندو اگر فقط سرخی گوجه را ببینید و ترشی آن را نچشید خبر از هیجان است. خیار اگر سبزی و طراوت آن محسوس باشد نشاط است و خبر از سبک شدن از غم. وجود لوبیا در سالادنیز برکت و نعمت است.

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب سالاد خوردن و سالاد درست کردن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • خوردن سالاد در خواب، نشانه آن است که با مردمی ناپاک حشر و نشر پیدا خواهید کرد.

 • اگر دختری خواب ببیند سالاد درست می‌کند، نشانه آن است که نامزد او مردی دمدمی مزاج خواهد بود.

 • اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته‌اید، نشانه آن است که دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی‌دهد، از زندگی لذت‌های فراوان خواهید برد.

 
منبع: www.auntyflo.com


 1. سلام خواب دیدم که خونه کسی مهمانم یه آشنا و خیارای سالادشو خورد کردم ظرفشو اوردم کنار همسرم نشستم و شروع کردم گوجه ها رو خورد کردن که چند تا مرد غریبه و درشت هیکل وارد شدن چهره یکی از اونا آشنا بود گویا تو خوابای دیگم دیده بودمش از اونجا بلند شدم و به آشپزخونه رفتم آب گوجه هارم داخلش ریختم در حالی که دودل بودم و می ترسیدم سالاد شیرازیم آب بندازه بعد دیدم آب غوره ندارن آب لیمو رو اوردم باز هم دل دل کردم نندازم مادرم جلوم ظاهر شد کمی از آبلیمو رو انداختم گفت یه مقدار بیشتر بندازی بهتره بعدم ازش چشید گفت خوب شده منم خوردم خوشمزه بود طعم یه ذره ترش ولی خیلی خوشمزه ای میداد که از گوجه هاشم بودو سالادشم تازه بود میزبان برامون داشت کباب برگ درست می کرد و انگار مادرم رفت و من داشتم به همسرم می گفتم شاید باورت نشه من شامی کبابای مادرم رو به کباب ترجیح می دم

  • سلام! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. گویای بهبودی و بازیابی است. لازمست انرژی و سلامت‌تان را بازیابید. نمادی از شادی و هماهنگی در خانه است. گویای جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «در حالی که دودل» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 2. در حالی که دو دل بودم و می ترسیدم سالاد شیرازیم آب بندازه بعد دیدم آب غوره ندارن آب لیمو رو اوردم باز هم دل دل کردم نندازم مادرم جلوم ظاهر شد کمی از آبلیمو رو انداختم گفت یه مقدار بیشتر بندازی بهتره بعدم ازش چشید گفت خوب شده منم خوردم خوشمزه بود طعم یه ذره ترش ولی خیلی خوشمزه ای میداد که از گوجه هاشم بود و سالادشم تازه بود میزبان داشت برامون کباب برگ درست می کرد و یه کباب خوشمزه اومد جلوی نظرم مادرم رفت ومن به شوهرم گفتم شاید باور نکنی ولی من شامی کبابای مامانو به کباب الان ترجیح می دم

  • در ادامه: بازتابی از حالت دودلی در بیداری است. شما از کسانی هستید که همیشه دوتا تصمیم دارید. مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر: از دو جهت مخالف کشیده می‌شوید (بین دو سمت، گیر کرده‌اید). حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. گویای هدیه‌ی زندگی و انرژی و زنده‌دلی است. به خشم و رنجش در حالت احساسی ذهن‌تان اشاره دارد. ممکنست مشابه رابطه‌ای باشد که دارد رو به بد شدن می‌رود. از سوی دیگر، اگر به چیزهای ترش علاقه دارید و در خواب از خوردن آن لذت می‌برید، شاید به لذت زندگی‌تان اشاره دارد. لذت‌های کوچکی که شما را در لحظه سرشار از خوشی می‌کنند. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «برامون کباب» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 3. میزبان داشت برامون کباب برگ درست می کرد و یه کباب خوشمزه اومد جلو نظرم نشستم و به شوهرم گفتم شاید باور نکنی ولی من شامی کبابای مادرم رو ترجیح می دم

  • در ادامه: در پاداش‌ها و خوشی‌های زندگی، افراط می‌کنید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. (خواب‌ها در همان روزی که ارسال می‌کنید، تعبیر می‌شوند یا حداکثر تا فردایش).

 4. سلام. خواب دیدم در خانه ما یک سفره بزرگ پهن شده و افراد مهم دولتی و خانواده مادریم سر سفره ما دارن غذا میخورن، بعد من هم سالاد کلم برگی سبز که غرق سس بود رو ریختم روی عدس پلو قیمه م و دو قاشق خوردم ازش.

  • سلام! خواب‌تان گویای هماهنگی، صمیمیت، بزله‌گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه‌های شاد است. بیانگر حس عقل است. نیازست احساسات‌تان را ابراز کنید و اثر مثبت در زندگی‌تان داشته باشید که برای رشد شخصی لازم است. تعبیر دیگر: یعنی به طبیعت و سلامتی، علاقه‌ی وافر دارید.

ستاره
Logo