اوقات شرعی سمنان

اوقات شرعی شهرستان های گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود از استان سمنان، اوقات شرعی سمنان

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی سمنان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی سمنان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود از استان سمنان

 

اوقات شرعی گرمسار

اذان صبح به افق گرمسار
۰۵:۲۸:۵۳
 
طلوع افتاب به افق گرمسار
۰۶:۵۹:۳۹
 
اذان ظهر به افق گرمسار
۱۱:۵۵:۰۰
 
غروب آفتاب به افق گرمسار
۱۶:۴۹:۰۲
 
اذان مغرب به افق گرمسار

۱۷:۰۸:۰۲

 

اوقات شرعی سمنان

اذان صبح به افق سمنان
۰۵:۲۴:۵۹
 
طلوع افتاب به افق سمنان
۰۶:۵۶:۱۱
 
اذان ظهر به افق سمنان
۱۱:۵۰:۳۸
 
غروب آفتاب به افق سمنان
۱۶:۴۳:۴۷
 
اذان مغرب به افق سمنان

۱۷:۰۲:۵۳

 

اوقات شرعی دامغان

اذان صبح به افق دامغان
۰۵:۲۲:۰۷
 
طلوع افتاب به افق دامغان
۰۶:۵۴:۰۰
 
اذان ظهر به افق دامغان
۱۱:۴۶:۵۷
 
غروب آفتاب به افق دامغان
۱۶:۳۸:۳۵
 
اذان مغرب به افق دامغان

۱۶:۵۷:۵۱

 

اوقات شرعی شاهرود

اذان صبح به افق شاهرود
۰۵:۱۹:۵۶
 
طلوع افتاب به افق شاهرود
۰۶:۵۲:۰۹
 
اذان ظهر به افق شاهرود
۱۱:۴۴:۲۶
 
غروب آفتاب به افق شاهرود
۱۶:۳۵:۲۴
 
اذان مغرب به افق شاهرود

۱۶:۵۴:۴۵


ستاره
Logo