تعبیر خواب رگ – رگ زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب رگ دست، تعبیر خواب رگ زدن، تعبیر خواب رگ گشاد کردن و تعبیر خواب خون خارج شدن از رگ همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – در طب سنتی دیرین رگ زدن و یا فصد کردن عملی برای رقیق کردن غلظت خون در موارد و بیماری‌های خاص بوده است و تعبیری که از معبران قدیم برای رگ زدن آورده شده است تعبیر رگ گشاد کردن است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب شاهرگ - تعبیر خواب شاهرگ زدن - رگ زدن دختر - رگ زدن با تیغ – تعبیر خواب رگ گشاد کردن

 

تعبیر خواب رگ

محمدبن سیرین گوید: رگهای تن، دلیل بر اهل بیننده و خویشان او کند از بهر آن که رگ‌ها در همه تن است رگهای سر و پیشانی، دلیل بر مهتران کند و رگهای دست و بازو، دلیل بر برادران و خویشان مادر کند و رگ‌های پشت، دلیل بر خویشان پدر کند و رگهای بیرون در آن، دلیل بر اهل دودمان کند و رگهای ساق، دلیل بر مال و معیشت مردم کند
 
بيتون مى‌گويد: ديدن رگ‌ها در خواب، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

 

تعبیر خواب رگ گشاد کردن (رگ زدن)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پیری او را رگ گشاد، دلیل که از دشمن سخنی به طعنه شنود یا مالش تلف شود
 
اسماعیل بن اشعث گوید: رگ گشادن از دست راست، دلیل بر زیادتی مال و خواسته بود و رگ گشادن از دست چپ، دلیل بر زبونی کار دوستان بود. اگر بیند که کسی معروف او را رگ می‌زد اگر زن آبستن بود، دختر آورد و اگر آبستن نباشد، به دختر آبستن شود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
رگ زدن در خواب بر چهار وجه است.
 1. گشایش کارها
 2. سفر
 3. خصومت (مرافعه برای مال)
 4. شریک شدن
اگر بیند که رگ زد و خون نیامد، دلیل بر خصومت است. اگر خون بیرون آمد، دلیل است بر یافتن مال یا خسران مال.

 

تعبیر خواب رگ زدن و خارج شدن خون

جابر مغربی گوید: اگر بیند رگ زد و خون بسیار از وی بیرون آمد، چنان که هیچ خون در تن او نماند، دلیل که به زودی بمیرد. اگر علتی دارد، در مخاطره بود و از آن علت نرهد. معبران گویند: رگ زدن به خواب، چون بیننده مستور بود شادی و خرمی بیند. اگر مستور نباشد، دلیل مفارقت و زیان بود او را به مقدار خون رفتن.
 
ابن سیرین: اگر بیند رگ زد و خون ازاو برآمد، دلیل که از جهت سلطانی غمی به وی رسد و به مقدار آن خون زیانی به وی رسد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند عالمی او را رگ بگشاد و خون بسیار آمد در طشتی یا طبقی، دلیل بود که بیمار شود و مال خود را در بیماری هزینه کند.12 Comments
 1. سلام وقتتون بخير باشه من ديشب خواب ديدم يكي از دوستان صميميم كه سالهاس دوستيم اما اينو بگم كه من هيچوقت سمتش نميرم هميشه اون يه خبري ميگيره ..خواب ديدم يكي از دوستاش زنگ زد و گفت خبر داري ندا حالش بده بردنش بيمارستان بعد من با گريه و زاري قصد كردم برم اما تا رفتنم يكم طول كشيد و تقريبا آخر شب شد رفتم ديدم رگشو زده(البته اهل رگ زدن و اينها نيست) گريم گرفت براش دلم سوخت خوب نگاه نكردم يه دستش اما دستش زخمي بود و (اين عاشق يه پسره هست چند ساله اما پسره بهش توجه نميكنه و قصدش سو استفاده هست يعني اينطوري بنظر ميرسه) ..انگار رگشو بخاطر اون زده بود بعد اين براي من و يكي ديگه از دوستام استوري گذاشته بود كه اينا دوست واقعي هستن خلاصه و من قصد داشتم كه از بيمارستان اومد برم خونشون فكر كنم رفتم چون يچيزايي فقط تو ذهنمه (من چند ساله خونشون نرفتم چون ما نزديك دوسال قهر بوديم و چند ماهي هست اشتي كرديم) ولي واقعا معني خواب رو متوجه نشدم فقط الان دلتنگشم

  • خواب‌تان بیانگر مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با او روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. نمادی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی‌تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره‌تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن‌تان را از دست می‌دهید. شاید ازینکه کنترل بدن‌تان را از دست دهید، می‌ترسید. از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است. تأکیدی بر نگرانی‌تان درباره‌ی اوست. چه خصوصیت و ویژگیی در او هست که ممکنست می‌کوشید در خودتان بکشید و در خودتان نابودش کنید را در نظر بگیرید! شاید امید دارید که مانند او نیستید و می‌کوشید از شر این خصوصیت‌های درونی‌تان خلاص شوید.

 2. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که خواهرم از یک بلندی بالا رفته تا مثل چتر باز ها از اون بالا بپره پایین به من گفت خودم نمیتونم بپرم تو هلم بده پایین من هم گفتم با سر هلت بدم یا از سمت پاهات و بعد یکدفعه هلش دادم و دیدم ارتفاع به اون بلندی خیلیییی کم شده و خواهرم با سر روی زمین افتاد و از فرق سرش خون می اومد مادرم اومد و دیدم که روی نبض دستش جراحته گفتم بیا تا بریم پانسمانش کنیم و اون قبول نکرد و با دست راستش رگ ها و یه چیزی شبیه قلب رو از جراحت دست چپش در آورد من برداشتمش و گفتم میشه پیوندش بزنیم میشه لطفا بگید تعبیر خوابم چیه ممنون

  • بخش‌های مهم خواب‌تان: خواهرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با او یا از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! اینکه در ارتفاع بالا هستید، یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. دیدن خون، تعبیرهای بسیاری دارد در این چارچوب‌ها که خودتان بهتر متوجه خواهید شد: بیانگر زندگی، عشق و اشتیاق و ناامیدی است. اینکه خونریزی دارد، بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است. مادرتان، بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند.

 3. سلام.سال نو مبارک.دیشب که شب هیجدهم ماه قمری بود خواب دیدم که دستم ذاولهای زیادی زده و رگ دستم ورم کرده و خون توی ان به زور حرکت میکرد و ورم داشت برادرم با چاقو ان رگ را برید مقداری لخته خون از ان امد و بعد از ان یک کِرم از ان رگ بیرون امد دست دیگرم هم ورم داشت لی کمتر نسبت به ان یکی که کردم داشت و از خواب بیدار شدم

  • این خواب نشان دهنده ی خود کم بینی و درگیری فکری می باشد که مانع شما برای تصمیم گیری های مهم و تاثیرگذار شده است. لازم است با این احساس منفی به شیوه ای منطقی برخورد کنید.

 4. سلام امروز خواب دیدم سمت دست چپم یه رگ داشتم که نسبت به دستم عمود بود بعد از یجایی شروع به پف کردن کرد کم کم تمام رگم باد کردو ترکید زایداتش ریختن ولی جای زخمش که عمق کمی داشت که فقط یه تیکه های کوچیکی ازش خون بود نرفت، میتونه چه تعبیری باشه؟

 5. سلام من خواب دیدم که درحال فرار کردن هستم که بعد میرم ب داخل آسانسور و ی تیکه شیشه پیدا میکنم واز ترس زیاد رگ گردنمو و دست راستم میزنم خون زیادی میاد و خونش هی بند نمیومد اما من نمردم فقط کمی نفس کشیدن واسم سخت شد تعبیرش چیه؟؟

  • این خواب نشان دهنده ی خود کم بینی و درگیری فکری می باشد که مانع شما برای تصمیم گیری های مهم و تاثیرگذار شده است. لازم است با این احساس منفی به شیوه ای منطقی برخورد کنید.

 6. سلام من خواب دیدم مادرم رگ دست مو میزنه اما هیچ خونی از رگم بیرون نیومد بعد رگمو از دستم در آورد و به رگ دوستم بست اما من نمردم همه هم خیلی خوشحال بودن و من خیلی درد کشیدم

  • دوست شما در خواب سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما میخواهد تا با توجه به افکار و ارزش هایی که از والدین خود آموخته اید برای رهایی از ناراحتی ها و کسب موفقیت در مسائلی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده، به آنچه از دوست تان متوجه شدید، اقدام مناسبی داشته باشید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور