ایتالیا ایتالیا فیلمی که با هزینه شخصی ساخته شد

ساخت یک اثر سینمایی از نظر بودجه و حمایت نیازمند گذران مراحلی است تا ساخته شود.این هزینه می توان از جیب شخصی باشد یا از طریق سرمایه دولتی.

ایتالیا ایتالیا فیلمی که با هزینه شخصی ساخته شد
از تهيه‌کننده «ايتاليا ايتاليا» مهدي صباغ‌زاده که پدر کارگردان اين فيلم است درباره مبلغ سرمايه فارابي براي اين اثر پرسيديم. ايشان اعلام کرد: بودجه فيلم به اندازه مصوبه دولت نيست چون فيلم‌هاي اول را 200 ميليون کمک مي‌کنند تا کارگردان فيلم را بسازد. با توجه به گراني فيلم‌هاي اول که 800 تا يک ميليارد است، با بيست، سي و پنجاه ميليون تومان که نمي‌شود فيلم ساخت. براي همين مبلغ هم زمان زياد و چهار ماه دوندگي، درخواست و التماس کرديم تا توانستيم مبلغ خيلي کمي براي گوشه‌اي از فيلم بگيريم. هر تهيه‌کننده و کارگرداني به موفقيت اثرش در جشنواره فکر مي‌کند و باز خورد مخاطب برايش از اهميت بالايي برخوردار است و شايد برنامه‌هاي مدوني را با توجه به استقبال براي اثرش در نظر گرفته باشد. کانديداي بهترين کارگرداني در دهمين جشنواره فيلم فجر براي فيلم «خانه خلوت» درباره بازخورد مخاطب در جشنواره فجر و اکران بعد از آن مي‌گويد: فکر مي‌کنم بهترين استقبال از «ايتاليا ايتاليا» شود چون اين فيلم کار تازه و جذابي براي نسل جوان است. اگر کارگردان موافقت کند فيلم را براي عيد و در غير اين صورت بعد از عيد اکران مي‌کنيم. همچنين بايد ببينم کارگردان براي جشنواره‌ها چه برنامه‌اي دارد، نتيجه و استقبال در جشنواره فجر مشخص شود بهتر مي‌توان تصميم‌گيري کرد.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo