عکس قدیمی از هنرمندان در کنار بهنام صفوی

قدیمی‌ترین عکس از بهنوش بختیاری، نرگس محمدی، سپند امیر‌سلیمانی و بهنام صفوی که این عکس توسط سپند امیر‌سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
سپند امیر سلیمانی با انتشار عکس زیر نوشت:
يه عكس قديمى تقديم به همت و روحيه و انرژى بهنام صفوى عزيز
بهنوش بختیاری، نرگس محمدی، سپند امیر‌سلیمانی، عکس قدیمی از هنرمندان در کنار بهنام صفوی


ستاره
Logo