وخیم شدن وضعیت جسمانی بازیگر معمای شاه

دختر "کاظم افرندنیا" از مردم خواست برای پدرش دعا کنند. کاظم افرندنیا بازیگر سریال پر حاشیه ی معمای شاه در بستر بیماری است.

وخیم شدن وضعیت جسمانی بازیگر
دختر “کاظم افرندنیا” در خصوص آخرین وضعیت بیماری پدرش گفت:دو شب گذشته به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و با توجه به لخته خون در سر پدرم لوله هایی برای خروج این لخته در سر او گذاشتند.وی ادامه داد:در حال حاضر در آی سی یو بستری هستند و قرار است بعد از خارج شدن لخته خون ها فردا یا پس فردا عمل جراحی شود و از همه مردم می خواهم برای سلامتی پدرم دعا کنند.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo