تعبیر خواب زشت شدن صورت

با تعبیر خواب زشت شدن صورت، تعبیر خواب صورت زشت، تعبیر خواب صورت جوش زده و تعبیر خواب چهره و صورت سالک زده همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب زشت شدن صورت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – آنچه در ظاهر رویا می‌بینیم تنها پوششی برای معنای باطنی نهفته در آن است. تفسیر خواب می‌تواند فرد را از ضمیر ناخودآگاهش آگاه کرده و از تشویش درونش بکاهد. کاربران گرامی برای آگاهی از فضای کلی رویا و خواب‌های خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.

 

تعبیر خواب عوض شدن چهره - تعبیر خواب چهره وحشتناک - تعبیر خواب صورت جوش زده - تعبیر خواب صورت زخمی - تعبیر خواب قرمزی صورت

 

تعبیر خواب زشت شدن صورت

معبرین غربی:

  • اگر زنی در خواب ببیند که زشت شده است بیانگر این است که در زندگی خود با همسر بدون ملاحظه رفتار خواهد کرد و این رفتار او در نهایت منجر به جدایی خواهد شد.

  • اگر در رؤیا خود را در آینه بسیار زشت مشاهده کنید یا با مردمی بد چهره روبرو شوید نشانه عدم توافق در فعالیت‌های شغلی شماست.

هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه چهره‌ى زشتى داريد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث نااميدى شما مى‌شود.

برايت مى‌گويد: اگر دخترى در خواب چهره‌ى خود را زشت ببيند به اين معناست كه با اطرافيان رفتار خوبى ندارد.

 

تعبیر خواب صورت زشت

لوک اویتنهاو می‌گوید: صورت زشت: غم و غصه

انلی بیتون: دیدن چهره زشت در خواب، علامت اختلاف و مشاجره است.

معبرین غربی: 

  • رویای زشت بودن بیشتر نشانه بیماری است مخصوصاً اگر در خواب شخصی دیگری را ببینید که چهره‌اش زشت است.

  • اگر در خواب خود را زشت ببینید بیانگر زیبایی است.

  • اگر در خواب زنی زشت را مشاهده کردید شما مجبور مجبور به مقابله با درگیری‌هایی هستید که در آینده پیش رو خواهید داشت.

 

تعبیر خواب سالک بر چهره

مطیعی تهرانی: اگر در خواب سالکی بر صورت خود ببینید. به طور مطلق مال اندوخته ای است که سبب دردسر و زحمت می‌شود. مثل پولی که به امانت نزد کسی گذاشته باشند و این پول زمان زیادی بماند و صاحبش برای باز پس گرفتن آن اقدام نکند.

 

تعبیر خواب صورت جوش زده

معبرین غربی: اگر در خواب مشاهده کردید که صورتتان جوش زده است بیانگر موضوعی مربوط به عزت نفس و خویشتن شناسی شماست. شما در رابطه با کار و یا روابطتتان با دیگران احساس بی و دست و پایی می‌کنید.

 
منبع: www.auntyflo.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo