تعبیر خواب زردآلو – دیدن زردآلو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زردآلو به روایت معبرین اسلامی اگر شیرین باشد بدست آوردن مال و اگر ترش مزه بود بیماری و اندوه است. به طور کلی دیدن زردآلو در خواب چندان مناسب نیست. با تعبیر خواب خوردن زردآلو و تعبیر خواب درخت زردآلو همراه ما باشید.
تعبیر خواب برگه زردآلو – تعبیر خواب چیدن الو از درخت - تعبیر خواب میوه خشک – تعبیر خواب زردآلو خوردن مرده
 
ستاره | سرویس سرگرمی – ابن سیرین دیدن زردآلو در خواب را به دلیل طعم شیرینش خوابی نیکو می‌داند البته بایستی دیدن آن در خواب در فصل برداشت زردآلو باشد ولی مطیعی تهرانی به دلیل زرد بودن رنگ زردآلو دیدن آن را در خواب چندان مناسب نمی‌داند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن زردآلو در خواب می‌گوید:
 • دیدن زردآلو در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که آن طور که به نظر می‌رسد نیست. شاید شما چیزی را منکر می‌شوید.
 • خواب دیدن اینکه زرد آلو می‌خورید هشداری ازین است که اتفاق بدی در راه است.
 • اگر دیگران مشغول خوردن زردآلو باشند، بیانگر این است که اطرافتان با وضعی نا مناسب و ناخوشایندی پر شده است.
 

تعبیر خواب زردآلو

محمدبن سیرین گوید: 
 • اگر در بیداری فصل زردآلو باشد و در خواب خودت ببینی زردآلوی شیرین می‌خوری، به تعداد زردآلوهایی که خورده‌ای دیناری به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی زردآلوی ترش می‌خوری، دچار غم و مصیبت می‌شوی.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش غم و اندوه خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی مزه زردآلو شیرین می باشد تعبیرش به دست آوردن سود و منفعت است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زردآلو به خواب دیدن خوب نیست. ممکن است در خواب ببینید که زردآلو می‌خورید، در خواب این احساس و ادراک برای شما پیدا می‌شود که آنچه می‌خورید زردآلوست اما زردی آن را نمی‌بینید در این صورت تعبیر نیکو دارد و به خصوص اگر کام شما را شیرین کند شادی و فرح است ولی اگر زردی رنگ زردآلو را ببینید خوب نیست و نشانی است از غم و رنج و بیماری مخصوصاً اگر طعم آن ترش و زننده باشد.. روی هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شیرین باشد بهتر از آن است که رسیده و زرد و نرم باشد.
 
معبرین غربی گویند: تعبیر خواب زردآلو بیانگر شادمانی بخاطر به دست آوردن آن چیزی است که کسب آن بسیار سخت بوده است. در این لحظه شما به خودتان افتخار خواهید کرد. شما همواره تلاش می‌کنید خود را به چالش بکشید و از گرفتن جوایزی که به سختی به دست می‌آورید لذت می‌برید.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: زرد آلو امیدهای واهی
 
تعبیر خواب زردآلو چیدن - تعبیر خواب زردآلو در بارداری
← تعبیر خواب زردآلو →
 

تعبیر خواب درخت زردآلو

 • تعبیر خواب درخت زردآلو نشان دهنده افرادی است که سعی در جلوگیری از موفقیت شما دارند. این افراد از اعضای خانواده شما هستند.
 • چیدن زردآلو از درخت نمادی از سفری طولانی و سخت برای بیننده خواب خواهد بود.
 
 

تعبیر خواب هسته زردآلو

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی هسته زردآلویی را که شکسته‌ای تلخ می‌باشد، دچار غم و اندوهی می‌شوی، ولی اگر شیرین باشد، از مرد بی‌اصل و نسبی سود و منفعت به دست می‌آوری.
 
مطیعی تهرانی: اگر هسته زردآلو شیرین باشد از جانب فرزند خویش خوشحال می‌شوید و غرور احساس می‌کنید.
 

تعبیر خواب خوردن زردآلو

مطیعی تهرانی: اگر زردآلو بخورید و طعم آن شیرین باشد سود و نفع است. اگر از کسی زردآلو بگیرید و زردی آن را نبینید از جانب آن شخص سود می‌برید. اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسیده باشد و زرد و نرم
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: خوردن زرد آلو: خوشحالی
 
معبرین غربی گویند: اگر در خواب زردآلو خوردید در مسیری که قدم برداشته‌اید به موفقیت می‌رسید و اگر آن را با دیگران قسمت کنید مورد حمایت اطرافیان قرار می‌گیرید.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید، نشانه آن است که آینده، تلخ بر چهره شما خواهد زد.
 • اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید، علامت آن است که حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد.
 •  اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند، تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست.
 
برايت مى‌گويد:
 • اگر خواب ببينيد كه زردآلو خريده‌ايد، به اين معناست كه در كارتان به موفقيت مى‌رسيد.
 •  خوردن زردآلو در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است.
 Tags:

33 Comments
 1. با سلام من خواب دیدم تو یه باغ سر سبز دارم با بچه های خالم بازی میکنم و چن نفری ریختن رو یه درخت زردالو ک هنوز چاغاله هستش همشو کلا ریختن رو زمین منم خم شدم و یدونه از اون چاغاله ای ک افتاده رو زمین برداشتم یه گاز زدم و رو ب اونایی ک میکندن گفتم حیفه اینکارو نکنین این هنوز خوردنی نیس تعبیر این خواب چی میشه لطفا میشه بفرمایین 🙇‍♀️

  • سلام! خوابتان به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قانون های قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده ای را می نمایانید. تعبیر دیگر: یعنی همه اش کار می کنید و اصلا بازی نمی کنید (تفریح نمی کنید). لازمست استراحت کنید و زندگی را کمی راحت بگیرید. همچنین یعنی، چیزها را به حد کافی جدی نمی گیرید. لازمست با واقعیت روبرو شوید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. حاکی از قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. گویای شتابزدگی و کوشش های ناامیدانه تان است. لازمست سخت تر و طولانی تر کار کنید تا به هدف هایتان دست یابید.

 2. سلام من باردارم دیشب خواب دیدم با خواهرم رفتیم جایی که درخت زرد الو داشت بعد من و خواهرم بعضی از زرد الو ها که رسیده بود را چیدیم ولی خیلی نبود به خواهرم گفتم اینا سبز هستن نمیشه بچینی بذار وقتی رسیدن. چند تا از اقوام هم بودن که داشتن از درختی دیگه میچیند

  • سلام! خوابتان علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. چیزی هست که آنچنانکه به نظر می رسد، نیست. شاید چیزی را منکر می شوید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است.

 3. سلام روز بخیر.من خواب دیدم زیر درخت زردالو بزرگی هستم و یک نفر دیگر هم همرایم است و درخت زردالو رو شور میتیم زردالو زیاد به زمین می افتد و کمی دور تر از ما چند نفر دیگر درحال چیدن زردالو هستن و دارن هسته زردالو رو میگیرن زردالو رو دور میندازن من طرف اونا چند لحظه نگاه میکنم و دوباره درخت را تکان میتم ولی زردالو نخوردم .ممنون از سایت زیبای تان

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. چیزی هست که آنچنانکه به نظر می رسد، نیست. شاید چیزی را منکر می شوید. دارید از عادت ها و روش های فکری قدیمی تان خلاص می شوید. لازمست از فکرهای قدیمی رها شوید و پذیرای فکرهای تازه و بهتر باشید. کمی متحول شوید! از سوی دیگر، نشانگر ترس است.

 4. سلام. من دیشب خواب دیدم رفتیم باغ زردالو از درخت چیدم

  انقد لپ قرمز بودن. اندازه یه تخم مرغ بودن.چیدم ریختم داخل پلاستیک گذاشتم داخل کیف مادرم

  • سلام! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. گویای قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. چیزی هست که آنچنانکه به نظر می‌رسد، نیست. شاید چیزی را منکر می‌شوید. بیانگر راز، تمایلات و افکاری است که نزدیک نگه داشته و محافظت می‌شود. نمادی از هویت و حس خودتان است. شرایط کیف، مبین حالت ذهنی و احساسات شماست.

 5. سلام من باردارم و دیشب خواب دیدم مثل اینکه کیسه ابم پاره شده سریع رفتم توالت کمی ازم ترشح اومد(شرمنده)ولی احساس کردم توگلوم هم چیزی گیر کرده دست کردم بیرون بیارم دیدم یه هسته زردآلو بود.لطفا تعبیر بفرمایین…

  • سلام! از آنجایی که در دوران بارداری بسر می‌برید، مشاهده‌ی اینگونه خواب‌ها امری طبیعی است؛ اما با چشمپوشی ازین مسأله: خواب‌تان گویای نگرانی‌تان درباره‌ی تولدی است که انتظارش را می‌کشید. از نظر استعاری، ممکنست نماد پروژه‌ای خلاق باشد که در حال ساخته شدن است. بعبارت دیگر، نشانگر خلق، تولد بچه، باروری و شروع تازه است. نمادی از ایده‌های تازه است. نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. نمادی از توانایی‌تان برای ابراز خودتان و ارتباط با افکار/ایده‌هایتان است. چیزی هست که آنچنانکه به نظر می‌رسد، نیست. شاید چیزی را منکر می‌شوید.

 6. سلام وقت بخیر

  من قبلا هم گفتم که خیلی خواب پسرعممو میبینم بعداینکه شما گفتین شاید بهت حسی داره من تمرکز کردم و از روحش خواستم به من فکر نکنه و دیگه به خوابم نیاد

  اما باز هم خواب دیدمش اینبار قیافه حق به جانبی داشت توی خواب ،انگار ازم ناراحت باشه یا طلب داشته باشه داشت هسته زردالو جمع میکرد با عمم منم کمکش کردم یههه عاالمه هسته زردالو بهش دادم.

  من اصلاا بهش فکر نمیکنم اما باز هم خواب میبینمش الان نمیدونم وقتی دیدمش باید باهاش چطور رفتار کنم خیلی حس بدی دارم لطفا کمکم کنید

  • سلام؛ همچنین! توجه داشته باشید که روح شخص، وابسته به تفکر شخص است. این مسأله به دست خود ایشان حل و فصل می‌شود (در صورتی که مسبب این خواب‌ها وی باشد). در مورد خواب‌تان گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست گویای جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.

 7. سلام، من در خواب دیدم که 3زرد آلوی رسیده خوش رنگ در درخت زردآلو مونده به خواهرم گفتم چید وبه من داد خواستم تقسیم کنم دیدم داخل بزرگترینشون خرابه برعکس ظاهرش که عالی بود و دومی پژمرده بود کلا خوب و قابل خوردن نبودن، تعبیرش ن چی میشه؟

  • سلام! خواب‌تان نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. چیزی هست که آنچنانکه به نظر می‌رسد، نیست. شاید چیزی را منکر می‌شوید. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. گویای فرصت‌های رشد و خوشی از دست رفته‌تان است. تعبیر دیگر: بیانگر موقعیت یا رابطه‌ای است که پیش از موعد مقرر به پایان رسیده است. ابراز پشیمانی می‌کنید.

 8. سلام من خواب دیدم با اونی که دوستش دارم زردالو میچینیم و میخوریم زردالو ها زرد و قسمتیشون قرمزرنگ بود شیرین خوشمزه بودن چند تا چیدیم گذاشتیم تو سبد دیدم که خراب بودن اونایی که خراب بودن زردالو نبودن به بودن میشه تعبیرش کنید

  • سلام! خواب‌تان یعنی زندگی برایتان خوب پیش می‌رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره‌ی پیامدها نگران نباشید. هشداری ازین است که اتفاق بدی در راه است. تعبیر دیگر: چیزی هست که آنچنانکه به نظر می‌رسد، نیست. شاید چیزی را منکر می‌شوید. بیانگر فرصت‌های رشد و خوشی از دست رفته‌تان است. تعبیر دیگر: بیانگر موقعیت یا رابطه‌ای است که پیش از موعد مقرر به پایان رسیده است. ابراز پشیمانی می‌کنید.

 9. سلام خواب دیدم یه زردآلو برداشتم خوردم ولی زردآلوی دوم رو که باز کردم دیدم از توش سه چهارتا سوسک ریز دراومد تو خواب با خودم گفتم حتما زردآلوی اولی هم که خوردم سوسک داشت

  • سلام! خواب‌تان نمادی از تمیز نبودن است. بیانگر طول عمر، سرسختی و تجدید است. لازمست جنبه‌های اصلی زندگی‌تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه‌ای نامطلوب از خودتان است که لازمست با آن مواجه شوید. هشداری ازین است که اتفاق بدی در راه است. چیزی هست که آنچنانکه به نظر می‌رسد، نیست. شاید چیزی را منکر می‌شوید.

 10. سلام

  مامانم دیشب خواب دیده تو روستا یه جایی که معمولا مردم می نشینند یه خانومی به مامان میگه سادات خانوم داره زرآلو میفروشه کاسه ایی5 تومن بعد سادات خانوم هی به مامان وخواهرام تعارف می کنه هیچکی بر نمی داره به من که تعارف می کنه میرم بردارم سادات خانوم به زور کل کاسه زردآلو رو بهم میده که ظاهرا زیرش آلوچه بوده خلاصه دستم می گیرم یکی دوتا زردآلو خیلی رسیدش می افته و پخش زمین میشه البته کل میوه هاش قشنگ و رسیده بودند بعد مامانم که لباس داداش بزرگم رو شسته بوده تو جیب داداشم کلی اسکناس بوده برداشته بوده که خیس نشه تو یقه لباس خودش گذاشه اونموقع از یقش در میاره و میخواد با اون پولی که مال داداشم بوده پول بده به اون خانوم که خانوم خیلی سریع میره و که پول نگیره ازما و مجانی داده باشه

  • سلام! خواب‌تان بیانگر محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. بیانگر پذیرفتن، خودبخودی، خیرگی و پررنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. همچنین بیانگر پنج حس انسان است و ممکنست بگوید حساس‌تر باشید و با حس‌های پنجگانه‌تان بیشتر هماهنگ شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بازتاب تغییری در مسیرتان باشد یا اینکه لازمست مسیرتان را تغییر دهید. چیزی هست که آنچنانکه به نظر می‌رسد، نیست. شاید چیزی را منکر می‌شوید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور