تصاویری از کاریکاتور آتش سوزی پلاسکو از نگاه هنرمندان

پلاسکو از قدیمی‌ترین برج‌های پایتخت بعد از سال‌ها در پی یک حادثه آتش سوزی به یکباره فروریخت. تصاویری از کاریکاتور آتش سوزی پلاسکو را ببینید.

حوادث تلخ همیشه بازتاب‌های خاص خود را داشته است اما این بار این حادثه غم‌انگیز جامعه هنری کشورمان را هم تحت تاثیر قرار داد و آن‌ها را دست به قلم کرد. تصاویر همواره بهتر از صدها نوشته گویای مطلب هستند و هدف از خلق کاریکاتورهای مفهومی هم غالبا همین امر است. در ادامه تصاویری از کاریکاتور آتش سوزی پلاسکو که توسط هنرمندان عزیزمان درباره این حادثه کشیده شده است را خواهید دید.

از امروز ساختمان پلاسکو یادآور نام مردان بزرگی خواهد بود که معنای فداکاری و ایثار را یادآوری کردند. مردانی که برای اطمینان از تخلیه کامل ساختمان خطر را به جان خریدند، در ساختمان ماندند و برای فرونشاندن شعله‌های آتش با تمام توان جنگیدند، اما ناگهان پایه‌های سست ساختمان فروریخت و بر سرشان آوار شد. می‌گویند آن کس که در راه انجام وظیفه جان خود را فدا کند در زمره شهدا محسوب می‌شود؛ پس امروز شکست و پیروزی با هم رقم خورد. آن‌ها گرچه به ظاهر مغلوب شعله‌های سرکش آتش شدند اما پیروز واقعی بودند. یاد آن‌ها در ذهن و دل مردم هرگز فراموش نخواهد شد.

بنر-هومکا-ستاره

تصاویری از کاریکاتور آتش سوزی پلاسکو

 

 
کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور
 
 

کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور

کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور

 

کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور
کاریکاتور آتش سوزی

تصاویری از کاریکاتور آتش سوزی پلاسکو

 

کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور

کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور

تصاویری از کاریکاتور آتش سوزی پلاسکو

کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور

 
 
کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور

کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور

تصاویری از کاریکاتور آتش سوزی پلاسکو

کاریکاتور آتش سوزی - آتشنشانان پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - کاریکاتورهای حادثه پلاسکو -پلاسکو کاریکاتور

کاریکاتور های پلاسکو - آتش سوزی پلاسکو - حادثه پلاسکو - پلاسکو کاریکاتور

پلاسکو در تاریخ ایران با آتش نشان و آتش نشانان فداکار پیوندی ناگسستنی خواهد یافت. پیوندی که همه از جمله هنرمندان به احترام آن خواهند ایستاد و آثار ماندگاری خلق خواهند کرد.

ستاره
Logo