هرمز شجایی مهر: مردم به شیک بودن مجری اهمیت می دهند

مجری باید حواسش باشد که مردم به ادب، احترام، شخصیت، شیک بودن و به روز بودن او اهمیت می دهند.

هرمز شجایی مهر: مردم به شیک بودن مجری اهمیت می دهند

“شجاعی‌مهر” با بیان اینکه تلویزیون ناخواسته الگوی مردم می‌شود، گفت: تلویزیون الگویی برای شیوه زندگی و شکل‌گیری شخصیت مردم است. تلویزیون از طریق شخصیت‌هایی که در سریال‌ها ایفای نقش می‌کنند و هنرمندانی که ستاره هستند، می‌تواند اثرگذاری داشته باشد، اگر این اثرگذاری تلویزیون بر مردم وجود ندارد، نشان از کم‌کاری تلویزیون است و تقصیر مردم و جوان‌های ما نیست. برخی مواقع تلویزیون به شخصیت‌های مهم ذهن مردم اجازه خودنمایی و فعالیت نمی‌دهد تا بتوانند الگویی برای مردم باشند. او یادآور شد: مجری باید حواسش باشد که مردم به ادب، احترام، شخصیت، شیک بودن و به‌روز بودن مجری اهمیت می‌دهند و تلویزیون باید در این راستا جایگاه مناسبی را در اختیار مجریان قرار دهد تا الگو مناسبی برای مردم شوند.


مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo