مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۸
کد خبر: ۹۱۱۳
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
با تعبیر خواب دهان،تعبیر خواب دهان پر از خون،تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان،تعبیر خواب بسته شدن دهان و تعبیر خواب بزرگ شدن دهان آشنا شوید
تعبیر خواب خون امدن از دهان - تعبیر خواب کرم سفید در دهان - تعبیر خواب قفل شدن دهان - تعبیر خواب دهان پر خون - تعبیر خواب مو در دهان
 
ستاره | سرویس سرگرمی - دهان یکی از قسمت‌های بدن است که برای لذت بردن نیز طراحی شده است، لذت جسمانی، لذت از خوراک لذیذ، طمع و ولع. همچنین به دلیل اینکه ما با دهان و زبان خود سخن می‌گوییم، دهان نماد سخن ماست. دهان دررویا می‌تواند به صورت دهان دوخته ظاهر شود که نشان می‌دهد ما قلبا از چیزهایی که گفته‌ایم پشیمان هستیم و باید جلوی زبانمام را بگیریم.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

جویدن: چیزی را حلاجی کردن، سنجیدن و سبک سنگین کردن
 
بیرون آوردن چیزی از دهان: تلاش برای شفاف سازی عواطف و نگرش‌هایی که به خوبی بیان نشده‌اند. شاید فرد چیزی را اعتراف نکرده است.
 
فرهنگ تفسیر رویا - تونی کریسپ

تعبیر خواب دهان

حضرت دانیال گوید: دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تأویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.
  1. منزل و خانه.
  2. خزانه وانبار.
  3. گشایش کارها.
  4. مال.
  5. حاجت.
  6. وزیر.
  7. دربان.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‌های نیکو شنود.
 

تعبیر خواب دهان پر

دانیال نبی:  اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت. اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت
 
مطیعی تهرانی: اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می‌خواهید بخورید اما فرو نمی‌رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می‌کنید گرفتار سختی می‌شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده می‌شد به آسایش و نعمت و رفاه می‌رسید. اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.
 

تعبیر خواب بسته و باز شدن دهان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می‌گنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست، دلیل که در میان خلق رسوا شود
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: دهان باز: خطر
 

تعبیر خواب خارج شدن از حالت طبیعی خود

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخن‌های زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانی رسد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می‌شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می‌گردید. اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گویید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می‌آورد و موجب خوش دلی دیگران می‌شود. اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف‌هایی می‌زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می‌شود.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: دهان بزرگ: مهم بودن، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی
 

تعبیر خواب دهان پر از خون

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که از دهانش خون بیرون می‌آمد، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد.
 

تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی. اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود.
 

تعبیر خواب خارج شدن بوی خوش و ناخوش از دهان

اسماعیل بن اشعث:  اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند. اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می‌آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Hamid
21:29 - 1398/04/10
سلام، بيرون آوردن تعداد زيادي سنگ تيره و خشک حدود 8*4*3سانت به راحتي از دهان به چه مفهومي است ممنونم
این خواب به رهایی شما از سختی های زندگی و مشکلاتی است که در راه رسیدن به هدف داشته اید.
بدون نام
09:54 - 1398/03/07
من توی خواب دیدم دهانم سخت باز میشه و لی بعد چند ثانیه دوباره به حالت عادی برگشت
این خواب از شما میخواهد تا بیشتر مراقب رفتارهای خود مخصوصا در جمع و اجتماع باشید.
Arash
12:38 - 1398/03/05
سلام خواب دیدم که داخل دهانم پوستش داره کنده میشه و خودم با دستای خودم پوست داخل دهانمو کندم.
در زندگی واقعی در موقعیت جدیدی هم در زمینه شخصی و هم اجتماعی قرار خواهید گرفت که هم تجربه جدیدی برایتان به همراه دارد و هم لذت جدید. اما باید با صبر و منطق نسبت به این موقعیت عمل کنید. این موقعیت میتواند مالی یا عاطفی باشد.
B.h
11:51 - 1398/02/05
خواب دیدم با پدرم به مغازه های شلوار فروشی میرویم تا برای خودم شلوار بخرم اما از هیچ کدام خوشم نمیاد و به صاحب مغازه میگویم که شلوار جذب و شیک میخوام،وقتی شنید از شلوار خوشم نیومده ناراحت شد و بیرون آمدیم به انتهای ساختمون که رسیدیم پدرم منو دکتر زن برد و من گفتم کمی گلودرد دارم ولی نداشتم شایدم زیاد نبود.دکتر به علوم نگاه کرد و با انبر از دهانم میله هایی به اندازه مداد که فکر میکنم از جنس سرب یا اهن بود هر دقیقه در می اورد و میگفت خاطره اینه .یهو نمیدونم چی شد یکی از خواننده هایی که دوستش دارم اونجا بود و عکس دوست دختر سابقش اونجا خیلی بود منم انداختمش دور تو خیابون افتاد اون دختره هم داشت رد میشد خواننده ناراحت بود پایین رفت سوار ماشین شد با پدر و مادرش بود و گریه میکرد که قرار بود برای من بستنی بگیره اما الان باید به،منم میگم اشکالی نداره بعدا...براش دست تکون میدم و خداحافظی میکنیم.
این خوابم خیلی عجیب بود وای پشت سر هم باید میگفتمخیلی هم خنده دار،ولی خوشحالم خواب اون خواننده رو دیدم.
Maria
15:23 - 1398/01/24
سلام و خسته نباشید.خواب دیدم که یکی از دوستام که باهم اختلاف داریم اومده تو خودمون بعد یهویی دستمو کرد تو دهانش منم سعی کردم دستمو در بیارم که به زور تونستم وقتی دستمو درآوردم روش نجس یا کثیفی داشت که با آب شستم تعبیر چی میشه؟
پری
13:21 - 1398/01/17
سلام
ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید
دیشب خواب دیدم که از گلوم دارم پارچه های زیادی بیرون میکشم، انگار آبی رنگ بود، دیگه خسته شده بودم ولی انگار همشو بیرون کشیدم
امین
18:21 - 1398/01/16
سلام من خواب دیدم از دهنم فکر کنم از جای دندان کرم بیرون میومد خیلی زیاد به حدی که من سرم را تکان میدادم و کرم بیرون می ریخت بعد پوست بدنم شروع به زدن جوش کرد که ازش خون بیرون می امد
نادی گلی
14:17 - 1398/01/13
خواب دیدم که هویج خوردم ولی هویج هابه صورت کرم های کوچک ازجنس ورنگ هویج دردهانم پرشدومن همه رابیرون میریزم ولی هرچه بیرون میریزم باهم هست تلاش میکردم همه ی کرم های هویجی رابیرون بریزم کمترشده بودکه ازخواب بیدارشدم لطفاتعبیرش رابگویید
این خواب از شما می خواهد تا به نظرات و قضاوت های سطحی یا سخن چینی افراد بی فکر اهمیت ندهید و اجازه ندهید رفتار منفی این افراد، مانع رشد و پیشرفت شما در زندگی شود.
Bahrak
07:31 - 1397/11/23
خواب دیدم ک از دهان یکی از دوستان دوران مدرسه ک خیلی وقت هم هست خبری ندارم ازش مارمولک بیرون میاد تعبیر چیه ؟
دوست شما در خواب، سمبل بخشی از شخصی خودتان است. مارمورک در خواب می تواند با مفهوم خرافات یا احساس انفعالی اشاره داشته باشد که روابط اجتماعی شما را تحت تاثیر منفی قرار داده است. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
میم.قیمی
13:06 - 1397/10/19
دوست مادرم خواب دیدن که توی خونشون داشتن غذا میخوردن غذا از دهنشون میریخته بیرون تعبیر چیه؟
این خواب می تواند به احساس درونی فرد درباره ی عدم درک محیط اطراف و ایجاد ارتباط با دیگران اشاره داشته باشد. مانند فردی که احساس می کند قادر به درک یک تفکر یا تحلیل یک عقیده ی خاص نیست. این خواب از فرد می خواهد تا منشا این عدم اعتماد به نفس به وجود آمده را شناخته و اجازه ندهد که این احساس منفی در او تداوم پیدا کند.
چهره‌ها در ستاره
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Hamid
21:29 - 1398/04/10
سلام، بيرون آوردن تعداد زيادي سنگ تيره و خشک حدود 8*4*3سانت به راحتي از دهان به چه مفهومي است ممنونم
این خواب به رهایی شما از سختی های زندگی و مشکلاتی است که در راه رسیدن به هدف داشته اید.
بدون نام
09:54 - 1398/03/07
من توی خواب دیدم دهانم سخت باز میشه و لی بعد چند ثانیه دوباره به حالت عادی برگشت
این خواب از شما میخواهد تا بیشتر مراقب رفتارهای خود مخصوصا در جمع و اجتماع باشید.
Arash
12:38 - 1398/03/05
سلام خواب دیدم که داخل دهانم پوستش داره کنده میشه و خودم با دستای خودم پوست داخل دهانمو کندم.
در زندگی واقعی در موقعیت جدیدی هم در زمینه شخصی و هم اجتماعی قرار خواهید گرفت که هم تجربه جدیدی برایتان به همراه دارد و هم لذت جدید. اما باید با صبر و منطق نسبت به این موقعیت عمل کنید. این موقعیت میتواند مالی یا عاطفی باشد.
B.h
11:51 - 1398/02/05
خواب دیدم با پدرم به مغازه های شلوار فروشی میرویم تا برای خودم شلوار بخرم اما از هیچ کدام خوشم نمیاد و به صاحب مغازه میگویم که شلوار جذب و شیک میخوام،وقتی شنید از شلوار خوشم نیومده ناراحت شد و بیرون آمدیم به انتهای ساختمون که رسیدیم پدرم منو دکتر زن برد و من گفتم کمی گلودرد دارم ولی نداشتم شایدم زیاد نبود.دکتر به علوم نگاه کرد و با انبر از دهانم میله هایی به اندازه مداد که فکر میکنم از جنس سرب یا اهن بود هر دقیقه در می اورد و میگفت خاطره اینه .یهو نمیدونم چی شد یکی از خواننده هایی که دوستش دارم اونجا بود و عکس دوست دختر سابقش اونجا خیلی بود منم انداختمش دور تو خیابون افتاد اون دختره هم داشت رد میشد خواننده ناراحت بود پایین رفت سوار ماشین شد با پدر و مادرش بود و گریه میکرد که قرار بود برای من بستنی بگیره اما الان باید به،منم میگم اشکالی نداره بعدا...براش دست تکون میدم و خداحافظی میکنیم.
این خوابم خیلی عجیب بود وای پشت سر هم باید میگفتمخیلی هم خنده دار،ولی خوشحالم خواب اون خواننده رو دیدم.
Maria
15:23 - 1398/01/24
سلام و خسته نباشید.خواب دیدم که یکی از دوستام که باهم اختلاف داریم اومده تو خودمون بعد یهویی دستمو کرد تو دهانش منم سعی کردم دستمو در بیارم که به زور تونستم وقتی دستمو درآوردم روش نجس یا کثیفی داشت که با آب شستم تعبیر چی میشه؟
پری
13:21 - 1398/01/17
سلام
ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید
دیشب خواب دیدم که از گلوم دارم پارچه های زیادی بیرون میکشم، انگار آبی رنگ بود، دیگه خسته شده بودم ولی انگار همشو بیرون کشیدم
امین
18:21 - 1398/01/16
سلام من خواب دیدم از دهنم فکر کنم از جای دندان کرم بیرون میومد خیلی زیاد به حدی که من سرم را تکان میدادم و کرم بیرون می ریخت بعد پوست بدنم شروع به زدن جوش کرد که ازش خون بیرون می امد
نادی گلی
14:17 - 1398/01/13
خواب دیدم که هویج خوردم ولی هویج هابه صورت کرم های کوچک ازجنس ورنگ هویج دردهانم پرشدومن همه رابیرون میریزم ولی هرچه بیرون میریزم باهم هست تلاش میکردم همه ی کرم های هویجی رابیرون بریزم کمترشده بودکه ازخواب بیدارشدم لطفاتعبیرش رابگویید
این خواب از شما می خواهد تا به نظرات و قضاوت های سطحی یا سخن چینی افراد بی فکر اهمیت ندهید و اجازه ندهید رفتار منفی این افراد، مانع رشد و پیشرفت شما در زندگی شود.
Bahrak
07:31 - 1397/11/23
خواب دیدم ک از دهان یکی از دوستان دوران مدرسه ک خیلی وقت هم هست خبری ندارم ازش مارمولک بیرون میاد تعبیر چیه ؟
دوست شما در خواب، سمبل بخشی از شخصی خودتان است. مارمورک در خواب می تواند با مفهوم خرافات یا احساس انفعالی اشاره داشته باشد که روابط اجتماعی شما را تحت تاثیر منفی قرار داده است. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
میم.قیمی
13:06 - 1397/10/19
دوست مادرم خواب دیدن که توی خونشون داشتن غذا میخوردن غذا از دهنشون میریخته بیرون تعبیر چیه؟
این خواب می تواند به احساس درونی فرد درباره ی عدم درک محیط اطراف و ایجاد ارتباط با دیگران اشاره داشته باشد. مانند فردی که احساس می کند قادر به درک یک تفکر یا تحلیل یک عقیده ی خاص نیست. این خواب از فرد می خواهد تا منشا این عدم اعتماد به نفس به وجود آمده را شناخته و اجازه ندهد که این احساس منفی در او تداوم پیدا کند.