تعبیر خواب خیار و خیارشور

با تعبیر خواب خیار و خیارشور، تعبیر خواب خیار قلمی، تعبیر خواب خوردن خیار و تعبیر خواب خریدن خیار همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب خیار و خیارشور

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب خیار و خیارشور بهتر است بدانید از دیدگاه معبرین غربی دیدن خیار در خواب نشانه پریشانی و اندوه است. اگر همسر بیننده خواب باردار باشد و خواب خیار ببیند فرزند دختر به دنیا خواهد آورد. اگر کسی در خواب به شما خیار هدیه داد به سودی در بلند مدت دست خواهید یافت.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب خیار و خیارشور

تعبیر خواب خیار و خیارشور

 

تعبیر خواب خیار

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خیار بر سه وجه بود.

 1. پشیمانی درکار.

 2. شادی وعیش وطرب.

 3. منفعت از قبل دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت وفصلش بود.

محمدبن سیرین گوید: خیار به وقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او رغبت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. دیدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود. خیار برای زن نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می‌آورد. مثلاً دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود و تعبیر بالا در این زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می‌یابد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: خیار: نیک بختی در امور اداری

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خیار گرانی بود

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن خیار در خواب، نشانه سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است.

 • اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می‌کنند، نشانه آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد. اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد.

 

تعبیر خواب خوردن خیار

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی از آن خیار خورده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات از آن زن می‌رسی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خیار می‌خورد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است. 

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که در فصل مناسب خیاری تر و تازه می‌خوریم با زنی خوب روی و خوش خوی آشنا می‌شویم که ما را خوشبخت می‌کند اگر در فصل مناسب خیار فراوان ببینیم خوشدل و با نشاط می‌شویم.

 

تعبیر خواب خریدن خیار

منوچهر مطیعی: اگر در خواب ببینیم که پاکتی خیار تازه خریده و به خانه می‌بریم نشاط و خرمی را به خانواده خویش منتقل می‌کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خیار باشد.

 

تعبیر خواب خیار قلمی

مطیعی تهرانی: خوردن خیار در غیر فصل ندامت است ولی در فصل خوب است به خصوص اگر خیار قلمی و تازه باشد و خوش رنگ. خیار اگر سبزی و طراوت آن محسوس باشد نشاط است و خبر از سبک شدن از غم

 

تعبیر خواب کاشتن خیار

اچ ميلر مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول كاشتن خيار هستيد، به اين معناست كه مسئوليت سنگينى بر عهده‌ى شما قرار مى‌دهند.

 

تعبیر خواب خیارشور

اچ میلر: خوردن خيار شور در خواب، بيانگر يك تجربه‌ى تلخ است.

مطیعی تهرانی: خوردن خیارشور همراه غذا در خواب اثر خوب خواب شما را از بین می‌برد و غم و رنج می‌آورد.
10 نظر
 1. سلام

  من خواب دیرم ک رفتم خونه داییم یهو بهم گفتن ک خیلرشور دارن ولی یادم نیست ک گفته باشن برا منه. من چون خیلییییی خیارشور دوست دارم خیلیی خوشحال شدم و رفتم دبه خیارشور رو بغل کردم

  میشه تعبیرشو بگین؟

  • سلام! گرچه تصور می‌کنم خواب‌تان بازنمودی از علاقه‌تان نسبت به خیارشور بوده باشد و ازین رو دارای تعبیر ویژه‌ای نباشد؛ اما با وجود این: خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. بیانگر بهبودی و بازیابی است. لازمست انرژی و سلامت‌تان را بازیابید.

 2. باسلام:خواب دیدم دوستم با خوشحالی بهم ی کیسه خیارشور میده… لطفا تعبیر کنید؟؟؟

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمادی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: بیانگر بارها و مسئولیت‌هایتان است. گویای بهبودی و بازیابی است. لازمست انرژی و سلامت‌تان را بازیابید.

 3. سلام

  خواب میدیدم از یخچال خیارشور های قلمی و تازه برمیداشتم اما روی کابینت کنار یخچال ی ظرف خیارشور کپک زده هستش

  محیط خونه خودمون بود و خیارشورم تو ظرفی بود ک مامانم همیشه خیارشور میندازه

  • سلام! خواب‌تان گویای شخصیت سرد یا احساسات سرد شماست. ممکنست بگوید لازمست هدف، برنامه یا موقعیتی را نگه دارید. تعبیر دیگر: آنچه ناخودآگاه به دنبالش بوده‌اید را به دست آورده‌اید. گویای بهبودی و بازیابی است. لازمست انرژی و سلامت‌تان را بازیابید. بیانگر چیزی در زندگی‌تان است که رد شده است یا دیگر استفاده‌ای ندارد. ممکنست به احساسات منفیی اشاره داشته باشد که در ضمیر ناخودآگاهتان بسط یا رشد می‌یافته است. نیازست روشی بهره‌ورتر برای ابرازشان بیابید پیش از اینکه آنچنان رشد کند که از کنترل خارج شود. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تحول باشد.

 4. سلام در خواب یک قابلمه بزرگ دیدم گه داخلش شیشه های خیارشور بود و شیشه ها تا نیمه سفید بودن از نمک و مقداری خیارشور بالای شیشه ها. تعبیر چیست؟ سپاس

  • سلام! خواب‌تان به نگرش‌تان درباره‌ی موقعیتی خاص اشاره دارد و اینکه در جناح خاصی ایستاده‌اید. ممکنست گویای نقد، عصبانیت یا ناامیدی نهفته باشد. باشد. قصد انجام کاری را دارید. گویای نگرانی و ترس از مشکلی است که در راه است. بیانگر شعله و جرقه‌ای نو در زندگی‌تان است. ثروت فزاینده و مزه و قدرت بالاتری را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از اعتماد، حقیقت و فداکاری است. ممکنست اجتناب از خاطره‌ای سخت یا دردناک باشد.

 5. سلام

  خواب دیدم داشتم خیار میخریدم و بیشتر خیار سالادی جمع میکردم

  • سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! بیانگر بهبودی و بازیابی است. لازمست انرژی و سلامت‌تان را بازیابید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور