دوبیتی شهادت حضرت فاطمه از شاعران برگزیده

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه به مناسب ایام فاطمیه و سوگواری حضرت زهرا (س) از شاعران اهل بیت. دوبیتی شهادت حضرت فاطمه (س) بسیار سوزناک و تاثیرگذار

ستاره | سرویس سرگرمی – شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر تمامی شیعیان تسلیت باد. با مجموعه‌‌ای از زیباترین دوبیتی های شهادت حضرت زهرا همراه ما باشید.

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه (س)

 

نگاه سرد مردم بود و آتش

صدا بین صدا گم بود و آتش

 

به جای تسلیت با دسته ی گل

هجوم قوم هیزم بود و آتش

 

دوبیتی شهادت حضرت فاظمه . دوبیتی های شهادت حضرت فاطمه 

كمی از غسل زیر پیرهن ماند

كمی از خون خشك بر بدن ماند

 

كفن را در بغل بگرفت و بو كرد

همان طفلی كه آخر بی كفن ماند

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی درباره شهادت حضرت فاطمه 
 

گرفتی از مدینه گفتنت را

دریغ از من نمودی دیدنت را

 

ولی با من بگو ساعت به ساعت

چرا كردی عوض پیراهنت را

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی برای شهادت حضرت فاطمه

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه (س)

 

من بودم و باب هل اتی را بستند

امكان رسیدن به خدا را بستند

 

ای كاش بمیرم كه خجالت زده ام

من بودم و دست مرتضی را بستند

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی شهادت حضرت زهرا 
 

عمریست رهین منت زهرائیم

مشهور شده به عزت زهرائیم

 

مُردیم اگر به قبر ما بنویسید

ما پیر غلام حضرت زهرائیم

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی مدح حضرت زهرا 
 

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم

مامور برای خدمت زهرائیم

 

روزی كه تمام خلق حیران هستند

ما منتظر شفاعت زهرائیم

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی های شهادت حضرت زهرا

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه (س)


 

 

یتیمان جز دو چشم تر ندارند

به غیر از خاک غم بر سر ندارند

 

چو مادر مرده ها باید فغان کرد

که طفلان علی مادر ندارند

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی درباره شهادت حضرت زهرا
 

چه حالی داده دل را دست مادر

که می شستی ز دنیا دست مادر

 

از آن سیلی مگر چشمت نمی دید

که می جستی مرا با دست مادر

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی برای شهادت حضرت زهرا
 

آنان که بر این خانه هجوم آوردند

در خاک نهال کینه را پروردند

 

در کعبه علی شکسته بتهاشان را

اکنون به در خانه تلافی کردند

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی شهادت حضرت زهرا

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه (س)


 
 

خون است که روی خاک خشت افتاده است

داغ است به قلب سر نوشت افتاده است

 

خیزید و فرشته را به بیرون ببرید

آتش به در باغ بهشت افتاده است

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی های شهادت حضرت فاطمه
 

بر چهره شکوه آسمانی داری

یک پنجره باغ ارغوانی داری

 

ای رزم تو بین کوچه و در پس در

بر سینه مدال قهرمانی داری

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی درباره شهادت حضرت فاطمه

الهی داد از این دل داد از این دل

كنار قبر زهرا كرده منزل

 

بگو زهرا ز جا خیزد ببیند

كه اشك دیده كرده خاك او گل

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی مدح حضرت فاطمه

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه (س)

 

چه فخری خالق از تو بنده كرده

كه خونت دین حق زیبنده كرده

 

ولی زهرا، محبت های زینب

علی را روز و شب شرمنده كرده

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی شهادت حضرت زهرا
 

چنان داغت دلم غمناك كرده

كه دست من تو را در خاك كرده

 

بجایت زینب مظلومه تو

غبار غم ز رویم پاك كرده

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی های شهادت حضرت زهرا 

 

ز سوز دل كنم گریه برایت

كه دیگر نشنوم زهرا صدایت

 

در و دیوار خانه با نگاهم

به یادم آورد آن ناله هایت

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی درباره شهادت حضرت زهرا

كنار تربتت اندر دل شب

بود نام تو زهرا جاری از لب

 

به خانه تا روم با دیده تر

كشد ناز مرا مظلومه زینب

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی برای شهادت حضرت زهرا
 

اگر محور به هر امكان علی بود

ولی بر فاطمه مهمان علی بود

 

كنار تربتت مظلومه زهرا

سر شب تا سحر گریان علی بود

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی مدح حضرت زهرا

چه شبهایی به یادت گریه كردم

ز دیده دامنم پر لاله كردم

 

دگر نبود توانم خیزم از جا

نهان تا كه تو هجده ساله كردم

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی های شهادت حضرت فاطمه

چنان دست علی آتش برافروخت

كه حتی میخ در، در شعله اش سوخت

 

نداند كس به جز مولی الموالی

چگونه میخ در آن سینه را دوخت

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی درباره شهادت حضرت فاطمه

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه (س)

 

سوزاند دل فاطمه را آتش كین

بین در و دیوار شده نقش زمین

 

با پهلوی فاطمه چها كرد لگد

كاندر یم خون از او شده سقط جنین

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی مدح حضرت فاطمه

بر خلق جهان كه گشته معلوم علی

از حق خودت شدی تو محروم علی

 

بر كنگره عرش بجان حسنین

با اشك نوشته است، مظلوم علی

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی شهادت حضرت زهرا
 

چون مرغ سحر شكسته باشد بالم

یك تن نبود فاطمه پرسد حالم

 

رفتی تو ولی جان نبی روح علی

بی تو به خدا صفا ندارد عالم

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی های شهادت حضرت زهرا
 

مرثیه از زبان زینب (س)

 

غم دوران من گردد یتیمی

كه هم پیمان من گردد یتیمی

 

من از قد كمانت حتم دارم

بلای جان من گردد یتیمی

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی برای شهادت حضرت زهرا

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه (س)

 

نمی گویم كه تو نامهربانی

زبس خون رفته از تو ناتوانی

 

دلم خواهد در آغوشم بگیری

چه سازم كه شكسته استخوانی

 

دوبیتی شهادت حضرت فاطمه . دوبیتی مدح حضرت فاطمه

 

مكن مخفی به سینه آه، مادر

مرا كن از غمت آگاه ،مادر

 

مشو راضی پس از تو زنده باشم

گل خود را ببر همراه ،مادر

 

ستاره
Logo