تعبیر خواب دوست و یار

دیدن دوست و یار در خواب نشانه و بیانگر جنبه های شخصیتی فرد بیننده خواب است. با تعبیر خواب دوست و تعبیر خواب ملاقات با دوست همراه ما باشید.

تعبیر خواب دوست و یار

 

ستاره | سرویس سرگرمی – دوست در رویا اشاره به احساسات شما رباره دوستانتان در واقعیت دارد. اگر دوستی را که در رویا دیدید نمی‌شناختید، این تصویر اغلب به احساسات درونی ذاتی شما که به شما شهانت می‌بخشند و راهنمای شما هستند اشاره می‌کند. نوع شخصیت این فرد ناشناس در رویا به شما خواهد گفت که چه جنبه‌ای از شما را نمایش می‌دهد. شاید هم این تثویر به پیوند شما با دوستانتان اشاره داشته باشد.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

کتاب فرهنگ تفسیر رویا – تونی کریسپ

تعبیر دیدن دوست در خواب چیست؟

معبرین غربی گویند:
 • دیدن دوستانتان در خواب، دلالت می‌کند بر جنبه هایی از شخصیت شما که شما را  به عنوان یک شخص بزرگ کرده و توسعه یافته‌اند.
 • دوستی‌ها به دلیل مشترکات و نزدیکی‌هایی که دوستان از لحاظ شخصیتی به یکدیگر دارند به وقوع می‌پیوندند بنابراین دیدن دوستان در خواب نیز بیانگر شخصیت خود شماست.
 • در برخی موارد دیدن دوست در خواب نشان از خبر‌های خوشحال کننده‌ای از طرف آن‌هاست.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده، دست می‌دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می‌رود، نشانه آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می‌کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.
 • اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید، نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.
 •  اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می‌دهند.
 • اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد، نشان می‌دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت. و محبوبش ارزش تصاحب دارد. اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد.
برايت مى‌گويد:
 •  اگر خواب ببينيد كه با دوستان خود مى‌خنديد، به اين معناست كه از دوستان خود جدا مى‌شويد.
 •  اگر در خواب مشاهده كنيد كه دوستتان مرده، نشانه‌ى شنيدن اخبار مهم است.
 •  اگر در خواب به كمك دوستتان برويد، به اين معناست كه براى انجام كارى نياز به كمك ديگران داريد.
 •  اگر در خواب با دوستان خود در جمعى حضور داشته باشيد، بيانگر آن است كه با دوستانتان روزهاى خوبى را سپرى مى‌كنيد.
 

تعبیر خواب دوست (یار) خوشحال و ناراحت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید، نشانه آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می‌رسد.
 • اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید، علامت آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد.
 
 

تعبیر خواب دیدار دوست

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید، نشانه آن است که بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد. اما اگر آن‌ها را در هیئت ببینید، علامت آن است که دشمنان، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد.
 • اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستین‌های قرمز رنگ ببینید، نشانه آن است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می‌دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می‌آورد.
 • اگر خواب ببینید دوستی پارچه سفیدی دور سر خود بسته است، نشانه آن است که فردی می‌کوشد رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند، همان شخص به شما لطمه خواهد زد.
 • ملاقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او، نشانه آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت. اما در خانواده خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت.

 

تعبیر خواب دوست و یار از دیدگاه لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • دوست خوب: خبرهای شادی بخش
 • نادوست: اعلان خطر
 • دیدار اتفاقی دوست: اتفاق غیر منتظره
 • ترک کردن یار: عذابی مبدل به شادی خواهد شد
 • مرگ یک دوست: خبر غیر منتظره
 • عصبانی: بیماری
 • دوست جدید: خوشبختی
 • چند دوست: غصه‌های زود گذر388 Comments
 1. سلام من دیشب خواب دیدم یک زن ستمگر به هممون دستور میده من و رفیقام
  بعد بهمون میگه که باید توی باشگاهمون یه مسابقه مبارزه باهم بزاریم و از ما پول و بقیه وسایلمون رو میگیره تا به کسی ک میبره بده کسیم جرئت اعتراض نداشت
  من میخواستم از مسابقه بکشم کنار اما چون پدرم به مسابقات اهمیت میداد نمیخواستم نا امیدش کنم چون حس میکردم با اینکار ازم نا امید میشه ولی از یکطرف نمیتونسم تحمل کنم اون به ما دستور بده
  بعدش که وسایل منو گرفت و بهم گف برای مسابقه ام حاضر شم رفتم طرف رختکن با ناراحتی داشم کارمو میکردم که یهو یک دوست اومد سرشو گذاشت از پشت روی شونم و وقتی توی اینه رو نگاه کردم چهره اش رو دیدم که خیلی مهربونه و داره درکم میکنه و بهم لبخند میزنه اون لحظه حس ارامش خاصی گرفتم با اینکه اون انسان را تا بحال توی زندگی واقعیم ندیدم ولی انگار اونجا بهترین دوست من بود که دقیقا مثل خودم وقتی ینفر ناراحته میفهممش و درکش میکنم اون لحظه درکم کرد و بهم بهترین حس ارامش رو داد.
  بعدش که رفت پیش اون رفیقاش توی خواب همش اون حس تو ذهنم بود وقتی نگاش میکردم منو نگاه میکرد و بهم لبخند میزد انگار ک بهترین رفیقم بود درحالی ک توی زندگی واقعیم چنین کسی رو نمیشناسم و انگار توی خواب میدونسم ک نمیشناختمش ولی با اینحال انگار که از کل زندگیم خبر داشت و بهم خیلی نزدیک بود.
  بعدش اون زنه ب یکی از دوستام حرف زد و بقیه ام بخاطر اینگه نمیتونستن تحقیرشو تحمل کنن کشیدن کنار و دست من و اون دختره هم کشیدن بردن و بهمون گفتن اگ کسی شرکت نکنه نمیتونه کاری کنه
  وقتی رسیدیم پیش خانوادمون ازمون پرسیدن چیشد و ما گفتیم که اون زنه اینجوری کرد و اینا بعد اونجا من میخاستم برگردم تا اون دخترو پیدا کنم و داشتم کفشامو میپوشیدم که از کلبه برم بیرون و تو فکر اون بودم همینجوری درحال صحبت با پدر مادرم که حس میکنم بیدار شدم یا درکل بقیه خابم رو بخاطر نمیارم
  کلبه ای هم که خانواده هامون همه توش بودن چوبی بود و حالت روستا داشت اونجا. درحالی ک باشگاهمون همون باشگاه خودمون بود.
  ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین.

  • سلام! خوابتان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: حاکی از وسوسه و گناه است. گویای حس منفی است که از طرف ضمیر ناخودآگاه، تحت فشارید. احساس نفرت، تهاجم یا خشم که ممکنست سرکوب کرده باشید؛ نیاز دارد که به آن رسیدگی شود (بروز داده شود). به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «داشتم کفشامو» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • سلام مجدد
    داشتم کفشامو میبستم که همینجوری تو فکر اون دختر بودم و انگار دلم میخواست واقعا بهترین رفیقم باشه جوری که فقط میخاستم هرکاری دارم ول کنم تا برم پیداش کنم
    بعد با عجله رفتم توی کوچه هارو گشتم ولی اونو پیدا نکردم همینجوری داشم بهش فکر میکردم که کجاست و اینکه اون چقدر شبیه من بود رفتاراش
    خیلی پریشون بودم که یهو پشت سرمو نگاه کردم و از خواب پریدم ولی وقتی بیدار شدم اشک از چشمام ریخت
    ولی اصلا نمدونم چرا از چشام اشک اومد و گریه میکردم و انگار خیلی یچیز از درون قلبمو شکسته بود درست مثل حسی ک انگار یکیو از دست دادم و تا بحال نشده بود بعد خوابم اشک از چشمام بریزه

    • سلام! در ادامه: جای پایتان سفت است. حاکی از اعتقادتان به باورهایتان می باشد. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه ریزی تان درباره ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت اللفظی روزمره تان باشد که حس می کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه ی آنچه می خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان تان را بهتر مدیریت کنید. گویای فشاریست که روی خودتان قرار می دهید. یعنی سرعت تان را بکاهید! به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است.

 2. سلام من یک خوابم رو نوشتم اما الان که اومدم جواب رو نگاه کنم سایت عوض شده واسم نمیفهمم کجا باید بیارم نگاه کنم
  در بخش تعبیر خواب دوست و یار به نام غزل امروز نوشتم
  میشه لطفا راهنماییم کنید

  • سلام! خوابها در همان روزی که ارسال می شوند، و در همان صفحه ای که ارسال می شوند، تعبیر می گردند. شاید خوابتان به دلیل کثرت پیغامها و ازدحام در شبکه ممکن است خوابتان ناقص بارگذاری شده باشد یا اصلا بارگذاری نشده باشد؛ ازین رو خوابتان را لطفا دو مرتبه ارسال کنید!

   • سلام.خواب دیدم دوستی ک یکسال وخورده ای هست باهاش قهرم وباهم ارتباطی نداریم رودیدم وهمش سعی میکنه بهم نزدیک شه وباهام ارتباط برقرارکنه ک مثلامثل قبل بشیم دستموگرفت منم کاریش نداشتم وباهم میخواستیم بریم خونه هامون ..چن بارتوخواب دیدمش درحالی ک اصلابهش فک نمیکنم تعبیرش چیه؟

    • سلام! خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. تعبیر دیگر: یک شئ یا یک حادثه که بتازگی رخ داده است، او را ناخودآگاه به یادتان می آورد. تعبیر دیگر: بیانگر درسی است که از شکست آموخته اید. نیازست آن درس را برای یک مسأله یا رابطه ی کنونی به کار برید! به مسأله ای احساسی یا کشمکش درونی، شفافیت می دهید (مسأله را روشن می کنید). ممکنست نشانه ای از پایان چرخه ای یا توقفی باشد پیش ازینکه تلاشی نو را شروع کنید. یعنی به سطح تازه ای از ثبات و آرامش رسیده اید. تعبیر دیگر: آرامش دیوانه کننده ممکنست به آرامش پیش از توفان، اشاره کند.

 3. سلام روزتون بخیر

  بادوتاازدوستام دوسال هست قطع رابطه کردم چون به خاطرمجردموندنم خیلی تحقیرم میکردند

  دیشب خواب دیدم دوستام اومدن درخونه و من برای اینکه باهاشون مواجه نشم فرارکردم راه پله پشت بام مامانم هرچی تلاش کرد تا نیان خونه اما اومدن و دوستم حس کرد که بالاهستم گفت تو راه پله گل ارکیده دارین و اومد ببینه من هستم من نمیخواستم بفهمن هنوز مجردم فرار کردم از پشت بام به پشت بام های همسایه و پناه گرفتم اونا هرچی نگاه کردن منو ندیدند

  • سلام؛ همچنین! خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. علامتی از تغییر و تحول است. علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. بزرگی اشخاص به ازدواج کردن ایشان نیست!

 4. سلام.من در خواب دوستان دوره ی کودکی ام را دیدم.توی خواب من خیلی از دیدنشان خوشحال بودم.یکی از دوستانم منو به خانه ی دوست دیگری برد.وقتی وارد خانه شدیم فهمیدم دوستم ازدواج کرده و موهایش ریخته.علتش را پرسیدم،چیزهای بی معنی میگفت که نمیفهمیدم.بعد باهم بیرون رفتیم و من سعی میکردم درمورد خاطرات گذشته صحبت کنم ولی آنها ساکت بودند و انگار تمایلی نداشتن به تجدید خاطره ها.

  • سلام! خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 5. سلام من خواب دیدم که با رفیقم که خیییلی باهم رفیقیم و همو دوست داریم تو ی جایی شبیهه موکب یا هیئت کناره هم نشستیم و خانم و اقاهایی ک لباس های بلند عربی تن شون بود اونجا رفت و آمدمیکردن انگار ک یک مراسم مذهبی و یا شهادتی چیزی باشه…من و رفیقم ی کنج نشسته بودیم و من سرم رو شونش بود و هرددمون به شدت خیلی زیاد گریه میکردیم و زار میزدیم تااینکه یک خانمی که قدخیلی بلندی داشت و لباس عربی بلند پوشیده بود اومد بالای سره ما و گفت بلندشید ما نمیتونستیم پا شیم سرمون پایین بود و گریه میکردیم خانمه اول دست رفیقم و گرفت کمکش کرد بلندشه و بعد دست منوگرفت وقتی پاشدیم دوباره من و رفیقم هموبغل کردیم و خیلی وحشتناک تو بغل هم گریه میکردیم تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه چیز(هایی)، بهترین دوست تان را به بهترین دوست تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: نمایانگر اخبار مثبت است. ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است.

 6. سلام،من خواب دیدم دوست صمیمیم که چند ماهه باش قطع رابطه کردم به مادرم پیام میده و بعدش با یه بسته که انگار شیرینی هست با مادرش میاد خونمون و سعی میکنیم باهم حرف بزنیم اما من دیگه نمیخوام باش ارتباطی داشته باشم و دعوامون میشه و به هم فحش میدیم و من قرار داشتم اما دوستم از خونمون نمیره و نمیتونم به خودم برسم و صورتم مو داره و جوش و موهام بهم ریختس اما هرجور شده میخوام برم و سعی‌میکنم با همین وضعیت برم به قرارم برسم و همش حواسم به ساعت بود و دیدم‌ هنوز یکم وقت دارم تا اماده شم برم

  • سلام! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. تعبیر دیگر: لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه چیز(هایی)، بهترین دوست تان را به بهترین دوست تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: نمایانگر اخبار مثبت است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «انگار شیرینی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • انگار شیرینی هست با مادرش میاد خونمون و سعی میکنیم باهم حرف بزنیم اما من دیگه نمیخوام باش ارتباطی داشته باشم و دعوامون میشه و به هم فحش میدیم و من قرار داشتم اما دوستم از خونمون نمیره و نمیتونم به خودم برسم و صورتم مو داره و جوش و موهام بهم ریختس اما هرجور شده میخوام برم و سعی‌میکنم با همین وضعیت برم به قرارم برسم و همش حواسم به ساعت بود و دیدم‌ هنوز یکم وقت دارم تا اماده شم برم

    • مدیر سایت آذر 15, 1399 at 1:28 ق.ظ

     در ادامه: نمایانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. نباید به دیگران اجازه دهید اذیت تان کنند. لازمست از خودتان دفاع کنید و اجازه ندهید مورد سوءاستفاده ی دیگران قرار گیرید! از موضوع یا موقعیتی اضطراری چشمپوشی کرده اید. شاید کسی نیاز دارد از موقعیتی نجات یابد و این کار شماست که از ایشان حمایت کنید.

 7. سلام مجدد؛ استاد به تصویر بکشید یعنی چی

 8. با عرض سلام و خسته نباشید من خواب دیدم که صبح در کوچه ای با هم در حال مبارزه هستیم و دوتا چوب در دست گرفته ایم و به همدیگر حمله کردیم و من با اولین حرکت چوبم مصله شمشیر چوب اورا نصف کردم و شکوندم و در دومین ضربه دوباره چوبش رو کوچکتر کردم به اندازه یک مداد سیاه کوچک شده بود و موقعی که خواستم حمله سوم را انجام بدم از خواب پریدم و ناگفته نماند که در واقعیت یخورده من با خانواده او مشکل دارم و همچنین از دروغ گفتن خودش ممنون میشم جواب من رو بدید

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان یعنی گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. تغییر، پیش روی شماست. لازمست از موقعیتی دوری کنید (ارتباط تان را قطع کنید) و جهتی که زندگی تان به آنسو می رود را تغییر دهید. تعبیر دیگر: لازمست چیزها را آرام تر پیش ببرید و نفسی بکشید. یا ممکنست جناسی از ورشکسته شدن باشد. آیا مسأله های مالی، تمام ذهن تان را اشغال کرده اند؟

 9. با سلام و عرض ادب من ۱۵ سال دارم دیشب خواب یکی از دوستان ابتدایی را دیدم که از کلاس اول تا ششم باهم بودیم خواب دیدم شمارشو گیر اوردم با دوستای قدیمی یک گروه تو تلگرام زدیم باهم حرف میزنیم باهم تقریبا گرم بود حالا اون منو فراموش کرده و بهم گفت دیگه بهم زنگ نزن بعد امتحانات پایه ششم تابستان ۹۷ خیلی نارحت شدم بهترین دوستم بود.

  • سلام بر شما! خوابتان یعنی لازمست با کسی ارتباط برقرار کنید یا کمک بخواهید. نیازست در یک سطح ذهنی، با دیگران ارتباط برقرار کنید. می تواند به این معنا باشد که زمان زیادی را در فضای مجازی صرف می کنید که این وارد خوابتان هم می شود. لازمست بیرون بیایید و قاطی دنیای واقعی شوید (با آدم ها رودررو ارتباط برقرار کنید). تعبیر دیگر: لازمست ارتباطات قدیمی تان را با همکلاسیان پیشین تان به تصویر بکشید تا در رابطه ی فعلی تان به بینش برسید. نمایانگر درسی از گذشته است که آموخته اید و اکنون در جنبه ای از زندگی تان، کارایی دارد.

 10. سلام و خسته نباشید

  خواب دیدم من و دوستم در مدرسه هستیم من هم بدون هیچ گونه ارتباطی رد شدم تو مدرسه هر کدام یه کاری را انجام میدادیم بعد یهو همان دوستم جلوم آمد قصد داشت حرف بزنیم و با ذوق نگام میکرد من هم باهاش هم قدم شدم بعد حرف زدن من رفتم با دوتا از دوستای دیگه که خوبیم به حرفایی که به هم می‌زدند گوش میدادم و میخندیدم در همان لحظه مدیر مدرسمون دوتا دوستم را راهی دفتر کرد منم با تامل گفت برو و وقتی زنگ کلاس به صدا در اومد دوست قدیمم رو دیدم که منو دید و سرشو انداخت پایین و رفت بعد نمی‌دونم چی شد که از یه سرسره بزرگ در دفتر مدرسه سر خوردم

  مدت زیادیه که خواب همان دوست قدیمم رو میبینم

  که در واقعیت اصلا فکرشو نمیکنم و میل زیادی به دیدن آن دوست نیست

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «گوش میدادم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

1 2 3 20

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور