تست عزت نفس کوپر اسمیت (SEI)

تست عزت نفس کوپر اسمیت (Cooper Smith Self Esteem Inventory) در مراکز مشاوره معتبر در دنیا برای سنجش عزت نفس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تست عزت نفس کوپر اسمیت

ستاره | سرویس روانشناسی – چقدر احساس ارزشمند بودن می‌کنید؟ چه میزان خودتان را دوست دارید و برای خویشتن احترام قایل هستید؟ برای پاسخ به این سوالات می‌توانید به پرسشنامه یا تست عزت نفس کوپر اسمیت پاسخ دهید. این پرسشنامه عزت نفس شما یعنی توانایی دوست داشتن خود و داشتن یک تصویر ذهنی خوب از خود و سازگاری با جهان هستی را اندازه‌گیری می‌کند. عزت نفس در طی فرایند رشد در نتیجه ارزیابی‌های کودک از خود و در ارتباطش با محیط و اطرافیان شکل می‌گیرد و او را از ترس از واقعیت دور می‌کند. بیشتر مشکلات رفتاری و شناختی افراد از عصبانیت‌ها تا افسردگی‌ها، با میزان عزت نفس آنها رابطه دارد. امیدوارم این تست جهت شناخت بهتر شما از خودتان کمک کننده باشد.  

 

تست عزت نفس کوپر اسمیت

برای سنجش عزت نفس تست‌های زیادی توسط روانشناسان طراحی شده است. مفهوم پردازی‌های متفاوت از عزت نفس باعث شده است که پرسشنامه‌های ساخته شده در این زمینه، حاوی پرسش‌های متفاوتی باشند اما به خوبی می‌توان حس کرد که پیام پنهان در همه‌ آنها، به نوعی ارزیابی من از ارزش و شایستگی‌ها و حق حیات خودم است. یکی از معروف‌ترین و معتبرترین این پرسشنامه‌ها، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت می‌باشد.

تست عزت نفس کوپر اسمیت SEI یا Cooper Smith Self Esteem Inventory در مراکز مشاوره معتبر در دنیا برای سنجش عزت نفس مورد استفاده قرار می‌گیرد . تست SEI نشان می‌دهد که یک فرد تا چه اندازه خود را ارزشمند، پر اهمیت و توانا می‌داند و ادراک و عقیده‌ای را که نسبت به خود دارد، می‌سنجد.

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) شامل 58 ماده است که احساسات، عقاید یا واکنش‌های فرد را توصیف می‌کند. این 58 ماده به 5 زیرمقیاس تقسیم می‌شوند. مواد هر یک از زیرمقیاس‌ها عبارتند از: 

 1. مقیاس عمومی با 26 ماده 
 2. مقیاس اجتماعی با 8 ماده 
 3. مقیاس خانوادگی با 8 ماده
 4. مقیاس تحصیلی یا شغلی با 8 ماده 
 5. مقیاس دروغ با 8 ماده

 

تست عزت نفس کوپر اسمیت SEI ، عزت نفس، تست روانشناسی

 

 به هر پرسش با دو گزینه (به من شبیه است (بلی)) یا (به من شبیه نیست (خیر)) با دقت پاسخ دهید.

 1. معمولا تشویش دارم.
 2. برایم بسیار مشکل است در کلاس حرف بزنم.
 3. اگر می‌توانستم خیلی چیزها را در خودم تغییر می‌دادم.
 4. می‌توانم بدون مشکل زیاد تصمیم بگیرم.
 5. دیگران از مصاحبت با من بسیار لذت می‌برند.
 6. در منزل به آسانی رنجیده خاطر می‌شوم.
 7. مدتها طول می‌کشد تا به چیزی تازه عادت کنم.
 8. افراد همسن من، برایم ارزش زیادی قایلند.
 9. معمولا پدر و مادرم به احساساتم توجه می‌کنند.
 10. به آسانی تسلیم دیگران می‌شوم.
 11. پدر و مادرم بیش از حد از من انتظار دارند.
 12. برایم خیلی مشکل است خودم را آنطور که هستم نشان دهم.
 13. در زندگیم همه چیز درهم و شلوغ است.
 14. معمولا دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهم.
 15. درباره خودم نظر بدی دارم.
 16. غالبا دلم می‌خواهد خانه را ترک کنم.
 17. غالبا در کلاس احساس ناراحتی می‌کنم.
 18. فکر می‌کنم از لحاظ جسمانی ناخوشایندتر از اغلب افراد هستم.
 19. وقتی چیزی برای گفتن دارم آن را می‌گویم.
 20. پدر و مادرم مرا درک می‌کنند.
 21. دیگران اکثرا بیشتر از من مورد علاقه هستند.
 22. غالبا احساس می‌کنم که پدر و مادرم مرا به ستوه می‌آورند.
 23. در کلاس غالبا مایوس می‌شوم.
 24. غالبا فکر می‌کنم که دلم می‌خواهد فرد دیگری باشم.
 25. دیگران غالبا به من اعتماد نمی‌کنند.
 26. هرگز مضطرب نیستم.
 27. به اندازه کافی به خودم اطمینان دارم.
 28. دیگران به آسانی از من خوششان می‌آید.
 29. من و والدینم اوقات خوبی را با هم می‌گذرانیم.
 30. وقت زیادی را به خیالبافی می‌گذرانم.
 31. دلم می‌خواست کم سن‌تر بودم.
 32. همیشه آنچه را باید انجام داد انجام می‌دهم.
 33. از نتایج تحصیلی‌ام احساس غرور می‌کنم.
 34. همیشه منتظر می‌شوم تا کسی به من بگوید که چه کار باید بکنم.
 35. اغلب از آنچه می‌کنم متاسف می‌شوم.
 36. هرگز احساس خوشبختی نکرده‌ام.
 37. همیشه کارم را به بهترین وجهی که می‌توانم انجام می‌دهم.
 38. معمولا می‌توانم به تنهایی گلیمم را از آب بیرون بکشم.
 39. از زندگیم تقریبا راضی هستم.
 40. ترجیح می‌دهم دوستانی کم سن‌تر از خودم داشته باشم.
 41. به همه کسانی که می‌شناسم علاقمند هستم.
 42. دوست دارم در کلاس از من بپرسند.
 43. خودم را خوب درک می‌کنم.
 44. در منزل هیچکس به من توجه زیادی نشان نمی‌دهد.
 45. هرگز در مورد سرزنش واقع نمی‌شوم.
 46. در کلاس آنطور که دلم می‌خواهد موفق نمی‌شوم.
 47. می‌توانم یک تصمیم بگیرم و در آن پابرجا بمانم.
 48. واقعا دلم نمی‌خواهد یک پسر/دختر باشم.
 49. در روابط با دیگران راحت نیستم.
 50. هرگز مرعوب نمی‌شوم.
 51. غالبا از خودم شرم دارم.
 52. دیگران غالبا برایم دردسر درست می‌کنند.
 53. همیشه حقیقت را می‌گویم.
 54. معلمانم به من می‌فهمانند که نتایجم رضایت‌بخش نیست.
 55. به آنچه می‌تواند برایم اتفاق بیفتد اصلا اهمیت نمی‌دهم.
 56. در آنچه که به عهده می‌گیرم به ندرت موفق می‌شوم.
 57. هنگامی که مورد سرزنش قرار می‌گیرم دست و پایم را گم می‌کنم.
 58. همیشه می‌دانم که به دیگران چه بگویم.

شیوه نمره‌گذاری

 سوال‌های مربوط به مقیاس‌ها و شیوه نمره‌گذاری آنها در جدول زیر نشان داده شده است. هر پاسخ که با جدول زیر مطابقت داشت یک امتیاز است بعد امتیازات را به غیر از نمره مقیاس دروغ سنج را با هم جمع بزنید تا نمره کلی شما در پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به دست آورید. حداکثر نمره در مقیاس عمومی مساوی 26 و در هریک از سه مقیاس دیگر مساوی 8 است. حداکثر نمره کل عزت نفس مساوی 50 است.

 

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

 

نتیجه پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

با کمک جدول بالا نمره خود را محاسبه کنید.

 • نمره 26 یا کمتر نشان می‌دهد عزت نفس شما ضعیف است.
 • نمره بین 27 تا 43 نشان از عزت نفس متوسط دارد.
 • نمره بالاتر از 44 نشان می‌دهد شما از یک عزت نفس قوی برخوردارید.

ستاره
Logo