اوقات شرعی سیستان و بلوچستان

اوقات شرعی شهرستان های چابهار، سراوان، خاش، زاهدان، زابل، ایرانشهر و نیک شهر از استان سیستان و بلوچستان، اوقات شرعی سیستان و بلوچستان

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی سیستان و بلوچستان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های چابهار، سراوان، خاش، زاهدان، زابل، ایرانشهر و نیک شهر از استان سیستان و بلوچستان

 

اوقات شرعی چابهار

اذان صبح به افق چابهار
۰۴:۴۱:۴۲
 
طلوع افتاب به افق چابهار
۰۶:۰۳:۱۷
 
اذان ظهر به افق چابهار
۱۱:۲۱:۴۰
 
غروب آفتاب به افق چابهار
۱۶:۳۸:۴۶
 
اذان مغرب به افق چابهار

۱۶:۵۵:۳۶

 

اوقات شرعی سراوان

اذان صبح به افق سراوان
۰۴:۳۷:۵۱
 
طلوع افتاب به افق سراوان
۰۶:۰۰:۵۸
 
اذان ظهر به افق سراوان
۱۱:۱۴:۵۴
 
غروب آفتاب به افق سراوان
۱۶:۲۷:۳۳
 
اذان مغرب به افق سراوان

۱۶:۴۴:۴۵

 

اوقات شرعی خاش

اذان صبح به افق خاش
۰۴:۴۳:۳۰
 
طلوع افتاب به افق خاش
۰۶:۰۷:۱۷
 
اذان ظهر به افق خاش
۱۱:۱۹:۲۳
 
غروب آفتاب به افق خاش
۱۶:۳۰:۱۱
 
اذان مغرب به افق خاش

۱۶:۴۷:۳۳

 

اوقات شرعی زاهدان

اذان صبح به افق زاهدان
۰۴:۴۶:۳۷
 
طلوع افتاب به افق زاهدان
۰۶:۱۱:۲۶
 
اذان ظهر به افق زاهدان
۱۱:۲۰:۴۷
 
غروب آفتاب به افق زاهدان
۱۶:۲۸:۵۰
 
اذان مغرب به افق زاهدان

۱۶:۴۶:۲۷

 

اوقات شرعی زابل

اذان صبح به افق زابل
۰۴:۴۶:۲۱
 
طلوع افتاب به افق زابل
۰۶:۱۲:۳۵
 
اذان ظهر به افق زابل
۱۱:۱۸:۲۰
 
غروب آفتاب به افق زابل
۱۶:۲۲:۴۸
 
اذان مغرب به افق زابل

۱۶:۴۰:۴۵

 

اوقات شرعی ایرانشهر

اذان صبح به افق ایرانشهر
۰۴:۴۴:۰۸
 
طلوع افتاب به افق ایرانشهر
۰۶:۰۷:۰۶
 
اذان ظهر به افق ایرانشهر
۱۱:۲۱:۲۵
 
غروب آفتاب به افق ایرانشهر
۱۶:۳۴:۲۸
 
اذان مغرب به افق ایرانشهر

۱۶:۵۱:۳۸

 

اوقات شرعی نیک‌شهر

اذان صبح به افق نیک‌شهر
۰۴:۴۴:۴۱
 
طلوع افتاب به افق نیک‌شهر
۰۶:۰۶:۵۶
 
اذان ظهر به افق نیک‌شهر
۱۱:۲۳:۲۱
 
غروب آفتاب به افق نیک‌شهر
۱۶:۳۸:۲۹
 
اذان مغرب به افق نیک‌شهر

۱۶:۵۵:۲۹


ستاره
Logo