تعبیر خواب زالزالک

با تعبیر خواب زالزالک و تعبیر خواب خوردن زالزالک توسط معبرین غربی و اسلامی در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب زالزالک
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – همانطور که در تعابیر خواب بیان می‌شود تفسیر و تعبیر موضوعات در خواب دیده شده برای افراد مختلف متفاوت است و بایستی خواب باتوجه به شرایط بیننده خواب تعبیر گردد بنابراین تعابیر مختلفی توسط معبرین برای یک موضوع بیان می‌گردد.

 

تعبیر خواب زالزالک

تعبیر خواب زالزالک

 

تعبیر خواب زالزالک

معبرین غربی:

  • دیدن برگ زالزالک در خواب نماد تطبیق در همه چیز و حرکت رو به جلو برای رسیدن به هدف‌هاست.

  • اگر در خواب زالزالک دیدید بایستی قبل از انجام فعالیت‌های مالی خود زمانی را برای بررسی ضمانت‌های مالی و تدارکات بگذارید.

  • زالزالک نشان دهنده راه سخت و دشوار برای رسیدن به اهداف است.

  • دیدن زازالک در خواب بیانگر پیش بینی به وجود آمدن مشکلاتی با همسرتان است.

  • دیدن زالزالک همچنین می‌تواند نشانه باروری و تولد در زندگی باشد. برای رسیدن به اهداف مورد نظرتان همواره آرام باشید.

 

تعبیر خواب خوردن زالزالک

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی زالزاک می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن دچار رنج و بیماری می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زالزالک داری و به کسی داده‌ای یا از خانه بیرون ریخته‌ای و از آن نخوردی، از رنج و بیماری در امان می‌مانی. به هر صورت خوردن زالزالک تعبیر خوبی ندارد.

 
منابع:
dreams.findyourlucky.com
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo