صدر نشینی سلام بمبئی در جدول فروش فیلم های روی پرده

فروش سینمای ایران در این هفته با حضور "سلام بمبئی" با رونق خوبی به روند صعودی خود ادامه داد که در مقایسه با سال های گذشته رکورد تاریخی را ثبت کرد.

صدر نشینی سلام بمبئی در جدول فروش فیلم های روی پرده
به گزارش اقتصادوما بر اساس آمار فروش فیلم ها در «سی نت»، در جدول پرفروش ترین فیلم های روی پرده سینمای ایران، تا این هفته، فیلم «سلام بمبئی» با کنار رفتن فیلم «فروشنده» از روی پرده سینماها، با فروش 10.320 میلیارد تومانی خود صدر جدول فروش فیلم های روی پرده سینما را در اختیار گرفت. اما «آس و پاس» در هفته دوازدهم اکران خود با فروش 3.805 میلیاردی خود در رده دوم قرار دارد. «نفس» نیز با فروش 1.420 میلیارد تومانی خود رده سوم را  دراختیار دارد. 
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo