تعبیر خواب زالزالک

با تعبیر خواب زالزالک و تعبیر خواب خوردن زالزالک توسط معبرین غربی و اسلامی در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب زالزالک

ستاره | سرویس سرگرمی – همانطور که در تعابیر خواب بیان می‌شود تفسیر و تعبیر موضوعات در خواب دیده شده برای افراد مختلف متفاوت است و بایستی خواب باتوجه به شرایط بیننده خواب تعبیر گردد بنابراین تعابیر مختلفی توسط معبرین برای یک موضوع بیان می‌گردد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب زالزالک

تعبیر خواب زالزالک

 

تعبیر خواب زالزالک

معبرین غربی:

  • دیدن برگ زالزالک در خواب نماد تطبیق در همه چیز و حرکت رو به جلو برای رسیدن به هدف‌هاست.

  • اگر در خواب زالزالک دیدید بایستی قبل از انجام فعالیت‌های مالی خود زمانی را برای بررسی ضمانت‌های مالی و تدارکات بگذارید.

  • زالزالک نشان دهنده راه سخت و دشوار برای رسیدن به اهداف است.

  • دیدن زازالک در خواب بیانگر پیش بینی به وجود آمدن مشکلاتی با همسرتان است.

  • دیدن زالزالک همچنین می‌تواند نشانه باروری و تولد در زندگی باشد. برای رسیدن به اهداف مورد نظرتان همواره آرام باشید.

 

تعبیر خواب خوردن زالزالک

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی زالزاک می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن دچار رنج و بیماری می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زالزالک داری و به کسی داده‌ای یا از خانه بیرون ریخته‌ای و از آن نخوردی، از رنج و بیماری در امان می‌مانی. به هر صورت خوردن زالزالک تعبیر خوبی ندارد.

 
منابع:
dreams.findyourlucky.com
تعبیرستاننظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور