تعبیر خواب ساعت و ساعت مچی

با تعبیر خواب ساعت، تعبیر خواب ساعت مچی (زنانه و مردانه)، تعبیر خواب ساعت خراب، تعبیر خواب هدیه گرفتن ساعت و تعبیر خواب خریدن ساعت همراه ما باشید.
تعبیر خواب ساعت
ستاره | سرویس سرگرمی – ساعت در خواب اشاره به محدودیت‌هایی دارد که فرد بیننده خواب خود را در آن گرفتار کرده است. خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویای خویش می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ساعت و ساعت مچی

 

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا در مورد دیدن ساعت در خواب این چنین بیان می‌کند که:
 
ساعت، ساعت مچی: محدودیت‌هایی که خود را گرفتار آن‌ها کرده‌ایم، وظیفه شناسی و زمان بندی، درک فرق میان حالات اضطراری و وقت زیاد داشتن.
تیک تاک کردن ساعت: ممکن است به قلب اشاره کند، زندگی که هر ثانیه‌اش از دست می‌رود.
ساعت بزرگ: زندگی شخص، اینکه چقدر زمان برای او باقی مانده است.
ساعت با عقربه‌های از کار افتاده: مرگ
ساعت با عقربه‌های در حال کار: زمانی که رو به اتمام است، وضعیت اضطراری 

 

تعبیر خواب ساعت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی‌گوید ولی ممکن است اشتباه کند.
 • ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویش دارد.
 • اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته‌اید به کسی خیانت می‌کنید و اگر دیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی‌دهد حقی از شما ضایع می‌گردد.

کارل گوستاو یونگ: 

دیدن ساعت در خواب بیانگر اهمیت زمان در یک موقعیت بیداری است. شما ممکن است احساس نگرانی کنید که به اطراف خود تسلط ندارید. ذهن شما ممکن است گرفتار فرجه‌هایی باشد که دارید یا گرفتار مساله‌ی حساسیت زمان باشد. زمان آن رسیده که شما قدم جلو گذاشته و فعالیت‌هایتان را سریع‌تر کنید. اگر ساعت تیک تیک می‌کند، بیانگر این است که زمان دارد تمام می‌شود.
تعبیر دیگر این است که ساعت‌ها نمادی از تیک تیک کردن قلب انسان و نشان دهنده‌ی بعد احساسی زندگی هستند.
 
اگر ساعت متوقف شده باشد، بیانگر مرگ است. این یک زمینه‌ی رایج بیماری لاعلاج یا مرگ است. زمانی را که ساعت نشان می‌دهد در نظر گیرید و اهمیت اعداد یا زمان را تعیین کنید.

تبلیغات در ستاره

خواب دیدن اینکه زمان ساعت حرکت می‌کند یا سرعتش خارج از کنترل است نمادی از وظیفه یا احساسی است که حجمش زیاد است و در زندگی بیداری تان در حال وقوع است. زمان موافق شما نیست

 
خواب دیدن اینکه ساعت به عقب برمی‌گردد موازی راهی است که زندگی تان در آن پیش می‌رود. به جای اینکه جلو برود و به سمت اهدافتان رود، حس می‌کنید که هیچ دستاورد مهمی بدست نیامده است. شما حس می‌کنید که در عادت گیر کرده اید.


خواب دیدن اینکه ساعت کوک می‌کنید یا ساعت می‌گذارید زنگ بزند برای زمان خاصی، بیانگر این است که نیاز دارید تلاش زیادی صرف یک وظیفه کنید تا به نتیجه یا پیامد مطلوب برسید.

 
خانم ایتانوس می‌گوید: ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می‌دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می‌خواهی بروی؟ و باز خواست می‌کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است. برای زن جوان مادر شوهری است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می‌گیرد و تذکر می‌دهد، برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است و برای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ساعت در خواب، نشانه خطر از سوی دشمنان است.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن و خریدن ساعت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید نشان آن است که با دوست خوبی آشنا می‌شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکرهای مفید می‌دهد و اشتباهات شما را متذکر می‌شود.
 • اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانند ساعت برج لندن ببیند خواب او خبر می‌دهد که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می‌شود یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد.

 

تعبیر خواب ساعت خراب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر دیدید که ساعت کار نمی‌کند و خراب است نقصی در کار خودتان هست و در جایی اهمال کرده و قصور کرده‌اید.
 • اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی‌شود با مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید.
 • اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را به کار بیندازید دوست خوبی را از خود می‌رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می‌شوید.
 
کارل گوستاو یونگ: دیدن ساعت خراب و شکسته در خوابتان بیانگر این است که شما از احساساتتان مطمئن نیستید یا اینکه چگونه خودتان را ابراز کنید. شما یک وقفه عاطفی را تجربه می‌کنید. به تعبیر دیگر مدیریت زمان ضعیفی دارید. شما خط سیر چیزی که باید انجام دهید را گم کرده‌اید.

 

تعبیر خواب ساعت دیواری

آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن ضربه‌های ساعت دیواری در خواب، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند.

 

تعبیر خواب ساعت مچی

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را به مچ دست بسته‌اید یا در جیب دارید خواب شما می‌گوید در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت‌هایی را از دست می‌دهید.
 
کارل گوستاو یونگ: دیدن یا بستن ساعت در خواب بیانگر این است که نیاز دارید بی خیال‌تر و رهاتر باشید. زندگی تان زیادی ساختار یافته است و یا شما حس محدود بودن می‌کنید. از آنجایی که ساعت نمادی از جنبه عاطفی هر شخص است بستن آن به مچ نیاز به مراقبت را نشان می‌دهد.
نوع ساعت مچی (زنانه و مردانه) دیده شده در خواب تاثیری در تفسیر آن ندارد.
 
برایت می‌گوید:
 • دیدن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ دیدار از دوستان قدیمى است. 
 • دیدن ساعت مچى در دست خودتان، نشانه‏ انجام كارهاى بیهوده است. 
 • دیدن ساعت مچى در دست دیگران، نشانه‏ پیشرفت در انجام كارها است. 
 • هدیه دادن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ داشتن روزهاى خوب است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن ساعت مچی در خواب، نشانه آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می‌کنید، نشانه آن است که کوشش و تلاش‌های شما را در اثر رقابت به شکست می‌انجامد.
 • اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می‌افتد و می‌شکند، نشانه آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می‌افتد، نشانه آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود.
 • اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است، نشانه آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می‌سازد.
 • اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید، نشانه آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می‌دهید، نشانه آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد.


176 نظر
 1. سلام
  بنده خواب دیدم در رودخانه ی ای که از وسط شهرمان می گذرد یک نهنگ بزرگ پیدا سده من بالای پل ایستاده بودم و نهنگ به سما ما حمله می کرد اما به ما نمی رسید من ناگهان موقع نگاه کردن به نهنگ یک یاعت مچی ناشناس داستم که در رودخانه افتاد.
  در کنار من یک دوست و همسایه قدیمی هم بود.

  • سلام! خوابتان دوره ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. اگر از پل، داخل آب بیفتید، یعنی اجازه می دهید جلوی احساس تان گرفته شود و شما را از پیش رفتن بازدارد. حاکی از شهود و آگاهی است. با روان و حس معنویت تان سازگارید. تعبیر دیگر: علامتی از یک رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکنست از نظر مدیریت کردن، خیلی برایتان بزرگ باشد و از پسش برنمی آیید. احساس می کنید دارید له می شوید. ممکنست جناسی از شیون کردن باشد و تمایل به اینکه درباره ی چیزی ناله کنید. لازمست بی خیال تر و رهاتر باشید. زندگی تان زیادی ساختاریافته است یا حس محدود بودن می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از صدای تیک تاک قلب انسان است و گویای جنبه ی عاطفی زندگی تان است. ممکنست استعاره ای ازین باشد که بیان می کند لازمست مراقب باشید.

 2. سلام
  من چند شب پیش توی خواب دیدم همراه با نامزدم توی بازار مشغول به راه رفتنیم و نامزدم یک مرتبه منو به سمت یه ساعت فروشی میکشونه و دوتا ساعت مردونه و زنونه ست که رنگاشون مشکی و طلایی بود پیشنهاد
  میکنه ساعت اون بزرگ بود و به جای شماره روی صفحه ساعت خط های ریز داره
  اما ساعت من شماره های بزرگ داشت
  منم از ساعت ها خوشم اومد و اون ها رو خریدم و نامزدم ساعت منو دستم کرد اما مال خودش رو دست نکرد و توی جعبش گذاشت
  ازتون ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید ❤

  • سلام! خوابتان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: حاکی از صرفه جویی است. نشانگر رابطه تان با نامزدتان است. اغلب، خواب ها روی احساسات سرکوب شده ای تمرکز می کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده اید. بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون تان است. گویای عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! لازمست بی خیال تر و رهاتر باشید. زندگی تان زیادی ساختاریافته است یا حس محدود بودن می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از صدای تیک تاک قلب انسان است و نمایانگر جنبه ی عاطفی زندگی تان است. ممکنست استعاره ای ازین باشد که بیان می کند لازمست مراقب باشید.

 3. سلام وقتتون بخیر.ببخشید من یه چهار پنج شبه یه خواب تکراری میبینم…خواب میبینم دختری که پارسال میخواست باهم دوست باشیم ولی من قبول نکرد میاد تو خوابم هیچی نمیگه و فقط نگاهم میکنه و گریه میکنه بعد هر بارم تو خوابم من به ساعتم نگاه میکنم ساعت سه و نیمه…هر بار این اتفاق میوفته ولی تو جاهای مختلف مثلا دیشب تو کوه بود بعد فقط من میتونم اون رو ببینن بقیه نمی بیننش….

  • سلام؛ همچنین! خوابتان ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. حاکی از سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. لازمست بی خیال تر و رهاتر باشید. زندگی تان زیادی ساختاریافته است یا حس محدود بودن می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از صدای تیک تاک قلب انسان است و گویای جنبه ی عاطفی زندگی تان است. ممکنست استعاره ای ازین باشد که بیان می کند لازمست مراقب باشید. برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم نموده اید. می تواند به نبود هماهنگی در زندگی تان اشاره داشته باشد. نمایانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. از دیدگاه فراروانشناسی: ایشان در فکرتان هستند.

 4. سلام،
  من یه خوابی دیدم که اینطور شروع میشه، من یه ساعت مچی که مال بابا مه رو خیلی دوس دارم و ممیبینم که بابام اون ساعت رو میاره، میده به من و من دستم میکنم ولی میبینم از اندازه دست من بزرگتره و هر چقدر میخوام کاری کنم که مناسب دستم بشه هی هنوز از مچ دستم بزرگتره، بعد بابام میگه، دیدی گفتم بزرگه! خوب میشه تعبیر اینو برام بگید، خیلی وقت میشه این خوابو میبینم، ممنون‌

  • سلام! گرچه با توجه به علاقه ی شما نسبت به این وسیله احتمال دارد خوابتان بازنمودی از همان وابستگی باشد و ازین رو دارای تعبیر خاصی نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. لازمست بی خیال تر و رهاتر باشید. زندگی تان زیادی ساختاریافته است یا حس محدود بودن می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از صدای تیک تاک قلب انسان است و حاکی از جنبه ی عاطفی زندگی تان است. ممکنست استعاره ای ازین باشد که بیان می کند لازمست مراقب باشید.

   • سلام،
    ببخشید این رو با توجه به پاسخ تون و بقیه تعبیر هایی که برای ساعت بود رو نگاه کردم فقط میتونم به یه موضوع و به یه نتیجه برسم، اینکه من یه رفیق (دختر) دارم و اینکه خیلی دوسش دارم، اون این چند روزه هی بهم میگه بیا خواستگاریم، ولی من چون هنوز نه پولی دارم و نه وظیفه درستی و… بهش میگم نمیتونم با این وضع که هیچی ندارم بیام پیش بابات و… و اونم هی اسرار داره که به هیچی نیاز نداره و من باز همینو میگم، و این خواب هم از همون موقع هایی که ایشون اسرار کردن دارم، خوب حالا به نظر تون چه میشه یعنی ربطی داره؟؟

    • سلام! چون زمان دقیق خوابتان نامشخص است، نمی توان بدقت تعبیر کرد؛ اما از دیدگاه فراروانشناسی: در صورتی که این امر، مکرر باشد، این خواب می تواند بازنمودی از آینده ای قریب به اتفاق باشد؛ با این مضمون که وی (معشوقتان) این عمل را از شما خواهد خواست و هم اکنون در اندیشه ی چنین فکری می باشد (شاید نزد شما به زبان نیاورد). بهترست نسبت به عملکردتان در ارتباط با وی، محتاطتر عمل کنید و از شتابزدگی دوری کنید! در صورتی که به انجام مراقبه های شبانه بپردازید، این مسأله برایتان واضحتر از گذشته خواهد شد و خوابهایی شفافتر و بامعناتر را مشاهده خواهید کرد. در تعبیر پیشین، سعی شده است تمامی جنبه های خوابتان لحاظ شود تا چیزی از قلم نیفتد.

 5. سلام من پری ام، ١٨ سالمه، موهای من در واقعیت تا شونه هام هست، خواب دیدم که موهام خیلی بلند شده و تا کمرم هست

  بعدش دیدم که تو خیابان هستیم و پدرم دارد سیگار میکشد و همزمان با خارج شدن دود از دهان پدرم، از دهان من نیز دود به شکل حلقوی خارج میشود

  ( منظورم از حلقوی،، شکل دایره مانندی هست که دود ایجاد میکنه)

  بدون اینک در حال کشیدن سیگار باشم از دهنم دود خارج میشد

  خانواده مادریم منو تو اون وضعیت دیدن و من خجالت کشیدم و ریز خندیدم

  بعدش دیدم تو خونه خودم هستم

  و خونه پر از ساعت هست ( حدود چهار تا ساعت)

  و همشون خراب هستن

  یعنی همه ساعت ها عدد اشتباهی رو نشون میدادن

  یعنی یه ساعت عدد 11 رو نشون میداد

  یکی دیگه مثلا 8 رو نشون میداد

  یکی دیگه 6 و…..

  تعبیرش رو لطفا بمن میگید ♥️

  • سلام! خوابتان یعنی پیش از گرفتن تصمیم، خیلی زیاد و بادقت فکر می کنید. روی نقشه یا موقعیتی تمرکز می کنید. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. نمایانگر نوعی نفاق، اختلاف نظر یا سرکشی است. تعبیر دیگر: نشانگر این است احساساتتان روی قضاوت شما تاثیر می گذارد. تعبیر دیگر این است که دود سفید علامتی از توافق یا اتفاق نظر است. نمایانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می کنید خودتان یا دیگران شکست خورده اید. نمایانگر اهمیت زمان در یک موقعیت بیداری است. ممکنست ازین حس نگرانی کنید که به پیرامون تان تسلط ندارید. ذهن تان ممکنست گرفتار فرجه هایی باشد که دارید یا گرفتار مسأله ی حساسیت زمان باشد. وقتش رسیده است که پا در ره بگذارید و فعالیت هایتان را سریع تر کنید.

 6. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که دارم به بقیه میگم ساعت سه نصفه شب شده برید بخوابید و همون موقع از خواب بیدار شدم و گوشیم رو نگاه کردم دیدم که واقعا ساعت سه نصف شب هست این هماهنگی معنی خاصی داره ؟؟؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.

 7. سلام من خواب دیدم که پدرم که مرده در خوابم زنده میشود و مدام از خودش نشونه هایی نشون میده و پدر بزرگ هم که مرده باز زنده شده بودن و من و خواهرم خیلیی دنبال این بودیم که اون اون ها واقعا زنده شده باشن و دلمون براشون تنگ شده بود در صورتی که من دلم برای بابام تنگ نشده مثلا جنازه پدرم در زیر کمد بود و بعد چندین سال و دو بار تقه خورد بهش و من و خواهرم رفتیم و تخته و چیزای تویه کمد رو دراوردیم و اومدیم بیرون که پدرم اومد بیرون و راه میرفت هم ترسیده بودم هم خوشحال بودم و همه تعجب کرده بودن و فقط راه میرفت و یجوری نگاه میکرد و هیچی نمیگفت و کلی از این لحظات بود تویه خوابم

  که مادرم در آخر به جفتمون یه ساعت مچی قدیمی هدیه میده و ما خوشحال میشیم

  • سلام! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. نمایانگر موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. حقیقت نهفته یا رازی را می نمایانید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نگاه میکرد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

 8. سلام من خواب دیدم بابام که چند وقت پیش فوت کرده چند تا ساعت دستشه

  • سلام! خوابتان یعنی مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. لازمست بی خیال تر و رهاتر باشید. زندگی تان زیادی ساختاریافته است یا حس محدود بودن می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از صدای تیک تاک قلب انسان است و نمایانگر جنبه ی عاطفی زندگی تان است. ممکنست استعاره ای ازین باشد که بیان می کند لازمست مراقب باشید. خدا ایشان را در پناه خویش مورد رحمتش قرار دهد و به شما صبر و امید به زندگی بدهد!

 9. سلام، من خواب دیدم که اون ساعت مچی که دوس پسرم برام هدیه خریده بود از اون ساعت دوتا هست، یکی همونیه که من همیشه میکنم دستم یکم رنگش رفته و اون یکی ساعت هم تازس نگیناش رنگش عوض نشده ولی بجاش باتریش کار نمیکنه. تعبیر چیست؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند علامتی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. لازمست بی خیال تر و رهاتر باشید. زندگی تان زیادی ساختاریافته است یا حس محدود بودن می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از صدای تیک تاک قلب انسان است و نمایانگر جنبه ی عاطفی زندگی تان است. ممکنست استعاره ای ازین باشد که بیان می کند لازمست مراقب باشید.

 10. سلام

  وخسته نباشید

  خواب دیده بودم پشت خانه مان یک مرد شعبده باز مرده بود و بدنش رو باچاقو تیکه تیکه کرده بودن. اون مرد شعبده باز همراه خودش چند تا ساعت های بزرگ با خودش آورده بود . بعضی از ساعت ها سیاه و بعضی ها از کار افتاده بودن .

  تیکه های بدن شعبده باز رو داخل یکی از ساعت های بزرگ ریختیم و درش رو بستیم.

  ممنون میشم جوابمو بدید .

  • سلام؛ ممنون! خوابتان به موقعیتی اشاره دارد که خیلی وقت است از میان رفته و گذشته است. زمان حرکت کردن و پیش رفتن، فرارسیده است. نمایانگر اهمیت زمان در یک موقعیت بیداری است. ممکنست ازین حس نگرانی کنید که به پیرامون تان تسلط ندارید. ذهن تان ممکنست گرفتار فرجه هایی باشد که دارید یا گرفتار مسأله ی حساسیت زمان باشد. وقتش رسیده است که پا در ره بگذارید و فعالیت هایتان را سریع تر کنید.

1 2 3 9

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور