تعبیر خواب خلط بینی و خلط سینه و گلو

با تعبیر خواب خلط بینی، تعبیر خواب خلط گلو و سینه، تعبیر خواب خلط سیاه و سفید و تعبیر خواب خلط خونی همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب خلط
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن خلط در خواب بیانگر پولی است که باعث پیشرفت نخواهد شد و اگر بیننده خواب فرد محققی باشد به این معنی است که تمایلی به اشتراک گذاشتن علم و دانشش ندارد. البته خود خلط به دو دسته خلط مربوط به دهان که ناشی از گلو و یا سینه است و خلط بینی تقسیم می‌شود که هر کدام تعبیری جداگانه به همراه دارد.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بیرون آمدن خلط از دهان - تعبیر خواب چرک گلو - تعبیر خواب خلط سبز - دیدن خلط گلو در خواب - تعبیر خواب عفونت گلو

 

تعبیر خواب خلط بینی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او خلط بیرون می‌آمد، دلیل که وامش پرداخت گردد و از غم آزاد می‌شود.
 
محمدبن سیرین گوید:
 • خلط بینی دیدن، دلیل فرزند بود.
 • اگر بیند خلط بینی در لباس خود بیفتد فرزند پسر نصیب او می‌شود
 • اگر خلط و آشغال بینی آن به زمین بیفتد فرزند او دختر خواهد شد.
 • اگر خلط بینی خود را بر همسرش بیندازد بیانگر آن است که همسرش باردار گردد ولی فرزند او سقط گردد.
 • اگر درخواب ببیند که همسرش بر او خلط می‌اندازد فرزند پسر بدست خواهد آورد.
 • اگر در خواب ببیند که خلط بینی می‌خورد نشانه آن است که مال زن بخورد.

 

تعبیر خواب خلط سینه

محمد بن سیرین می‌گوید:
 • دیدن خلط سینه در خواب ثروتی است که در راه مشروع خرج خواهد شد و اگر در خواب دیدید در جمعی خلط گلو یا سینه خود را انداختید آن مال در راه نامشروع خرج خواهد شد.
 • اگر ببینی در هنگام سرفه کردن از دهانت خلط بیرون آوردی، یـعـنـی از بلا و گرفتاری و رنجی که به تو می‌رسد، یا به خاطر مالی که از بین رفته است، پیش کسی شکایت خواهی کرد.

 

تعبیر خواب خلط سفید

ابن سیرین: اگر ببیند خلط سینه سفید از گلو به جایی پاكیزه و تمیز انداخت مال را به طور صحیح و پسندیده خرج می‌کند.

 

تعبیر خواب خلط سیاه

كرمانی می‌گوید: اگر شخص بیماری در خواب ببیند خلط سینه انداخت شفا پیدا می‌کند و اگر ببیند خلط سینه سیاه بیرون انداخت به غم و اندوه گرفتار می‌شود.

 

تعبیر خواب خلط خون آلود

ابراهیم کرمانی: اگر خلط سینه خون آلود باشد مقداری از مالش تلف می‌شود اگر ببیند خلط سینه را داخل خانه انداخت مال را برای بیگانه‌ها خرج می‌کند و اگر ببیند خلط سینه را در مسجد انداخت مال را به صورتی نادرست و ناپسند برای بیگانه‌ها خرج می‌کند.6 نظر
 1. سلام خواب دیدم هنگام سرفه خیلی زیاد خلط بالا ورذم کف دستم مثل کاسه کردم و همه رو اونجا بالا وردم که پر شد ‌خلط سفید بود بعد بدون اینکه کسی باشه و ببینه داخل سینگ ظرفشویی ریختم و اب رو به روش باز کردم و شسته شد بعد کف دستم یه رگه خیلی کوچیک از خون دیدم که تعجب نکردم و به خودم احتمال دادم بخاطر فشاری هست که موقع سرفه بهم اومده تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان نمایانگر ترس یا نارضایتی تان از آینده است. لازمست بین خودتان و دیگران فاصله بیندازید. تعبیر دیگر: انتخابی منفی درباره ی موضوعی مهم کرده اید. بویژه، اینکه خون سرفه می کنید، نمایانگر انرژی تباه شده است. زمان بسیاری را روی فعالیت هایی که نتیجه ی عکس دارند، صرف می کنید. بیانگر تمیز کردن و رها کردن فکرهای سرکوب شده است. حس می کنید قادرید خود را ابراز کنید. تبعیر دیگر: نشانگر چیزی یا کسی است که می کوشد شما را عقب نگه دارد. نمایانگر توانایی تان برای کنترل احساسات تان است. ممکنست نیاز داشته باشید که خودتان را از احساسات گذشته پاک و مطهر کنید و شروعی تازه داشته باشید.

 2. سلام

  خواب‌ دیدم که همسرم از دهانش کلی خلط زرد اومد ولی نمیتونستم ازش بپرسم که مشکلش چیه

  ممنون از سایت خوبتون

  • سلام! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید.

 3. سلام

  خواب دیدم کلی خلط زرد از تو دهانم اومد و سعی میکردم اون هارو داخل سینک نگه دارم و به مامانم میگفتم بیا ببین بیا ببین.

  ممنون از سایت خوبتون

  • سلام! خواب‌تان گویای توانایی‌تان برای کنترل احساسات‌تان است. ممکنست نیاز داشته باشید که خودتان را از احساسات گذشته پاک و مطهر کنید و شروعی تازه داشته باشید. بیانگر تمیز کردن و رها کردن فکرهای سرکوب‌شده است. حس می‌کنید قادرید خود را ابراز کنید. تبعیر دیگر: نشانگر چیزی یا کسی است که می‌کوشد شما را عقب نگه دارد. (نیازی نیست با نام‌های متفاوت، خواب‌هایتان را برای تعبیر بفرستید؛ هرچه خواب داشته باشید، در صورتی که تعبیرکردنی باشد، تعبیر خواهند شد).

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور