تعبیر خواب خیانت

با تعبیر خواب خیانت، تعبیر خواب خیانت زن، تعبیر خواب خیانت مرد و تعبیر خواب زن دوم گرفتن شوهر همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب خیانت

ستاره | سرویس سرگرمی – بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا احساسات دوران نوزادی و کودکی حاکی از آن هستند که هر یک از ما با نیاز شدیدی به دوست داشته شدن و مراقبت پا به به دنیا می‌گذاریم. هنگامی که این نیاز فطری با خیانت مواجه شود درد و رنج حاصل از آن بسیار زیاد است. در رویا خیانت اغلب به صورت ترک شدن نشان داده می‌شود، اما در رویاهایی نیز به صورت صحنه‌های بی وفایی زوج‌ها نمایش داده می‌شود. معنای این رویاها چنین نیست که شخصی که در رویا دیده‌ایم ما را ترک خواهد کرد، تنها معنای این قبیل خواب‌ها این است که خود ما ترس عظیمی از ترک شدن و تنها به حال خود رها شدن داریم.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب خیانت

تعبیر خواب خیانت

دیدن خواب خیانت گاهی می‌تواند به معنای نوعی تغییر شغل باشد که شما را در بیداری بسیار درگیر کرده است. بسیاری از افراد نسبت به کارفرمایان و محل کار خود احساس تعهد می‌کنند یا این که دوست دارند پای انتخاب‌هایی که پیش‌تر داشته‌اند بایستند و به همین دلیل فکر کردن درباره تغییر شغل ممکن است خود را به شکل خواب خیانت و بی وفایی نشان دهد.

 

تعبیر خواب خیانت مرد

به گفته معبرین غربی دیدن خیانت در خواب نشانه از اختلاف و تضاد در روابط عاطفی واقعی شما دارد. البته این گونه خواب‌ها به شدت می‌توانند از احوال بیداری فرد بیننده خواب نشئت گرفته باشد. خیانت می‌تواند خیانت زن به شوهر و گاه خیانت مرد به زن باشد. زنان ممکن است بسیار در خواب‌های خود ببینند که همسرشان به آن‌ها خیانت کرده و با فرد دیگری یا به قولی همسر دوم در ارتباط است در وهله اول این خواب‌ها باعث پریشانی افراد می‌گردد ولی با تعبیری که ابن سیرین و حضرت امام صادق بیان کرده‌اند می‌تواند تا حدودی از نگرانی زنان بکاهد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.


شخصی پریشان و مضطرب به نزد امام صادق (ع) رسیدند حضرت پرسیدند که تو را چه شده است چرا اینقدر ناراحت و سراسیمه هستی پاسخ دادند سحرگاه خواب دیدم که زن دوم گرفته‌ام و همسرم پس از فهمیدن این موضوع بشدت ناراضی بودند و من را نفرین می‌کردند حضرت پاسخ دادند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد

کتاب سرزمین رویاها: شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر مردی در خواب مشاهده کند که دو زن دارد، به این معنا است که از موضوعی واهمه دارد.

 • اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می‌گوید، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود. اما تلخی‌ها با آشتی و صمیمیت به پایان می‌رسد.

 

تعبیر خواب خیانت زن

جابر مغربی: اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد.

کتاب سرزمین رویاها:
 • زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری

 • یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست: احتمال دارد که حامله باشد.

آنلی بیتون: 

تبلیغات در ستاره


اگر زنی در خواب دو شوهر داشته باشد، بیانگر آن است که دست به کارهایی می‌زند که رسوایی به همراه دارد.

اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است، علامت آن است که شوهرتان به زودی از محیط خانواده دلسرد می‌شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می‌رود.257 نظر
 1. سلام من صبح خواب دیدم که پدرم داره با یه زن که همسایه ی خونه ی جدیدمون هست که خریدیم ولی خودمون اونجا زندگی نمی کنیم داداشم اونجا زندگی می کنه داره با گوشی باهاش چت می کنه و خیانت می کنه و منم چتاشونو دیدم و ولی واضح نبود که چی گفته بودن و من فقط می دونستم چت اون خانومه س و در واقعیت هم هیچ وقت همچین کسی رو ندیدم و وقتی می خواستم گوشی پدرم رو چک کنم یه جورایی هل شده بودم و نمی تونستم قفلش رو باز کنم طرف رابطه ی قبلی خونه ی ما بود اونم توی آشپزخونه و داشت چایی برای خودش می ریخت که از اون کمک خواستم و اونم قفل گوشی رو برام باز کرد ادامه ی خواب رو یادم نیست. من حدود یک سال هست که دیگه باهاش رابطه ندارم و مدت رابطه مون هم خیلی کم بود و هیچ وقت خوابش رو نمی دیدم و خیلی برام جای تعجب داره تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: بیان کننده ی وسوسه و گناه است. علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. نشان دهنده ی مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. تعبیر دیگر: حاکی از سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «وقتی می خواستم گوشی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام من دیشب خواب دیدم که مادرم با یک پسر جوان به مدرم خیانت کرده بعد که من فهمیدم و از مادرم توضیح خواستم اون انگار اصلا از کارش ناراحت هم نبوده ، خوشحال هم بود بعد کلی رفتم گشتم اون پسره رو پیدا کردم و توی خواب هم خیلی پریشون بودم همش گریم میگرفت و خودمو به در و دیوار میزدم تا بتونم یه کاری کنم و یه چیز دیگه اینکه پدرم اصلا توی خواب من نبود فقط من مادرم و اون پسره میشه لطفا بگید که تعبیرش چیه؟ ممنون میشم

  • سلام! خوابتان حاکی از موضوعی است که ذهن تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی تان چگونه با آن کنار آیید. گویای مسأله های حل نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. نمایانگر مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. تعبیر دیگر: بیانگر سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. نشانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد کلی رفتم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • بعد کلی رفتم گشتم اون پسره رو پیدا کردم و توی خواب هم خیلی پریشون بودم همش گریم میگرفت و خودمو به در و دیوار میزدم تا بتونم یه کاری کنم و یه چیز دیگه اینکه پدرم اصلا توی خواب من نبود فقط من مادرم و اون پسره میشه لطفا بگید که تعبیرش چیه؟ ممنون میشم

    • در ادامه: لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل مسأله ای می باشد. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست.

 3. سلام
  من خواب دیدیم ۶ تا غاز دارم و سر حالم نیستن بعدش اینا و داخل حیاط ول کردم تا غذا بخورن بعد یه لحظه میام تا برم ناگهان یه شغال میاد و یک غاز نر و میبره و ۵ تا ماده میمونن بعدش من اون شغال با تمام سرعت دنبال کردم ولی اون در رفت….
  میشه تعبیرشو بگین؟

  • سلام! خوابتان حاکی از زندگانی خانگی و همدم مادام العمر است. ممکنست گویای این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید (همراه جمعیت شوید). تعبیر دیگر: یعنی پایه ی محکمی دارید. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و عشق مادرانه است. ممکنست پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. به دستکاری اشاره دارد. تمایل دارید از سوی دیگران تغذیه شوید. می کوشید بر هدف یا وظیفه ی دشواری، فائق آیید. احساسات تهاجمی نسبت به دیگران دارید (ابراز می کنید).

 4. سلام
  من خواب دیدم که دوست دخترم با یه پسر دیگه رقته بیرون و تفریح میکند ولی گفتش که دوست پرسم نیست و از این حرفا.. تو خواب هوا بارونی بود
  میشه تعبیرشو بگین بی زحمت؟!

  • سلام! خوابتان هشدار ناراحتی و مشکل است. تعبیر دیگر: علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. حاکی از رابطه تان با دوست دخترتان است و اینکه چه حسی درباره اش دارید. گویای سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: نشانگر مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید.

 5. با سلام . من مدتی با اقایی اشنا بودم برای ازدواج اما ایشون بخاطر مال دنیا بمن خیانت کرد و با یکی دیگه ازدواج کرد و منم کلا خیلی اذیت شدم اما الان زندگی خوبی دارم و فراموشش کردم . اما مدام خواب میبینم میاد و میگه حلال کن و خیلی لباسای ژنده و پاره و سرمه ای تن خودش و خانوادشه.تعبیر خوابم چیه . ممنونم

  • سلام! خوابتان نمایانگر انطباق، نبود فردیت و نبود منیت است. حس می کنید با شما بدرفتاری شده یا مورد ستم واقع شده اید. شاید حس کنید که به جنبه ای از شخصیت تان خیانت کرده اید. نمایانگر بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود.

 6. سلام وقت بخیر ، من قبل از اذان صبح خواب دیدم دارم میرم جهاز بچینم و تو راه پله ها شنیدم شوهرم با یکی تلفنی حرف میزنه و بهش میگه عزیزم ، شماره دختره را گرفتم سرش داد زدم و اونم با دو تا بچه هاش همون موقع اومد همون خونه ایی که داشتیم جهاز میچیدیم و گفت من زن اولشم ، یک زن دیگه هم اومد گفت منم زن دومشم ، و ما میدونستیم شوهرمون اومده تو رو گرفته و عقد هستید . بعدش من شروع کردم جیغ کشیدن و خودمو زدن که شما ها دست به یکی کردین منو بدبخت کنین ولی اونجا همه ریلکس و آروم بودن ، شوهرم اصلا محل نمیزاشت مامانم و خواهرم فقط گریه میکردن و پدرم از دور تماشا میکرد. دیگه همون موقع کل جهزیه را بار زدیم دوباره تو ماشین و زنگ زدم به پدرشوهرم تا بیاد که اونم گفت منم میدونستم و شرمنده.

  و جالبه حدوده سه هفته پیش هم شوهرم گفت من دو بار خواب دیدم تو داری بهم خیانت می کنی

  خواهش میکنم جواب منو بدید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. نمایانگر مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. تعبیر دیگر: گویای سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعدش من» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 7. سلام

  من دختر مجردم، خواب دیدم دل دوست پسر یکی از دوستامو بردم . و با دوست پسر دوستم ارتباط برقرار کردم در واقع من و دوستپسرش به دوستم توی خواب خیانت کردیم.

  درصورتی که من در بیداری اصلا اطلاعی راجع به دوستپسرای این خانم ندارم

  • سلام! خوابتان یعنی متفاوت از کسی که در زندگی تان با او هستید دارید، یعنی رابطه ی فعلی تان، به سطح بالاتری می رسد. رابطه بسوی مرحله ی تازه تری می رود. نمایانگر مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید.

 8. سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که دوس پسرم زندان افتاده و زندانشون هم مختلط بود و عکسای های از خیانت شو دیدم با یه دختر دیگ و دوتا عکس هم با خواهر بزرگترم داشت و اون شروع کرد به گریه کردن و بدجوری پشیمون بود و منم گریه میکردم مادرمم پیش من بود و پشتیبانی منو میکرد و توخواب با دوس پسرم تموم کردم ولی خیلی پشیمان بود

  خیلی ممنون از پاسخ گویی تون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر جنبه ای از شماست که قادر نیستید آزادانه ابرازش کنید. رابطه ای هست که نیاز به توجهتان دارد. نگاه کافی و عمیق به مسأله ندارید. تعبیر دیگر: به گذشته تان یا یک امید واهی چسبیده اید. اینکه چکسی یا چه چیزی در عکس هست را در نظر گیرید! تصویر، ممکنست بکوشد شما را به لحظه ای خاص در آن زمان ببرد. نمایانگر مسأله های متروک در رابطه ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و لازمست احساسات تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می کنید از رابطه ی فعلی تان ناراضی هستید. تعبیر دیگر: نمایانگر سوءظن تان به شخصی خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. وقتی حس ناامنی دارید و با تعهدهای مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. نمایانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. برای خودتان متأسفید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «شروع کرد» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. شروع کرد به گریه کردن و بدجوری پشیمون بود و منم گریه میکردم مادرمم پیش من بود و پشتیبانی منو میکرد و توخواب با دوس پسرم تموم کردم ولی خیلی پشیمان بود

  خیلی ممنون از پاسخ گویی تون

  • وقتی می خواستم گوشی پدرم رو چک کنم یه جورایی هل شده بودم و نمی تونستم قفلش رو باز کنم طرف رابطه ی قبلیمم خونه ی ما توی آشپز خونه بود و داشت برای خودش چایی می ریخت که اون اومد کمکم کرد و قفل گوشی رو برام باز کرد و ادامه ی خواب یادم نیست.من حدود یک سال هست که دیگه باهاش رابطه ندارم و مدت رابطه مون هم خیلی کم بود و هیچ وقت خوابش رو نمی دیدم خیلی برام جای تعجب داره،تعبیرش چیه؟

   • در ادامه: پذیرای اطلاعات نو هستید. بیان کننده ی تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی عدم درک است؛ شاید مشکل هایی را برای درک کسی دارید. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه ریزی تان درباره ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت اللفظی روزمره تان باشد که حس می کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه ی آنچه می خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان تان را بهتر مدیریت کنید. حاکی از فشاریست که روی خودتان قرار می دهید. یعنی سرعت تان را بکاهید! نمایانگر بی پناهی تان در یک موقعیت است. از دیدگاه فراروانشناسی: گویا بیانگر آنست که می بایست در اینگونه رابطه تجدید نظر کنید!

  • در ادامه: ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 10. سلام ،وقت بخیر

  من امروز ظهر خواب دیدم که پدرم در زمان جوانی اش به مادرم خیانت کرده بوده و حالا یه دخترجوان(که تشکیل خانواده داده و اوضاع مالی خوبی هم نداره) مدعیه که حاصل اون خیانته

  تو خواب واقعا حال بدی داشتم اما دلم هم خیلی برای اون دختر سوخت

  تعبیرش چی میتونه باشه ؟!

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی در زندگی‌تان فاقد کیفیت دلسوزی هستید. باید نسبت به دیگران، دلسوزتر باشید! گویای ویژگی‌های زنانه است که شما لازمست در خودتان فعال یا تأییدشان کنید. به کارها و رفتار خواهرتان در خواب توجه کنید! گویای مسأله‌های متروک در رابطه‌ای است یا از نظر احساسی، احساس محدود شدن می‌کنید و لازمست احساسات‌تان را رها کنید. تعبیر دیگر: یعنی حس می‌کنید از رابطه‌ی فعلی‌تان ناراضی هستید. تعبیر دیگر: گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد.

1 2 3 13

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور