تعبیر خواب دفاع از خود

با تعبیر خواب دفاع از خود و تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود از نظر معبرین غربی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب دفاع از خود

ستاره | سرویس سرگرمی – هرگونه دستگاه دفاعی از قبیل قلعه، سپر، اسلحه، هنر رزمی یکی از شیوه‌های پایه‌ای کنار آمدن با زندگی را به تصویر می‌کشد که همانا شیوه تدافعی بودن است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب دفاع از خود – تعبیر خواب جنگ با دشمن – تعبیر خواب دفاع کردن – تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود – تعبیر خواب دفاع از مرده

 

تدافعی بودن به معنای از خود دور کردن یا رد کردن ضربه‌های تجارب زندگی به روش‌های گوناگون است. بدین شیوه تاثیر این تجارب چه مثبت و چه منفی از به درون کشیده شدن و جذب ناخودآگاه شدن به دور نگاه داشته می‌شوند.

برای مثال کسی که چیزی را باور دارد و به شیوه تدافعی زندگی می‌کند از بحث کردن درباره آن شانه خالی می‌کند. به همین ترتیب برخی می‌توانند با استفاده از شیوه تدافعی در بحث هوشمندانه روشنفکری طوری بحث کنند که جایی برای ورود ایده‌ها، احساسات یا تجارب جدید باقی نماند.


تبلیغات در ستاره

 

تعبیر خواب دفاع از خود

معبرین غربی:
  • اگر در خواب دیدید که از خود دفاع می‌کنید بیانگر این است که شما بایستی در این زمان از پرداختن به مسائل مهم دوری کنید. شخصی که شما به عنوان حامی روی آن حساب باز کرده‌اید ممکن است باعث شکست شما گردد.

  • اکز در خواب دیدید که مجبور به دفاع از خود هستید این به معنی است که شما احساس می‌کنید تحت تهدیدهای فوری قرار گرفته‌اید.

آنلی بیتون:
  • اگر خواب ببینید در مقابل ضربهای که به شما می‌خورد از خود دفاع می‌کنید، نشانه به دست آوردن پست و مقامی بالاتر در شغل است.

  • اگر خواب ببینید بوسیله تیغ از خود دفاع می‌کنید، علامت آن است که شخصی بیش از حد تحمل، شما را آزار خواهد داد.

 

تعبیر خواب کشتن برای دفاع از خود

معبرین غربی: اگر در خواب ببینید که برای دفاع از خود شخصی را کشتید بیانگر این است که شما احساس می‌کنید که در خطر حمله شدن قرار گرفته‌اید. این حمله‌ها می‌تواند روحی، روانی و یا فیزیکی باشد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید برای دفاع از خود جانوری درنده را می‌کشید، علامت آن است که به مقامی بالاتر دست خواهید یافت.یک نظر
  1. خواب دیدم که یه مردی که ناشناس هست بهم حمله میکنه و من هم به وسیله ی شمشیری که دستمه در مقابلش از خودم دفاع میکنم و سه ضربه به بدنش با شمشیر میزنم ولی اون مرد هم چنان زنده بود تعبیرش چیه ؟؟؟

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور