مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۸
کد خبر: ۹۱۱۳
تعداد نظرات: ۲۸ نظر
با تعبیر خواب دهان،تعبیر خواب دهان پر از خون،تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان،تعبیر خواب بسته شدن دهان و تعبیر خواب بزرگ شدن دهان آشنا شوید
تعبیر خواب خون امدن از دهان - تعبیر خواب کرم سفید در دهان - تعبیر خواب قفل شدن دهان - تعبیر خواب دهان پر خون - تعبیر خواب مو در دهان
 
ستاره | سرویس سرگرمی - دهان یکی از قسمت‌های بدن است که برای لذت بردن نیز طراحی شده است، لذت جسمانی، لذت از خوراک لذیذ، طمع و ولع. همچنین به دلیل اینکه ما با دهان و زبان خود سخن می‌گوییم، دهان نماد سخن ماست. دهان دررویا می‌تواند به صورت دهان دوخته ظاهر شود که نشان می‌دهد ما قلبا از چیزهایی که گفته‌ایم پشیمان هستیم و باید جلوی زبانمام را بگیریم.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
جویدن: چیزی را حلاجی کردن، سنجیدن و سبک سنگین کردن
 
بیرون آوردن چیزی از دهان: تلاش برای شفاف سازی عواطف و نگرش‌هایی که به خوبی بیان نشده‌اند. شاید فرد چیزی را اعتراف نکرده است.
 
فرهنگ تفسیر رویا - تونی کریسپ

تعبیر خواب دهان

حضرت دانیال گوید: دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تأویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.
  1. منزل و خانه.
  2. خزانه وانبار.
  3. گشایش کارها.
  4. مال.
  5. حاجت.
  6. وزیر.
  7. دربان.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‌های نیکو شنود.
 

تعبیر خواب دهان پر

دانیال نبی:  اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت. اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت
 
مطیعی تهرانی: اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می‌خواهید بخورید اما فرو نمی‌رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می‌کنید گرفتار سختی می‌شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده می‌شد به آسایش و نعمت و رفاه می‌رسید. اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.
 

تعبیر خواب بسته و باز شدن دهان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می‌گنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست، دلیل که در میان خلق رسوا شود.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: دهان باز: خطر
 

تعبیر خواب خارج شدن از حالت طبیعی خود

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخن‌های زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانی رسد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می‌شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می‌گردید. اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گویید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می‌آورد و موجب خوش دلی دیگران می‌شود. اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف‌هایی می‌زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می‌شود.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: دهان بزرگ: مهم بودن، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی
 

تعبیر خواب دهان پر از خون

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که از دهانش خون بیرون می‌آمد، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد.
 

تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی. اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود.
 

تعبیر خواب خارج شدن بوی خوش و ناخوش از دهان

اسماعیل بن اشعث:  اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند. اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می‌آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Zahra
۵ روز پیش
سلام من خواب دیدم تو یه مهمونی هستم همه فامیلامونم هستن یهو همه دهن هاشون یعنی فکشون با لبو دندونشون از سرشون کنده شد و افتاد زمین همه دنبال دهناشون میگشتن یه دهن بر میزاشتن میکردن دهنشون بزرگ بود مینداختن هرکدومو بر میداشتن نمیخورد به صورتشون خودمم از ترس این که دهنم بیوفته نگه داشته بودم که نوفته اما همه دهنا رو زمین بازو بسته میشد همه دنبال دهنشون بودن خیلی ترسناک بود ساعت ۵ و نیم یا ۶ صبح دیدم
سلام! تصور می‌کنم خواب‌تان کابوس بوده باشد و ازین رو نمی‌توان گفت که دارای تعبیر ویژه‌ای باشد؛ اما: خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: از مجلس‌های غیبت کردن، دوری کنید!
..
۶ روز پیش
سلام. خواب دیدم از دهنم سبزی های جویده شده بیرون میارم و هرچه قد ادامه میدم تموم نمیشه. ممنون میشم تعبیر کنید
سلام! خواب‌تان گویای نیازتان به غنای روحی است. ممکنست گویای این باشد که یک ماده‌ی مغذی خاص را ندارید.
بدون نام
۱۱ روز پیش
سلام‌میشه خواب منوتعبیر کنین من خواب دیدم دارم غذا میخورم ک یهو دیدم غذا داره از توی گردنم بیرون میاد و‌یه دهان دیگه توی گردنم در اومد و خیلی ترسیدم و دوروبرم خواهرم بودن و اونا میگفتن عادیه وخیلیا اینطور میشن اما من خیلی خیلی شوکه شده بودم و ترسیدم اما برای بقیه ک کنارم بودن عادی بود و بعدش شنیدم ک گفتن باید بری دکتر و این دهانو بدی بسوزونن واست اما یادم نمیاد ک کی گفته بود من رفتم دکتر و یه بیمار دیگه هم اونجا بود ک داشت اون دهانی ک توی گردنش دراومده بود رو میسوزوند یا ب اصلاح برش میداشت اما نوبت من ک شد از خواب بیدار شدم و بقیشو ندیدم ...میشه لطفا برام تعبیرشو بگین ممنون میشم
سلام! خواب‌تان گویای فقدان، ضرر، تنهایی و افسردگی است. ممکنست حس کنید که طرد شده‌اید، حذف شده‌اید و از جامعه/خانواده، بریده شده‌اید. ممکنست جایگزین همراهی باشد و شکلی از راحتی را فراهم کند. تعبیر دیگر: بازتابی از نیاز به استقلال است. بیانگر رابطه‌ی میان ذهن و بدن است. گویای قدرت ارائه، محدودیت‌تان و نیازتان برای کنترل احساسات‌تان است و اینکه مدام حواس‌تان به آنها باشد. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! نشانگر هراس از ناشناخته‌ها و غیرمنتظره‌ها است. نمی‌خواهید با احساسات‌تان روبرو شوید. ادامه‌ی خواب‌تان از «من رفتم دکتر» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
مینا
۲۳ روز پیش
سلام
من خواب دیدم دهانم پر از ناخن هستش . و دهانم رو باز کردم ریختم بیرون
سلام! خواب‌تان یعنی در حالت دفاع قرار دارید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: از غیبت کردن دوری کنید!
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم اب میخورم ولی دهانم خیس نمیشود تعبیر خوابش چیست
سلام! خواب‌تان نمادی از نیاز برآورده نشده است. یک پوچی عاطفی در زندگی‌تان است یا ممکنست به دنبال الهام یا انگیزه باشید یا نیاز دارید یک نفر هل‌تان دهد. اینکه آب می‌نوشید، یعنی روح‌تان تازه می‌شود. با نگاه به خودتان و گذشته‌تان، وضوح می‌یابید.
ندا
۲ ماه پیش
سلام. خواب دیدم چیزی چسبناک و کش دار و ادامس مانند توی دهانم چسبیده بود و من هی بیرون میکشیدم و اونم کش میومد و تمومی نداشت بی نهایت بود... کلافه شدم بودم که چرا تموم نمیشه با سرعت هی میکشیدم و اونم کش میومد ولی تموم نمیشد!؟
سلام! خواب‌تان به بارهای دوش‌تان و کشمکش‌هایتان اشاره دارد. لازمست بارتان را زمین گذارید یا برخی مسئولیت‌هایتان که شما را عقب نگه می‌دارند، کنار بگذارید. شاید رابطه‌ای است که لازمست کنارش گذارید.
لیلا مرادی
۲ ماه پیش
سلام.خواب دیدم از دهنم قطعات آهنی کوچک درمیاوردم.قطعات فلزی کوچک مدرج شبیه وسایل دندانپزشکی.و هرچقدر بیرون می‌آوردم تمامی نداشت و اندازه چند مشت از این فلزها دراومده بود.ممنون میشم تعبیرش رو بگید
سلام؛ خواب‌تان نمادی از خشونت، خشم، پرخاشگری، بی‌رحمی و تعارض است؛ گویا اشاره به گفته‌های دل‌شکننده دارد که آنها را بر زبان آورده‌اید (دل کسی را شکسته‌اید). جنبه‌ی مثبتش، ممکنست بیانگر قدرت، استقامت و اراده باشد.
Azade
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم که کتونی سفیدی در محل کارم پامه که کثیف شده. کثیفی ها رو با مایع دستشویی شستم و یه مقدار از مایع که زیاد بود روی زمین موند. بعد رفتم طرف ظرفشویی و یه قوطی رنگ آبی که در بیداری هم هست برداشتم و اب داخل قوطی ریختم تا رنگا رو بشورم. خود به خود یه مقدار از رنگ رفت دهانم. اصلا خوشایند نبود و میشستم تا رنگها بره
خواب‌تان یعنی در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. بیانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.
یلدا
۳ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم که مسواک زده بودم اما بعد از چند دقیقه که دهانم را باز کردم غذاهای جویده شده زیادی در بین دندان ها و داخل دهانم بودند. و من دندان کشیده شده ندارم اما در خواب یک تکه نان داخل دندان کشیده شده ام گیر کرده بود. بعد همه این ها را از دهانم بیرون ریختم.ممنون میشم تعبیر کنید.
خواب‌تان یعنی به سطح خودباوری، کشمکش و پرخاشگری‌تان اشاره دارد. لازمست مراقب خودتان و علاقه‌هایتان باشید. شاید حس می‌کنید که موقعیت‌تان متزلزل است. بیانگر جنبه‌ای از شماست که لازمست از شرش خلاص شوید. بیانگر خشم، کینه و تحقیر است. تعبیر دیگر: چیزی دارید که می‌خواهید بگویید. آن را بریزید بیرون!
هانی
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من در خوابم دیدم که ازلبم کرم های سفید بیرون می امد میشه لطفا تعبیر کنید ممنون میشم
خواب‌تان ممکنست بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است. همچنین یعنی حس می‌کنید کسی اطراف‌تان از شما سوءاستفاده و از خوش‌قلبی‌تان سوءاستفاده می‌کند.
رز
۳ ماه پیش
با سلام وقتتون بخیر
خواب دیدم در هنگام شستسو صورت و دهان، داخل خلطی که بیرون اوردم، کرم بود، هر سری متفاوت بود! یکبار مثل کرم خاکی نسبتا بزرگ زرد و کرم رنگ، سری بعد کرم های بسیار باریک سفیدرنگ، یا خیلی ریز و تیره رنگ.
با سپاس از شما
خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از شماست که لازمست از شرش خلاص شوید. تف کردن، بیانگر خشم، کینه و تحقیر است. تعبیر دیگر: چیزی دارید که می‌خواهید بگویید. آن را بریزید بیرون! ممکنست بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است.
یاسین
۶ ماه پیش
سلام دوست عزیز، اگر امکانس هست خواب من را هم تعبیر کنید: خواب دیدن که یک دهان دیگر کوچک کنار دهانم به وجود آمده و مثل دهان یک کودک در حال رشد است و دندان های شیری اش به شکل ضعیفی در حال رشد بود و آن دهان کوچک را به هم به طور مستقل می‌توانستم باز و بسته کنم، ممنون
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب، دارای دو تعبیر است: یک) گشایش در کارتان؛ دو) به دست آوردن مال.
عبدالله
۷ ماه پیش
سلام
بنده خواب دیدم دو گوی یا توپ بزرگ در دهانم بود و بسیار این موقعیت برام دشوار بود اما در نهایت به سختی تونستم خارجشون كنم
بیانگر این است که قادر نیستید خودتان را به طور موثر ابراز کنید. شاید این خود، همان حالت‌های معنوی یا روحانی شما باشند.
نرگس
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید میشه لطفا خواب منو تعبیر کنید ازتون خواهش میکنم.
من دیشب خواب دیدم که شب بود و من و خواهرم در بیرون بودیم و ناگهان یکی که در اینستاگرام معروف هست را میبینم و میخواهم باهاش عکس بگیرم ولی دهنم پر شکلات بود که هرچی میجوییدم خورد نمیشد که قورتش کنم که برم بهش بگم که باهام عکس بگیره اخرش با همون دهن پر دستم را جلوی دهنم گرفتم و بهشون گفتم میشه با من عکس بگیرین
از لحاظ روانشناسی: این خواب، چیزی را حلاجی کردن، سنجیدن و سبک سنگین کردن را نشان می‌دهد. قبل از انجام هر کاری دقت فراوان نمایید شاید این خواب هشداری به شما در مورد پرهیز از انجام هرگونه فعالیت بدون فکر قبلی باشد. از لحاظ تعبیر سنتی: اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می‌خواهید بخورید اما فرو نمی‌رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می‌کنید گرفتار سختی می‌شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده می‌شد به آسایش و نعمت و رفاه می‌رسید.
H
۹ ماه پیش
سلام. خواب دیدم ازبالای سقف دهانم یه جانوری بیرون می کشیدم که خیلی چندش اور بود بعد تعدادی زیادی دیگر به همراه خون و چرک از دهانم بیرون امد بعد دویدم کنار یه پل که زیرش یه رودخانه ی خیلی بزرگ جاری میشد همش رو ریختم تو رودخانه بطوری که قسمتی از رودخانه کثیف شد
این خواب از شما میخواهد تا بیشتر مراقب رفتارهای خود مخصوصا در جمع و اجتماع باشید.
M
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که درحال صحبت کردن در جمعی بودم که احساس کردم دهنم پره و نمیتونم صحبت کنم به سمت سرویس بهداشتی رفتم تا چیزی که داخل دهنمه رو خارج کنم.همش گوشت بود از گوشت پخته تا مرغ نپخته که از دهنم و گلوم خارج میشد انقدر این کارو ادامه دادم که راه تنفسم باز شد. تعبیر این خواب چیه؟؟
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما در بیداری در حال تلاش برای شفاف سازی عواطف و نگرش‌هایی هستید که به خوبی بیان نشده‌ اند. و یا اینکه می خواهید چیزی را اعتراف کنید اما نتوانسته اید که اینگونه در خواب برای شما دیده می شود
رضا۱۵۱
۱۰ ماه پیش
سلام،
من خواب دیدم از لثه متورمم(که واقعا هم چند وقتیه ورم داره) چرکش خالی شد.
ممنون میشم تعبیرشو بفرمائید.
با سلام دیدن لثه در خواب بیانگر این است که شما در ابراز احساسات یا افکارتان مشکل دارید به نظر می آید که شما احساسی ویا فکری را مدتها است در درون خودتان نگه داشته اید و به واسطه کاری یا چیزی این احساس و یا فکر آزاد شده و چرکی که از لثه هایتان خارج شده نشان دهنده همین آزاد شدن فکر ویا احساسات شما در بیداری است
elin
۱۰ ماه پیش
سلام من خوا ب دیدم تویه جمعی نشستم یهویی دستمو توی دهانم بردم ویه کرم کوچولی سفید ازبین دندانهام درآوردم کمی نگهاش کردم وسریع لهش کردم هیچ اثری ازش نموند لطف میکنید تعبیرشو بگید
این خواب از شما می خواهد تا به نظرات و قضاوت های سطحی یا سخن چینی افراد بی فکر اهمیت ندهید و اجازه ندهید رفتار منفی این افراد، مانع رشد و پیشرفت شما در زندگی شود. همچنین خودتان نیز از این رفتار خودداری کنید.
Hamid
۱ سال پیش
سلام، بيرون آوردن تعداد زيادي سنگ تيره و خشک حدود 8*4*3سانت به راحتي از دهان به چه مفهومي است ممنونم
این خواب به رهایی شما از سختی های زندگی و مشکلاتی است که در راه رسیدن به هدف داشته اید.
بدون نام
۱ سال پیش
من توی خواب دیدم دهانم سخت باز میشه و لی بعد چند ثانیه دوباره به حالت عادی برگشت
این خواب از شما میخواهد تا بیشتر مراقب رفتارهای خود مخصوصا در جمع و اجتماع باشید.
Arash
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم که داخل دهانم پوستش داره کنده میشه و خودم با دستای خودم پوست داخل دهانمو کندم.
در زندگی واقعی در موقعیت جدیدی هم در زمینه شخصی و هم اجتماعی قرار خواهید گرفت که هم تجربه جدیدی برایتان به همراه دارد و هم لذت جدید. اما باید با صبر و منطق نسبت به این موقعیت عمل کنید. این موقعیت میتواند مالی یا عاطفی باشد.
B.h
۱ سال پیش
خواب دیدم با پدرم به مغازه های شلوار فروشی میرویم تا برای خودم شلوار بخرم اما از هیچ کدام خوشم نمیاد و به صاحب مغازه میگویم که شلوار جذب و شیک میخوام،وقتی شنید از شلوار خوشم نیومده ناراحت شد و بیرون آمدیم به انتهای ساختمون که رسیدیم پدرم منو دکتر زن برد و من گفتم کمی گلودرد دارم ولی نداشتم شایدم زیاد نبود.دکتر به علوم نگاه کرد و با انبر از دهانم میله هایی به اندازه مداد که فکر میکنم از جنس سرب یا اهن بود هر دقیقه در می اورد و میگفت خاطره اینه .یهو نمیدونم چی شد یکی از خواننده هایی که دوستش دارم اونجا بود و عکس دوست دختر سابقش اونجا خیلی بود منم انداختمش دور تو خیابون افتاد اون دختره هم داشت رد میشد خواننده ناراحت بود پایین رفت سوار ماشین شد با پدر و مادرش بود و گریه میکرد که قرار بود برای من بستنی بگیره اما الان باید به،منم میگم اشکالی نداره بعدا...براش دست تکون میدم و خداحافظی میکنیم.
این خوابم خیلی عجیب بود وای پشت سر هم باید میگفتمخیلی هم خنده دار،ولی خوشحالم خواب اون خواننده رو دیدم.
Maria
۱ سال پیش
سلام و خسته نباشید.خواب دیدم که یکی از دوستام که باهم اختلاف داریم اومده تو خودمون بعد یهویی دستمو کرد تو دهانش منم سعی کردم دستمو در بیارم که به زور تونستم وقتی دستمو درآوردم روش نجس یا کثیفی داشت که با آب شستم تعبیر چی میشه؟
پری
۱ سال پیش
سلام
ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید
دیشب خواب دیدم که از گلوم دارم پارچه های زیادی بیرون میکشم، انگار آبی رنگ بود، دیگه خسته شده بودم ولی انگار همشو بیرون کشیدم
امین
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم از دهنم فکر کنم از جای دندان کرم بیرون میومد خیلی زیاد به حدی که من سرم را تکان میدادم و کرم بیرون می ریخت بعد پوست بدنم شروع به زدن جوش کرد که ازش خون بیرون می امد
نادی گلی
۱ سال پیش
خواب دیدم که هویج خوردم ولی هویج هابه صورت کرم های کوچک ازجنس ورنگ هویج دردهانم پرشدومن همه رابیرون میریزم ولی هرچه بیرون میریزم باهم هست تلاش میکردم همه ی کرم های هویجی رابیرون بریزم کمترشده بودکه ازخواب بیدارشدم لطفاتعبیرش رابگویید
این خواب از شما می خواهد تا به نظرات و قضاوت های سطحی یا سخن چینی افراد بی فکر اهمیت ندهید و اجازه ندهید رفتار منفی این افراد، مانع رشد و پیشرفت شما در زندگی شود.
Bahrak
۱ سال پیش
خواب دیدم ک از دهان یکی از دوستان دوران مدرسه ک خیلی وقت هم هست خبری ندارم ازش مارمولک بیرون میاد تعبیر چیه ؟
دوست شما در خواب، سمبل بخشی از شخصی خودتان است. مارمورک در خواب می تواند با مفهوم خرافات یا احساس انفعالی اشاره داشته باشد که روابط اجتماعی شما را تحت تاثیر منفی قرار داده است. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
میم.قیمی
۱ سال پیش
دوست مادرم خواب دیدن که توی خونشون داشتن غذا میخوردن غذا از دهنشون میریخته بیرون تعبیر چیه؟
این خواب می تواند به احساس درونی فرد درباره ی عدم درک محیط اطراف و ایجاد ارتباط با دیگران اشاره داشته باشد. مانند فردی که احساس می کند قادر به درک یک تفکر یا تحلیل یک عقیده ی خاص نیست. این خواب از فرد می خواهد تا منشا این عدم اعتماد به نفس به وجود آمده را شناخته و اجازه ندهد که این احساس منفی در او تداوم پیدا کند.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Zahra
۵ روز پیش
سلام من خواب دیدم تو یه مهمونی هستم همه فامیلامونم هستن یهو همه دهن هاشون یعنی فکشون با لبو دندونشون از سرشون کنده شد و افتاد زمین همه دنبال دهناشون میگشتن یه دهن بر میزاشتن میکردن دهنشون بزرگ بود مینداختن هرکدومو بر میداشتن نمیخورد به صورتشون خودمم از ترس این که دهنم بیوفته نگه داشته بودم که نوفته اما همه دهنا رو زمین بازو بسته میشد همه دنبال دهنشون بودن خیلی ترسناک بود ساعت ۵ و نیم یا ۶ صبح دیدم
سلام! تصور می‌کنم خواب‌تان کابوس بوده باشد و ازین رو نمی‌توان گفت که دارای تعبیر ویژه‌ای باشد؛ اما: خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: از مجلس‌های غیبت کردن، دوری کنید!
..
۶ روز پیش
سلام. خواب دیدم از دهنم سبزی های جویده شده بیرون میارم و هرچه قد ادامه میدم تموم نمیشه. ممنون میشم تعبیر کنید
سلام! خواب‌تان گویای نیازتان به غنای روحی است. ممکنست گویای این باشد که یک ماده‌ی مغذی خاص را ندارید.
بدون نام
۱۱ روز پیش
سلام‌میشه خواب منوتعبیر کنین من خواب دیدم دارم غذا میخورم ک یهو دیدم غذا داره از توی گردنم بیرون میاد و‌یه دهان دیگه توی گردنم در اومد و خیلی ترسیدم و دوروبرم خواهرم بودن و اونا میگفتن عادیه وخیلیا اینطور میشن اما من خیلی خیلی شوکه شده بودم و ترسیدم اما برای بقیه ک کنارم بودن عادی بود و بعدش شنیدم ک گفتن باید بری دکتر و این دهانو بدی بسوزونن واست اما یادم نمیاد ک کی گفته بود من رفتم دکتر و یه بیمار دیگه هم اونجا بود ک داشت اون دهانی ک توی گردنش دراومده بود رو میسوزوند یا ب اصلاح برش میداشت اما نوبت من ک شد از خواب بیدار شدم و بقیشو ندیدم ...میشه لطفا برام تعبیرشو بگین ممنون میشم
سلام! خواب‌تان گویای فقدان، ضرر، تنهایی و افسردگی است. ممکنست حس کنید که طرد شده‌اید، حذف شده‌اید و از جامعه/خانواده، بریده شده‌اید. ممکنست جایگزین همراهی باشد و شکلی از راحتی را فراهم کند. تعبیر دیگر: بازتابی از نیاز به استقلال است. بیانگر رابطه‌ی میان ذهن و بدن است. گویای قدرت ارائه، محدودیت‌تان و نیازتان برای کنترل احساسات‌تان است و اینکه مدام حواس‌تان به آنها باشد. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! نشانگر هراس از ناشناخته‌ها و غیرمنتظره‌ها است. نمی‌خواهید با احساسات‌تان روبرو شوید. ادامه‌ی خواب‌تان از «من رفتم دکتر» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!
مینا
۲۳ روز پیش
سلام
من خواب دیدم دهانم پر از ناخن هستش . و دهانم رو باز کردم ریختم بیرون
سلام! خواب‌تان یعنی در حالت دفاع قرار دارید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: از غیبت کردن دوری کنید!
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم اب میخورم ولی دهانم خیس نمیشود تعبیر خوابش چیست
سلام! خواب‌تان نمادی از نیاز برآورده نشده است. یک پوچی عاطفی در زندگی‌تان است یا ممکنست به دنبال الهام یا انگیزه باشید یا نیاز دارید یک نفر هل‌تان دهد. اینکه آب می‌نوشید، یعنی روح‌تان تازه می‌شود. با نگاه به خودتان و گذشته‌تان، وضوح می‌یابید.
ندا
۲ ماه پیش
سلام. خواب دیدم چیزی چسبناک و کش دار و ادامس مانند توی دهانم چسبیده بود و من هی بیرون میکشیدم و اونم کش میومد و تمومی نداشت بی نهایت بود... کلافه شدم بودم که چرا تموم نمیشه با سرعت هی میکشیدم و اونم کش میومد ولی تموم نمیشد!؟
سلام! خواب‌تان به بارهای دوش‌تان و کشمکش‌هایتان اشاره دارد. لازمست بارتان را زمین گذارید یا برخی مسئولیت‌هایتان که شما را عقب نگه می‌دارند، کنار بگذارید. شاید رابطه‌ای است که لازمست کنارش گذارید.
لیلا مرادی
۲ ماه پیش
سلام.خواب دیدم از دهنم قطعات آهنی کوچک درمیاوردم.قطعات فلزی کوچک مدرج شبیه وسایل دندانپزشکی.و هرچقدر بیرون می‌آوردم تمامی نداشت و اندازه چند مشت از این فلزها دراومده بود.ممنون میشم تعبیرش رو بگید
سلام؛ خواب‌تان نمادی از خشونت، خشم، پرخاشگری، بی‌رحمی و تعارض است؛ گویا اشاره به گفته‌های دل‌شکننده دارد که آنها را بر زبان آورده‌اید (دل کسی را شکسته‌اید). جنبه‌ی مثبتش، ممکنست بیانگر قدرت، استقامت و اراده باشد.
Azade
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم که کتونی سفیدی در محل کارم پامه که کثیف شده. کثیفی ها رو با مایع دستشویی شستم و یه مقدار از مایع که زیاد بود روی زمین موند. بعد رفتم طرف ظرفشویی و یه قوطی رنگ آبی که در بیداری هم هست برداشتم و اب داخل قوطی ریختم تا رنگا رو بشورم. خود به خود یه مقدار از رنگ رفت دهانم. اصلا خوشایند نبود و میشستم تا رنگها بره
خواب‌تان یعنی در زندگی‌تان با راحتی و مانع‌های کمی پیش می‌روید. بیانگر راحتی و رضایت از خودتان و آنکه هستید، می‌باشد. تعبیر دیگر: یک زندگی فعال را هدایت می‌کنید و همیشه در حال رفتن هستید. بیانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.
یلدا
۳ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم که مسواک زده بودم اما بعد از چند دقیقه که دهانم را باز کردم غذاهای جویده شده زیادی در بین دندان ها و داخل دهانم بودند. و من دندان کشیده شده ندارم اما در خواب یک تکه نان داخل دندان کشیده شده ام گیر کرده بود. بعد همه این ها را از دهانم بیرون ریختم.ممنون میشم تعبیر کنید.
خواب‌تان یعنی به سطح خودباوری، کشمکش و پرخاشگری‌تان اشاره دارد. لازمست مراقب خودتان و علاقه‌هایتان باشید. شاید حس می‌کنید که موقعیت‌تان متزلزل است. بیانگر جنبه‌ای از شماست که لازمست از شرش خلاص شوید. بیانگر خشم، کینه و تحقیر است. تعبیر دیگر: چیزی دارید که می‌خواهید بگویید. آن را بریزید بیرون!
هانی
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من در خوابم دیدم که ازلبم کرم های سفید بیرون می امد میشه لطفا تعبیر کنید ممنون میشم
خواب‌تان ممکنست بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است. همچنین یعنی حس می‌کنید کسی اطراف‌تان از شما سوءاستفاده و از خوش‌قلبی‌تان سوءاستفاده می‌کند.
رز
۳ ماه پیش
با سلام وقتتون بخیر
خواب دیدم در هنگام شستسو صورت و دهان، داخل خلطی که بیرون اوردم، کرم بود، هر سری متفاوت بود! یکبار مثل کرم خاکی نسبتا بزرگ زرد و کرم رنگ، سری بعد کرم های بسیار باریک سفیدرنگ، یا خیلی ریز و تیره رنگ.
با سپاس از شما
خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از شماست که لازمست از شرش خلاص شوید. تف کردن، بیانگر خشم، کینه و تحقیر است. تعبیر دیگر: چیزی دارید که می‌خواهید بگویید. آن را بریزید بیرون! ممکنست بیانگر ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است.
یاسین
۶ ماه پیش
سلام دوست عزیز، اگر امکانس هست خواب من را هم تعبیر کنید: خواب دیدن که یک دهان دیگر کوچک کنار دهانم به وجود آمده و مثل دهان یک کودک در حال رشد است و دندان های شیری اش به شکل ضعیفی در حال رشد بود و آن دهان کوچک را به هم به طور مستقل می‌توانستم باز و بسته کنم، ممنون
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب، دارای دو تعبیر است: یک) گشایش در کارتان؛ دو) به دست آوردن مال.
عبدالله
۷ ماه پیش
سلام
بنده خواب دیدم دو گوی یا توپ بزرگ در دهانم بود و بسیار این موقعیت برام دشوار بود اما در نهایت به سختی تونستم خارجشون كنم
بیانگر این است که قادر نیستید خودتان را به طور موثر ابراز کنید. شاید این خود، همان حالت‌های معنوی یا روحانی شما باشند.
نرگس
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید میشه لطفا خواب منو تعبیر کنید ازتون خواهش میکنم.
من دیشب خواب دیدم که شب بود و من و خواهرم در بیرون بودیم و ناگهان یکی که در اینستاگرام معروف هست را میبینم و میخواهم باهاش عکس بگیرم ولی دهنم پر شکلات بود که هرچی میجوییدم خورد نمیشد که قورتش کنم که برم بهش بگم که باهام عکس بگیره اخرش با همون دهن پر دستم را جلوی دهنم گرفتم و بهشون گفتم میشه با من عکس بگیرین
از لحاظ روانشناسی: این خواب، چیزی را حلاجی کردن، سنجیدن و سبک سنگین کردن را نشان می‌دهد. قبل از انجام هر کاری دقت فراوان نمایید شاید این خواب هشداری به شما در مورد پرهیز از انجام هرگونه فعالیت بدون فکر قبلی باشد. از لحاظ تعبیر سنتی: اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می‌خواهید بخورید اما فرو نمی‌رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می‌کنید گرفتار سختی می‌شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده می‌شد به آسایش و نعمت و رفاه می‌رسید.
H
۹ ماه پیش
سلام. خواب دیدم ازبالای سقف دهانم یه جانوری بیرون می کشیدم که خیلی چندش اور بود بعد تعدادی زیادی دیگر به همراه خون و چرک از دهانم بیرون امد بعد دویدم کنار یه پل که زیرش یه رودخانه ی خیلی بزرگ جاری میشد همش رو ریختم تو رودخانه بطوری که قسمتی از رودخانه کثیف شد
این خواب از شما میخواهد تا بیشتر مراقب رفتارهای خود مخصوصا در جمع و اجتماع باشید.
M
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که درحال صحبت کردن در جمعی بودم که احساس کردم دهنم پره و نمیتونم صحبت کنم به سمت سرویس بهداشتی رفتم تا چیزی که داخل دهنمه رو خارج کنم.همش گوشت بود از گوشت پخته تا مرغ نپخته که از دهنم و گلوم خارج میشد انقدر این کارو ادامه دادم که راه تنفسم باز شد. تعبیر این خواب چیه؟؟
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید شما در بیداری در حال تلاش برای شفاف سازی عواطف و نگرش‌هایی هستید که به خوبی بیان نشده‌ اند. و یا اینکه می خواهید چیزی را اعتراف کنید اما نتوانسته اید که اینگونه در خواب برای شما دیده می شود
رضا۱۵۱
۱۰ ماه پیش
سلام،
من خواب دیدم از لثه متورمم(که واقعا هم چند وقتیه ورم داره) چرکش خالی شد.
ممنون میشم تعبیرشو بفرمائید.
با سلام دیدن لثه در خواب بیانگر این است که شما در ابراز احساسات یا افکارتان مشکل دارید به نظر می آید که شما احساسی ویا فکری را مدتها است در درون خودتان نگه داشته اید و به واسطه کاری یا چیزی این احساس و یا فکر آزاد شده و چرکی که از لثه هایتان خارج شده نشان دهنده همین آزاد شدن فکر ویا احساسات شما در بیداری است
elin
۱۰ ماه پیش
سلام من خوا ب دیدم تویه جمعی نشستم یهویی دستمو توی دهانم بردم ویه کرم کوچولی سفید ازبین دندانهام درآوردم کمی نگهاش کردم وسریع لهش کردم هیچ اثری ازش نموند لطف میکنید تعبیرشو بگید
این خواب از شما می خواهد تا به نظرات و قضاوت های سطحی یا سخن چینی افراد بی فکر اهمیت ندهید و اجازه ندهید رفتار منفی این افراد، مانع رشد و پیشرفت شما در زندگی شود. همچنین خودتان نیز از این رفتار خودداری کنید.
Hamid
۱ سال پیش
سلام، بيرون آوردن تعداد زيادي سنگ تيره و خشک حدود 8*4*3سانت به راحتي از دهان به چه مفهومي است ممنونم
این خواب به رهایی شما از سختی های زندگی و مشکلاتی است که در راه رسیدن به هدف داشته اید.
بدون نام
۱ سال پیش
من توی خواب دیدم دهانم سخت باز میشه و لی بعد چند ثانیه دوباره به حالت عادی برگشت
این خواب از شما میخواهد تا بیشتر مراقب رفتارهای خود مخصوصا در جمع و اجتماع باشید.
Arash
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم که داخل دهانم پوستش داره کنده میشه و خودم با دستای خودم پوست داخل دهانمو کندم.
در زندگی واقعی در موقعیت جدیدی هم در زمینه شخصی و هم اجتماعی قرار خواهید گرفت که هم تجربه جدیدی برایتان به همراه دارد و هم لذت جدید. اما باید با صبر و منطق نسبت به این موقعیت عمل کنید. این موقعیت میتواند مالی یا عاطفی باشد.
B.h
۱ سال پیش
خواب دیدم با پدرم به مغازه های شلوار فروشی میرویم تا برای خودم شلوار بخرم اما از هیچ کدام خوشم نمیاد و به صاحب مغازه میگویم که شلوار جذب و شیک میخوام،وقتی شنید از شلوار خوشم نیومده ناراحت شد و بیرون آمدیم به انتهای ساختمون که رسیدیم پدرم منو دکتر زن برد و من گفتم کمی گلودرد دارم ولی نداشتم شایدم زیاد نبود.دکتر به علوم نگاه کرد و با انبر از دهانم میله هایی به اندازه مداد که فکر میکنم از جنس سرب یا اهن بود هر دقیقه در می اورد و میگفت خاطره اینه .یهو نمیدونم چی شد یکی از خواننده هایی که دوستش دارم اونجا بود و عکس دوست دختر سابقش اونجا خیلی بود منم انداختمش دور تو خیابون افتاد اون دختره هم داشت رد میشد خواننده ناراحت بود پایین رفت سوار ماشین شد با پدر و مادرش بود و گریه میکرد که قرار بود برای من بستنی بگیره اما الان باید به،منم میگم اشکالی نداره بعدا...براش دست تکون میدم و خداحافظی میکنیم.
این خوابم خیلی عجیب بود وای پشت سر هم باید میگفتمخیلی هم خنده دار،ولی خوشحالم خواب اون خواننده رو دیدم.
Maria
۱ سال پیش
سلام و خسته نباشید.خواب دیدم که یکی از دوستام که باهم اختلاف داریم اومده تو خودمون بعد یهویی دستمو کرد تو دهانش منم سعی کردم دستمو در بیارم که به زور تونستم وقتی دستمو درآوردم روش نجس یا کثیفی داشت که با آب شستم تعبیر چی میشه؟
پری
۱ سال پیش
سلام
ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید
دیشب خواب دیدم که از گلوم دارم پارچه های زیادی بیرون میکشم، انگار آبی رنگ بود، دیگه خسته شده بودم ولی انگار همشو بیرون کشیدم
امین
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم از دهنم فکر کنم از جای دندان کرم بیرون میومد خیلی زیاد به حدی که من سرم را تکان میدادم و کرم بیرون می ریخت بعد پوست بدنم شروع به زدن جوش کرد که ازش خون بیرون می امد
نادی گلی
۱ سال پیش
خواب دیدم که هویج خوردم ولی هویج هابه صورت کرم های کوچک ازجنس ورنگ هویج دردهانم پرشدومن همه رابیرون میریزم ولی هرچه بیرون میریزم باهم هست تلاش میکردم همه ی کرم های هویجی رابیرون بریزم کمترشده بودکه ازخواب بیدارشدم لطفاتعبیرش رابگویید
این خواب از شما می خواهد تا به نظرات و قضاوت های سطحی یا سخن چینی افراد بی فکر اهمیت ندهید و اجازه ندهید رفتار منفی این افراد، مانع رشد و پیشرفت شما در زندگی شود.
Bahrak
۱ سال پیش
خواب دیدم ک از دهان یکی از دوستان دوران مدرسه ک خیلی وقت هم هست خبری ندارم ازش مارمولک بیرون میاد تعبیر چیه ؟
دوست شما در خواب، سمبل بخشی از شخصی خودتان است. مارمورک در خواب می تواند با مفهوم خرافات یا احساس انفعالی اشاره داشته باشد که روابط اجتماعی شما را تحت تاثیر منفی قرار داده است. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
میم.قیمی
۱ سال پیش
دوست مادرم خواب دیدن که توی خونشون داشتن غذا میخوردن غذا از دهنشون میریخته بیرون تعبیر چیه؟
این خواب می تواند به احساس درونی فرد درباره ی عدم درک محیط اطراف و ایجاد ارتباط با دیگران اشاره داشته باشد. مانند فردی که احساس می کند قادر به درک یک تفکر یا تحلیل یک عقیده ی خاص نیست. این خواب از فرد می خواهد تا منشا این عدم اعتماد به نفس به وجود آمده را شناخته و اجازه ندهد که این احساس منفی در او تداوم پیدا کند.