تعبیر خواب خشم و عصبانیت

با تعبیر خواب خشم و عصبانیت، تعبیر خواب عصبانیت پدر و مادر، تعبیر خواب عصبانیت معشوق، تعبیر خواب خشمگین شدن از دیگران و... همراه ما باشید.
تعبیر خواب خشم

ستاره | سرویس سرگرمی – ابراهیم کرمانی بیان می‌کند که اگر فردی در خواب ببیند که پدر و مادرش از دست او خشمگین و با عصبانی هستند نشانه آن است که از مرتبه و مقام خود افول خواهد کرد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب خشمگین شدن - تعبیر خواب عصبانیت دیگران - تعبیر خواب عصبانیت پدر - تعبیر خواب خشم پدر - تعبیر خواب عصبانیت معشوق
 
 

تعبیر خواب خشم و عصبانیت

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید و او را نمی‌شناسید و این درگیری منجر به عصبانیت و بگو مگو گردد از دست خویشاوندان و اعضای فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد.

لوک اویتنهاو: عصبانی شدن: سوء تفاهم در خانواده

 

تعبیر خواب خشم گرفتن

محمدبن سیرین گوید: 
 • اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند.

 • اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود.

 

تعبیر خواب عصبانیت پدر و مادر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.

 

تعبیر خواب عصبانیت و خشمگین شدن از دیگران

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می‌کنید و اشیاء را به سویی پرت می‌کنید، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد.

 • اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده‌اند، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب عصبانیت معشوق

آنلی بیتون: اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید: عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

 

تعبیر خواب عصبانی شدن از دوست

لوک اویتنهاو: از دست یک دوست عصبانی بودن: یک دوست خوب

 

تعبیر دیدن عصبانیت همسایگان در خواب

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید همسایه‌های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می‌رسند، نشانه آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد.47 نظر
 1. سلام.خواب دیدم یکی رو بستم به تخت با چاقو میزنم ولی نمیمیره اخر سر امدم میبینم بهم میگه فکر میکنی من به این اسونی میمیرم بعد چاقو رو گرفتم اول خراش میدم پوستشو ولی خون نمیاد میبینم نمیمیره اخر سرشو میگیرم میبرم یک دختر هم تو خواب میدیدم که ازش خوشم میاد که همسایه است تو کوچه میشینه و میخوام بهش ابراز علاقه کنم ولی میفهمم دوست پسر داره و دوست پسرش امده جلو در ما

  • سلام! خوابتان نمایانگر ترس از خیانت است و ماهیت تان که بی اعتماد است. خیلی حالت تدافعی می گیرید. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: گویای خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه ی بیشتری بیندازید. نمایانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم.

 2. سلام صبح تون به خیر اگر ممکنه خوابم روتعبیرکنید بسیار ترسیدم من در واقعیت به دلایلی سنگین تقرببا با خانواده ام قطع رابطه هستم ولی گاهی به خاطر رضای خدا به مادرو پدرم زنگ میزنم ودر بیداری هم مادر م بد دهن و بداخلاق هس گاهی اوقات در خواب دیدم به اتفاق مادر خواهر وپسرم دریک خانه نقلی هستیم که من تلفنی باعمه ام صحبت میکنم و یا کنارم هس وازمن میخواد مداحی حضرت زینب یادبگیرم و من هم بسیار دوست دارم وتمرین میکنم وتلفنی باخاله ودختر خاله صحبت میکنم اما مادر مانند واقعیت در خواب هم عصبانی و ناراحت میشه همین طور خواهرم درخواب متوجه میشوند که آن خانه نقلی به نام من شده آنها خشمگبن میشوند خواهرم لباسش را جم میکند و ازخانه میرودوقتی مادرمتوجه میشود به شدت ترسناک خشمگین و عصبی میشود و بالحنی عصبانی بامن حرف میزند جوری که ازترسم به لرزه میوفتم او ذکر میگوید باخشم قرآن کوتاه با عصبانیت میخواند انگار ناله میکند من به حیاط کوچک میروم کنار دسشویی مقداری خزه روییده بود از آن به عنوان درمان برای بدنم در دسشویی استفاده میکنم که پسرم میگوید مادرم زنگ زده و خواهرم در آسانسور است و مادرم آرام میشود ممنون ممنون اگ کمکم کنید من کل دوران کودکی را باهمین ترس بزرگ شدم و به شدت ار خانوادم میترسم و فقط الان تونستم ازشان دور باشم کمی آرامشم بیشتر شده ولی گاهی از این خوابها میبینم و بهشان زنگ میزنم ک خیلی سنگین بامن صحبت میکند و اصلا تمایلی به اشتی ندارم لطفا کمک کنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر مسأله ای است که نیازست درباره اش با عمه، خاله و دخترخاله تان روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 3. سلام.من خواب دیدم یه جایی داشتم با دوستم صحبت میکردم بعد متوجه شدم کسیکه قبلا بهم علاقه داشت،داره به حرفام گوش میکنه.بعد برگشتم و به سمت اون ادامه حرفامو زدم.اونم حرفامو تایید کرد.ولی چهرش خیلی جدی بود و اخم هم کرده بود

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که هنوز می کوشید بشناسیدشان. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید.

 4. سلام خسته نباشید من هر وقت پسر داییم رو تو خواب میبینم ناراحته و بعد با اخم بهم نگاه می کنه ، مثلا خواب دیدم تو جمع با یکی دعوام شد بعد نگاه کردم دیدم با عصبانیت بهم نگاه میکرد یا یه سری هم خواب دیدم بقیه ی فامیل ها به ماشینش یه آسیبی زده بودن منم ناراحت بودم به جای اینکه به اونا چیزی بگه بازم با اخم به من نگاه میکرد تعبیر این چی میتونه باشه ؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، نمایانگر انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 5. سلام

  من حدود ساعت ۶صبح خواب دیدم که دوستان قبلیم که چتد وقت است باهاشون قطع رابطه کردم و دوست دختر قبلیم بهم گفتن که نامزدم فاحشه است و یک فیلم نشونم دادن ولی انگار فیلم فتوشاپ بود بعد من خیلی عصبانی شدم در حدی که زدم دماغ دوستم شکست و در خواب ناراحتی زیادی داشتم و گریه میکردم و به دوستانم گفتم نرید وایسید و التماس میکردم که نرید و گویا در خواب متوجه شدم نامزدم فاحشه است و بعد از خواب پریدم

  میشه لطفن یک تعبیری به من بدید ممنون

  • سلام! خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. از وضعیت فعلی تان در زندگی، خوشحال و راضی نیستید. می ترسید کمک بپذیرید یا نمی خواهید قبول کنید نیاز به کمک دارید. نمایانگر اختلاف عقیده تان نسبت به کسانی است که پیرامون تان هستند.

 6. سلام.خواب دیدم یک گَنگ حدودا پنج شش نفره ی دزد با لباس های سیاه و امکانات بسیار پیشرفته برای کاری مثل تفتیش به همراه دزدی وارد جایی میشدند که درخواب حس میکردم منزل مابود.یعنی بدنبال گشتن چیزی بودند و درعین حال چیزهایی هم برمیداشتند.اما نکته عجیب این بودکه آنها هرچند ساعت یکبار ودرسکوت کامل و یکهویی به خانه ما می آمدند.من بسیار بسیار ترسیده و عصبانی بودم ازینکار واینکه اینقدر نامحسوس می آمدند که هربار بعد از چند دقیقه متوجه میشدیم.بیشتر از همه اعضای خانواده عصبانی و ترسیده بودم.و یادمه که بادزدها جروبحث هم کردم.باخودم گفتم منکه نمیتونم اینهارو دورکنم.چون هرچه درها رو قفل میکردیم سریع بازشون میکردن.ولی به یکیشون بااخم و عصبانیت گفتم کارتونو انجام دادید سریع برید بیرون ازینجا.

  دیروز هم خواب دیدم چند گربه به سمتم میدویدند و من پاموبه زمین کوبیدم تاکمی دوربشن.بعدم تلفن همراهم ازدستم به چندین مترجلوتر افتادو چندنفر داشتن برش داشتن.من بسختی به سمت گوشیم میرفتم چون پای راستم خیلی درد میکرد.اما رفتم و گرفتمش.و اینکه توی خواب به خودم میگفتم چشم خوردم..چشمم کردن!

  این خواب ها به هم ربطی دارند؟خیلی اذیت میشم..باید چیکار کنم؟

  ممنون میشم کمکم کنید

  • سلام! خواب‌تان نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. یک بحران هویتی را تجربه می‌کنید یا از نوعی فقدان در زندگی‌تان می‌رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت‌تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده‌اید را گرفته است. شاید حس می‌کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. نمادی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. نمادی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب‌شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «یادمه که» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 7. یادمه که بادزدها جروبحث هم کردم.باخودم گفتم منکه نمیتونم اینهارو دورکنم.چون هرچه درها رو قفل میکردیم سریع بازشون میکردن.ولی به یکیشون بااخم و عصبانیت گفتم کارتونو انجام دادید سریع برید بیرون ازینجا.و مدام هم محکم به صورتم(لپ هام)میزدم..

  دیروز هم خواب دیدم چند گربه به سمتم میدویدند و من پاموبه زمین کوبیدم تاکمی دوربشن.بعدم تلفن همراهم ازدستم به چندین مترجلوتر افتادو چندنفر داشتن برش داشتن.من بسختی به سمت گوشیم میرفتم چون پای راستم خیلی درد میکرد.اما رفتم و گرفتمش.و اینکه توی خواب به خودم میگفتم چشم خوردم..چشمم کردن!

  این خواب ها به هم ربطی دارند؟خیلی اذیت میشم..باید چیکار کنم؟

  ممنون میشم کمکم کنید

  خیلی متشکرم ازتون

  • در ادامه: به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: گویای تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین گویای بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه‌دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. می‌تواند گویای این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. ممکنست استعاره‌ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «تلفن همراهم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 8. تلفن همراهم ازدستم به چندین مترجلوتر افتادو چندنفر داشتن برش داشتن.من بسختی به سمت گوشیم میرفتم چون پای راستم خیلی درد میکرد.اما رفتم و گرفتمش.و اینکه توی خواب به خودم میگفتم چشم خوردم..چشمم کردن!

  این خواب ها به هم ربطی دارند؟خیلی اذیت میشم..باید چیکار کنم؟

  ممنون میشم کمکم کنید

  • در ادامه: پذیرای اطلاعات نو هستید. بیانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: گویای عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید. گویای تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود.

 9. سلام ، مرسی از پاسخگوییتون

  من دختر‌و محصل هستم و تو مدرسه ای درس میخونم ک کنارش مدرسه پسرانه هست . من با یکی قبلا در رابطه بودم که به تازگی جدا شدیم و تو همون مدرسه پسرانه درس میخوند. توی خوابم دیدم انگار رفته بودیم مدرسه و من و دوستم بودیم که گفتم بریم جلوی در (همیشه اون پسر رو اونجا میدیدم) رفتیم اونجا و وارد کوچه بغلیش شدیم و من اون پسره رو ندیدم و گفتم ک برگردیم ، در حین برگشتن به مدرسه خودمون دیدمش و گفت دیگ اینجا نیای ها بیا بریم، منم اصلا نگاش نکردم و دوییدم تا مدرسه خودمون و اون در همین حین از پشت سرم داد میزد و میگفت برم پیشش ولی خودش انگار نمیتونست بیاد دنبالم چون جلو مدرسمون مامور واستاده بود. من اصلا نگاش نکردم ولی اون هی با عصبانیت داد میزد و من میترسیدم ولی از یه طرف هم انگار توانایی دوییدن نداشتم و پاهام یاری نمیکرد‌ تعبیرش چی هست؟ خطری منو از جانبش تهدید میکنه؟؟؟

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان نمایانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می‌روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره‌تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. نمایانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «پشت سرم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 10. سلام لطفا جوابم رو بديد ممنون

  من ديشب خواب ديدم كه عشقم كه نميدونم عاشقشم و دوستان من رفته بوديم به يك باغ و باهم بازي و خوشحالي ميكرديم بعد من و چند تا از دوستام رفتيم به دكان و بعد از اينكه برگشتيم ديدم عشقم روي يك سنگ نشسته و ديدم افسرده شده و چند نَفَر هم كنارش نشستن و نميتونن كاري كنن و من ميرم پيشش و چند بار صداش ميكنم بدون اينكه بهش دست بزنم بعد از جند بار صدا زدن درستش ميشه

  اگر جوابم رو بديد ممنون ميشم

  • سلام! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «روي يك سنگ» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

   • و بعد از اينكه برگشتيم ديدم عشقم روي يك سنگ نشسته و ديدم افسرده شده و چند نَفَر هم كنارش نشستن و نميتونن كاري كنن و من ميرم پيشش و چند بار صداش ميكنم بدون اينكه بهش دست بزنم بعد از جند بار صدا زدن درستش ميشه

    • مدیر سایت مهر 19, 1399 at 1:25 ق.ظ

     در ادامه: علامتی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید! مهم است. اگر سخت است، یعنی می کوشید هویت تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده تان است. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور