کمند امیر سلیمانی در مراسم نمایشگاه نقاشی کودکان کار

حمایت کمند امیر سلیمانی از کودکان کار در نمایشگاه نقاشی کودکان کار.

کمند امیر سلیمانی در مراسم نمایشگاه نقاشی کودکان کار
دیروز در مراسم نمایشگاه نقاشی کودکان کار چهره های مشهور سینما تلویزیون و موسیقی حضور یافتند و از این کودکان حمایت کردند. کمند امیر سلیمانی نیز در این مراسم حضور داشت.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo