تعبیر خواب زلزله – دیدن زلزله و زمین لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه به معنای فروپاشی عقاید و نگرش‌هایی است که به نظر قابل اطمینان می‌آمدند. حس نا امنی و بی‌یاوری در رویا به صورت زلزله نمایان می‌شود. امام صادق و ابن سیرین زلزله را رسیدن رنج و بلا از طرف پادشاه می‌دانند.

تعبیر خواب زلزله - دیدن زلزله و زمین لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟

ستاره | سرویس سرگرمی – تفسیر رویاهایی همچون زلزله و یا زمین لرزه باید بر اساس شرایط زندگی فرد بیننده خواب صورت گیرد. چنانچه که می‌خواهید از فضای کلی رویای خود نیز آگاه شوید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

فهرست موضوعی مطالب 

تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه (معبرین غربی)

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که:
 
زمین لرزه یا زلزله: نا امنی، فروپاشی عقاید، نگرش‌ها و پیوندهایی که به نظر قابل اطمینان می‌آمدند، از میان رفتن یا آرام گرفتن تنش‌های کهنه یدن. این تصویر همچنین ممکن است نشان دهد تغییراتی چنان بزرگ و اساسی درون شما ایجاد شده که دیگر از زمین زیر پای خود مطمئن نیستید. 
وارد شدن به مرحله بلوغ و همینطور پای گذاشتن از بزرگسالی به میان سالی نیز ممکن است به صورت زلزله تصویر شود.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن زمین لرزه بیانگر این است که یک تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان شما را تهدید می کند(متزلزل می کند). خواب، حس نا امنی، ترس ها و حس بی یاوری شما را تاکید می کند. چیزی در زندگی تان است که به خاطرش احساس تقصیر می‌کنید؟
 • اگر شما پناهی از زمین لرزه بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر شما در طول زمین لرزه گیر بیفتید یا صدمه ببینید، شما از یک سری فقدان و کمبود در زندگی تان رنج خواهید برد.
 
معبرین غربی گویند:
 • زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد. البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت. دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.
 • زلزله در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: زلزله: تغییرات، بی ثباتی
 
آنلی بیتون می‌گوید: احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.
 
برايت مى‌گويد: ديدن زلزله در خواب، نشانه‌ى پيشامدهاى غير منتظره است. اگر خواب ببينيد كه زلزله خسارت وارد كرده، به اين معناست كه دچار زيان و ضرر مالى مى‌شويد.
 
هانس كورت مى‌گويد: زلزله در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

تعبیر خواب زلزله (ابن سیرین و امام صادق)

محمدبن سیرین گوید:
 • اگر ببینی زلزله شده است، به مردم آن مکان و دیار به اندازه تکان خوردن زمین از طرف پادشاه رنج و بلا و گرفتاری می‌رسد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به مردم آنجا آفت و آسیب می‌رسد و دچار بیماری خواهند شد.
 • اگر ببینی زمین برگشته و زیر آن به سمت بالا شده و بالای آن به سمت زیر آمده و به طور کلی زیر و رو شده است، مردم آن سرزمین دچار فتنه و گرفتاری و بلای خیلی بزرگی می‌شوند
 
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: تعبیر زلزله و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به رنج و سختی و گرفتاری و بلای خیلی بزرگ از طرف «پادشاه» و یا دچار شدن به قحط و بیماری می‌باشد.
 


 «
فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ». (قصص، 81)

پس او و خانه اش را به زمین فرو بردیم 

 
در هر صورت تعبیر زلزله برای مردم آن سرزمین بد بوده و نشانۀ عقوبت می‌باشد.
 

تعبیر خواب آسیب دیدن در زلزله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید.
 
معبرین غربی: اگر شما به دلیل زلزله مصدوم و یا محبوس شدید می‌تواند نشانه عدم آمادگی شما درباره پدیده‌ها و مشکلات غیر منتظره باشد بنابراین بایستی با دقت بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازید.
 

تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما به زمین نخوردید. تشنج و تزلزل پیدا می‌شود اما شما از پای در نمی‌آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی‌شود.
 

تعبیر خواب لرزیدن خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می‌گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می‌دهد حادثه ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید.
 

تعبیر خواب خراب شدن خانه

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب دید که زمین می‌لرزد و شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می‌دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.
به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.
 
منابع:
مجله اینترنتی ستاره
dream-meaning.net
تعبیرستان
خواب و رویا219 Comments
 1. سلام.من طرفای ساعت ۹ خواب دیدم که با خانواده مادر خواهرام و برادرم نشستیم صحبت میکنیم که یکدفعه زلزله میاد اروم اروم میومدو من یکدفعه گفتم چرا لوستر داره شدید تکون میخوره زلزلس بریم بیرون و میگفتم که ما تازه اومدیم این خونه چیزیش نشه و همسایه هام داشتن میرفتن بیرون و در حال اماده شدن بودیم که من از خواب بیدار شدم ممنون میشم تعبیرش رو بگین در حال حاضرم شرایط روحی مناسبی ندارم.

  • سلام! خوابتان گویای عظمت و بزرگی است. آینده ای روشن در پیش رو می بینید. تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان تان را تهدید می کند (متزلزل می کند). خواب، حس ناامنی، ترس ها و حس بی یاوریتان را تأکید می کند. آیا چیزی در زندگی تان است که بخاطرش احساس تقصیر می کنید؟ اگر پناهی از زلزله بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر طی زلزله گیر بیفتید یا آسیب ببینید، از یک سلسله فقدان و کمبود در زندگی تان خواهید رنجید.

 2. سلام خسته نباشید.مادرم خواب دیده که گوشه سقف رو به پایین ترک خورده بود که آجرش هم پیدا بود.مادرم ناراحت میشه میگه ای خدا این خونه دیگه نمیشه توش زندگی کرد امنیت نداره بعدش یه زن میان سالی گفته بوده بهش که نگران نباش درست میشه اشکال نداره میشه توش زندگی کرد.تشکر

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر چشم انداز ذهنی یا معنوی است. ممکنست علامتی از محدوده ای باشد که برای خود تعیین کرده اید. همچنین علامتی از مانعی میان دو حالت خودآگاه است. از خودآگاه، ذهن و باورهایتان حمایت می کنید یا پناهشان می دهید. مروری ازین است که چگونه خودتان را می بینید و فکر می کنید چکسی هستید. نیاز دارید دو سمت را کنار هم آورید. ممکنست نمایانگر این باشد که در ایده یا بحث تان چیزی کم است. یعنی در مجموع، هنوز با خودتان کنار نیامده اید و هدفهایتان نامشخص است و بهترست در مورد زندگیتان با اشخاص باتجربه و البته معتمد، مشورت کنید!

 3. سلام وقتتون بخیر

  من خواب دیدم با خانواده و فامیل خانه ما دور هم نشسته بودیم یهو زمین لرزید و لوستر تکان میخورد هی شدیدتر شد همه وسط خونه ایستادیم و دست همو گرفتیم که نیفتیم بعد زلزله تموم شد و هیچ خرابی و خسارتی نداشت، ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان تان را تهدید می کند (متزلزل می کند). خواب، حس ناامنی، ترس ها و حس بی یاوریتان را تأکید می کند. آیا چیزی در زندگی تان است که بخاطرش احساس تقصیر می کنید؟ اگر پناهی از زلزله بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر طی زلزله گیر بیفتید یا آسیب ببینید، از یک سلسله فقدان و کمبود در زندگی تان خواهید رنجید.

 4. سلام وقتتون بخیر

  من دیشب خواب دیدم‌ مهمون داریم خونمون همون خونه ی خودمون نبود بعد یهو زلزله اومد وزمین خیلی تکون میخورد مامانم از پله ها پایین رفت خاله رو کمک کنه بیرون نرفتیم تو خونه بودیم تا اینکه زلزله تموم شد خواهرم گفت ۹ ریشتر بوده اتفاقی برا خونمون نیفتاد برای خودمونم بعدش پدرم اومد صدا زد که خرید کرده ولی نگران بودیم که میزان خرابی تو شهر چقدر بوده خواهرمم مدام میگفت آره دیروز گفتن زلزله میاد ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. در مسیر سازنده ای هستید؛ به دنبال بهبود جهان اید. تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان تان را تهدید می کند (متزلزل می کند). خواب، حس ناامنی، ترس ها و حس بی یاوریتان را تأکید می کند. آیا چیزی در زندگی تان است که بخاطرش احساس تقصیر می کنید؟ اگر پناهی از زلزله بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر طی زلزله گیر بیفتید یا آسیب ببینید، از یک سلسله فقدان و کمبود در زندگی تان خواهید رنجید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 5. سلام من امروز قراره خانوادم دختری رو که میخام ببینن…… امشب خواب دیدم که تو خونه ایم و زلزله اومد اعضا خانواده داشتن میرفتن بیرون که من هی می گفتن خونمون محکم و امن تر هستش نرین و خودمم نرفتم و به ستون پناه بردم …….بعد اینکه زلزله تموم شد خونمون آسیب ندید بیرون که رفتیم دیدیم کلی آوار هست و آسیب هایی داشته ولی خونه ما سالم بود ………. به این ملاقات ربطی داره بنظرتون ؟

  • سلام! خوابتان یعنی رویکردتان بسوی موقعیت یا رابطه ای است که کاملا اشتباه است. نیاز به تغییر دارید. تصویر شخصی تان از خودتان ممکنست آسیب دیده باشد یا حبابی که از خودتان ساختید، ترکیده باشد. تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان تان را تهدید می کند (متزلزل می کند). خواب، حس ناامنی، ترس ها و حس بی یاوریتان را تأکید می کند. آیا چیزی در زندگی تان است که بخاطرش احساس تقصیر می کنید؟ اگر پناهی از زلزله بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر طی زلزله گیر بیفتید یا آسیب ببینید، از یک سلسله فقدان و کمبود در زندگی تان خواهید رنجید.

 6. سلام. وقت بخیر. خواب دیدم که میخوام سوار آسانسور شم بزم طبقه11 ام ساختمون ای که نه جاش برام آشنا بود نه ساختمون.آسانسور ارو یه بار که زدم تا بیاد پایین نیومد. بعدش مدام بقیه ازش استفاده میکردن. من صبر کردم ولی خودم با پله ها رفتم بالا. میدونستم با پله باید بزم بالا ولی ندیدمشون.از طرفی هم انگاری تو راه پله ها موانع بود ولی دیدم که طبقه11 ام ساختمون تو یه خونه ای هستن.یک آن حس کردم زمین زیر پام لرزید ولی نترسیدم اصلا! بعدش حس کردم که یه دیوار و در داخلی اون ساختمون افتادن ولی من زمین نیفتادم.حس کردم که ساختمون میخواد سقوط کنه و نکرد.کماکان ترسی نداشتم. برگشتم به آوار اون در و دیوار نگاه کنم ولی چیزی ندیدم. بنظرتون تعبیرش چیه؟ ممنون

  • سلام! خوابتان نمایانگر بالا و پایین های زندگی شماست. علامتی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می آورند و پدیدار می شوند و در ضمیر ناخودآگاهتان پنهان می مانند. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی تان پیشرفت می کنید. نمایانگر شهود، تسلط در زمینه ای خاص، معنویت، روشنگری و گنجایش برای کسب است. علامتی از خلاقیت و دیدگاه شماست. ممکنست نمایانگر دو شخص یا یک شراکت باشد. شاید به دنبال تعادل و برابری هستید. تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان تان را تهدید می کند (متزلزل می کند). خواب، حس ناامنی، ترس ها و حس بی یاوریتان را تأکید می کند. آیا چیزی در زندگی تان است که بخاطرش احساس تقصیر می کنید؟ بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر طی زلزله گیر بیفتید یا آسیب ببینید، از یک سلسله فقدان و کمبود در زندگی تان خواهید رنجید.

 7. سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم که زمین لرزه اومد و زمین هی شکافته می شد از بالای دامنه کوه و داشت به سمت خونه ما می آمد یه مرد غریبه داد زد همه برین سمت جنگل اونجا امنه ما هم رفتیم ولی من خیلی ناراحت بودم تو خواب هم قبل زمین لرزه هم بعدش داشتم با یه دختری که انگار تازه باهم دوست شده بودیم درودل می کردم تو جنگل انقد که مامانمو فراموش کرده بودم بعد مامانم اومد گفت دختر دوست تورو نمی‌فهمه داری چیو واسش توضیح میدی بعد من و مامانم دوتایی رفتیم سمت خونه خودمون هنوز سالم بود شکاف زمین پیشروی نمی کرد رفتیم تو به دور و برم نگاه کردم با خودم گفتم که اینهمه وسایل رو چجوری ببریم بعد یه نگاه به حیاط انداختم کلی ماشین اونجا بود انگار همشونم مال خودمون بودن گفتم که یه ماشین برمی‌داریم و میریم در این حال هی تو آسمون رعد و برق می اومد ولی باران نمی بارید به مامانم گفتم که پاشه بریم چون دفعه قبل که زمین لرزه اومد همش باد می آمد ورعد و برق بود ولی اون گفت نه کیک درست کرده بود گفت تا این دو تیکه کیک رو نخورم من هیچ جایی نمی یام گفتم مامان جان پاشو از بین میریم هاا وای باز سرشو تکون داد گفت نه بعدشم از خواب بیدار شدم

  میشه لطفاً تعبیرشو بگید ممنون میشم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. نمایانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: علامتی از الگوی کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند. نمایانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان تان را تهدید می کند (متزلزل می کند). خواب، حس ناامنی، ترس ها و حس بی یاوریتان را تأکید می کند. آیا چیزی در زندگی تان است که بخاطرش احساس تقصیر می کنید؟ اگر پناهی از زلزله بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر طی زلزله گیر بیفتید یا آسیب ببینید، از یک سلسله فقدان و کمبود در زندگی تان خواهید رنجید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «من خیلی ناراحت» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 8. سلام گفته بودید ادامشو اینجا بزارم….من خیلی ناراحت بودم تو خواب هم قبل زمین لرزه هم بعدش داشتم با یه دختری که انگار تازه باهم دوست شده بودیم درودل می کردم تو جنگل انقد که مامانمو فراموش کرده بودم بعد مامانم اومد گفت دختر دوست تورو نمی‌فهمه داری چیو واسش توضیح میدی بعد من و مامانم دوتایی رفتیم سمت خونه خودمون هنوز سالم بود شکاف زمین پیشروی نمی کرد رفتیم تو به دور و برم نگاه کردم با خودم گفتم که اینهمه وسایل رو چجوری ببریم بعد یه نگاه به حیاط انداختم کلی ماشین اونجا بود انگار همشونم مال خودمون بودن گفتم که یه ماشین برمی‌داریم و میریم در این حال هی تو آسمون رعد و برق می اومد ولی باران نمی بارید به مامانم گفتم که پاشه بریم چون دفعه قبل که زمین لرزه اومد همش باد می آمد ورعد و برق بود ولی اون گفت نه کیک درست کرده بود گفت تا این دو تیکه کیک رو نخورم من هیچ جایی نمی یام گفتم مامان جان پاشو از بین میریم هاا ولی باز سرشو تکون داد گفت نه بعدشم از خواب بیدار شدم

  میشه لطفاً تعبیرشو بگید ممنون

  • سلام! در ادامه: لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. نمایانگر مرحله ی تحول است. غریزه هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می خواهید بسوی شیوه ی ساده تر از زندگی فرار کنید. حس می کنید بار تقاضاهای زندگی تان روی شانه هایتان سنگینی می کند و کمرتان را خم می کند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه هایی از شخصیت تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش بینی ناپذیر را در زندگی تان تجربه کنید. نیاز دارید دو سمت را کنار هم آورید. ممکنست نمایانگر این باشد که در ایده یا بحث تان چیزی کم است. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «بعد یه نگاه به» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. سلام گفته بودید ادامشو اینجا بزارم: بعد یه نگاه به حیاط انداختم کلی ماشین اونجا بود انگار همشونم مال خودمون بودن گفتم که یه ماشین برمی‌داریم و میریم در این حال هی تو آسمون رعد و برق می اومد ولی باران نمی بارید به مامانم گفتم که پاشه بریم چون دفعه قبل که زمین لرزه اومد همش باد می آمد ورعد و برق بود ولی اون گفت نه کیک درست کرده بود گفت تا این دو تیکه کیک رو نخورم من هیچ جایی نمی یام گفتم مامان جان پاشو از بین میریم هاا ولی باز سرشو تکون داد گفت نه بعدشم از خواب بیدار شدم

  میشه لطفاً تعبیرشو بگید ممنون

  • سلام! در ادامه: نمایانگر هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. نمایانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر شوکه کننده واقعه هاست. خیلی نیروها هستند که از زندگی تان حفاظت می کنند که ممکنست فرای کنترل تان و حتی مخرب باشند. لازمست بیاموزید بار کاری تان را بجای اینکه بکوشید همه اش را خودتان بینجامید، تقسیم کنید و تخصیص دهید. همچنین علامتی از خودخواهی یا حس اینست که به عدالتْ تقسیم صورت نگرفته است. جنبه ی مثبت قضیه اینست که ممکنست نمایانگر دستاورد و اتمام چیزی باشد.

 10. سلام خسته نباشید

  خواب دیدم انگار میخواست اتفاقی مثل زلزله بیاد درحال جمع کردن وسایلم بودم ک زودتر از خونه دورشیم از استرس نمیتونسم جمع کنم وهول کرده بودم هی نگران بودم هر لحظه زمین بلرزه و من تو خونه باشم همه رفتیم تو خیابون زمین تکون میخورد همه درحال دوییدن بودن من ایه ای که هروز میخونم جهت دور شدن بلاو مریضی و سوره ناس وفلق خوندم بعد چند ثانیه دیگ زمین نلرزید، تعبیر چیه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه ریزی تان درباره ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت اللفظی روزمره تان باشد که حس می کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه ی آنچه می خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان تان را بهتر مدیریت کنید. نمایانگر فشاریست که روی خودتان قرار می دهید. یعنی سرعت تان را بکاهید! بازتابی از استرس واقعی است که در زندگی تان تجربه می کنید. ممکنست توجهتان را به مانع ها، انتقادها یا شک به خودتان جلب کند که در موقعیت یا رابطه ی بیداری، با آنها مواجهید. در آستانه ی فروپاشی هستید و نیاز به فراغت دارید تا خودتان را ازین مسأله ها فاصله دهید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «هی نگران» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

1 2 3 12

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور