تعبیر خواب زیتون و روغن زیتون

با تعبیر خواب خوردن زیتون، تعبیر خواب روغن زیتون، تعبیر خواب درخت زیتون، تعبیر خواب چیدن زیتون و تعبیر خواب زیتون سیاه و زرد همراه ما باشید.
تعبیر خواب زیتون

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن و یا خوردن زیتون در خواب باتوجه به رنگ و مزه آن تعبیری متفاوت خواهد داشت ولی اکثر معبرین اسلامی دیدن زیتون در خواب را به غم و اندوه تعبیر کرده‌اند لازم به ذکر است که دیدن روغن زیتون در خواب بهترین تعبیر را نسبت به مشاهده کردن روغن‌های دیگر در خواب به همراه دارد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب امام صادق زیتون - تعبیر خواب خریدن زیتون - تعبیر خواب کاشتن درخت زیتون - خواب زیتون سبز - تعبیر خواب هسته زیتون

 

تعبیر خواب زیتون

ابن سیرین گوید: اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه.

 

تعبیر خواب خوردن زیتون

محمد بن سیرین:  اگر بیند زیتون می‌خورد، دلیل که غم و اندوه خورد.

مطیعی تهرانی: اگر زیتون در خواب ببینید که می‌خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می‌آورد به قدر همان زیتون که می‌خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد. ولی اگر در خواب زیتونی که می‌خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است

تبلیغات در ستاره

لوک اویتنهاو می‌گوید: خوردن زیتون: مشکلات خانوادگی

جابر گويد: اگر بيند زيتون تلخ با نان مى‌خورد، او را اندكى منفعت به رنج و سختى حاصل آيد.

آنلی بیتون: خوردن زیتون در خواب، علامت یافتن دوستان وفادار است.

 

تعبیر خواب روغن زیتون

ابراهیم کرمانی گوید: روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می‌پالود و می‌خورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن.

 • چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می‌خورید به مال و نعمت می‌رسید و پولی از راه درست به دست شما می‌آید.

 

تعبیر خواب زیتون سیاه و زیتون زرد

مطیعی تهرانی: رنگ زیتون نیز در تعبیر خواب دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می‌آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می‌شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود. دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد

 


تعبیر خواب دادن و گرفتن زیتون

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می‌دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی‌دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می‌کنید و زیان و ضرر می‌رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می‌گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می‌برید به او خیر و برکت می‌رسانید. گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می‌شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می‌کند و می‌ستاید و به شما سود و نفع می‌رساند.

 

تعبیر خواب درخت زیتون

مطیعی تهرانی: چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می‌شود یا او وسیله و کار ساز می‌شود که سودی ببرید.

اچ ميلر مى‌گويد: ديدن درخت زيتون در خواب، به معناى خوش‌شانسى است.

 

تعبیر خواب چیدن زیتون

مطیعی تهرانی: چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: چیدن آن: شما بیش از حد سریع به قاضی می‌روید

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می‌کنید، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد.

اچ ميلر مى‌گويد: چيدن زيتون در خواب، به معناى آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى انجام دهيد.

 

تعبیر خواب ظرف زیتون و زیتون فاسد

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می‌آورید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند.

 • شکستن ظرف زیتون در خواب، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد.

اچ میلر: ديدن زيتون فاسد در خواب، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد.


8 نظر
 1. سلام.وقت بخیر.ممنونم ازتوجه وپاسخگویی شما. دیشب خواب دیدم درخونه مون دودرخت پراز بار بود یکی زیتون.یکی انبه.درختها میوهای عالی داشتند ! من نخوردم اما از شاخها آویزون و پربار وعالی بودن. یه اتوبوس از همکارانم اومده بودن درخونه ما واسه خداحافظی.یکیشون ازم گردنبند طلا امانتی میخواست با وسواس فکری زیاد که نکنه گم کنید ، به گردنش انداختم ( گردنبند مال خودم نبود دستم امانت بود) .همکارم( که قصدازدواج داشتیم( یکساله باهام قهره وجداشده( رو توی خواب دیدم که بهم لبخند زد و داشت یه شعرعاشقانه واسم مینوشت. تا دم دمای صبح بیت اول شعر یادم بود !

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می‌کنم؛ مخاطب گرامی! خواب‌تان در همان صفحه که خواب‌تان را پیشتر ارسال کرده‌اید (صفحه‌ی تعبیر خواب «انبه»)، تعبیر شده است. چنانچه آن را نیافتید، خواب‌تان را دوباره ارسال کنید تا تعبیر شود!

 2. سلام..من تو خواب دیدم که تو وان پر از روغن زیتون خودمو میشورم تعبیرش چی میتونه باشه؟!

  • سلام! خواب‌تان بیانگر پاکسازی درون و بیرون‌تان است. زمان‌هایی که بهتان سخت گذشته است را می‌شویید و دور می‌ریزید. نمادی از اینست که از ایده‌های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه‌های قدیمی و منفی، رها می‌شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد. بیانگر نیازتان به نوسازی خود و فرار از مسأله‌های روزمره است. لازمست خودتان را از باری که بر دوش‌تان گذاشته شده بود، خلاص شوید. تعبیر دیگر: بیانگر روحیه‌تان درباره‌ی عشق است؛ درباره‌ی اینکه به دنبال لذت و راحتی و آرامش باشید. نمادی از شفا و ابدیت است. تمایل دارید چیزها روان‌تر پیش روند. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست عشق و دلسوزی شدیدتری در زندگی‌تان بنمایانید. از نظر استعاری، ممکنست به کسی اشاره داشته باشد که نرم و صاف و ساده است.

 3. باسلام و احترام ابتدای خوابم دیدم برای رفتن به سرکار با شوهرم هماهنگ میکنم بعد دیدم بین کسانی هستم که ترشی بسته بندی میکنن من هم میکردم ولی انگار ترشیهای من ترش نبود تازه و خردشده یک کاسه بزرگ زیتون سبز به ظاهر خوشمزه و بی دانه و روغن زیتون هم بودکه به دیگران میگفتم زیتون یا روغنش را ترشی بریزید بعد از آن دیدم در ساختمانی بزرگم که در ورودی را باز کردم روبه خیابان مردی عریان و سیاه پوست بود که یک لحظه انگار تمام بدنش لخت کرد برای من حتی ..وبه سمت من آمد من د را بستم و ازپله ها بالا رفتم که بچه آهویی زیبا د پله ها بود به رنگ روشن کرم و سفیدپایین امدم بچه آهو به سمتم امد و لحظه ای اروم شد میخواست بیرون بره که انگار بچه مدرسه ایها وارد شدن همراه مرد سیاپوست انها را بیرون راندم و به بچه اهو کمک کردم تا رفت باسپاس و تشکر

  • سلام؛ خواب‌تان بیانگر نگرانی و ترس از مشکلی است که در راه است. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. گویای نگرانی درباره‌ی کشف حقیقتی عریان درباره‌ی فرد یا موقعیت است. نمادی از دوستان صاف و صادق و باوفایی در عشق است. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. نمادی از شفا و ابدیت است. گویای رابطه‌تان با شوهرتان و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید.

 4. با سلام ،در خواب دیدم خانمی از اقوام تعدادی ظرف زیتون برای ما آورده اورده اند که داخل هر ظرف تا نیمه یا کمتر زیتون بود من یک زیتون را برداشتم و خوردم و از طعمش خوشم آمد .زیتون سبز بود.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور