متن زیبای پرویز پرستویی برای خانواده های آتش نشان های فداکار

متن زیبایی از "پرویز پرستویی" برای آتش نشان های فداکار در صفحه شخصی اش در اینستاگرام منتشر شده است.
متن زیبای پرویز پرستویی برای خانواده های آتش نشان های فداکار
چه شب غریبانه ای برای کودکانی که در هر نفسشان حسرتی همیشگی از آخرین نگاه پدر می ماند و چه ساعت های محزونی برای دل مادرانی که امشب به وسعت دریا ها خون است از سوز داغ فرزند و هق هق های بغض های در گلو مانده همسرانی که تلخ و مبهوت می گریند و نمی دانند فردا جای خالی او را چگونه پر کنند.و امشب شهر من غمگین است برای پدرانی که مهمان آسمانندو از قهرمان قلب یک کودک و خانواده بودن به قهرمان یک ملت بدل شده اند.وزین پس رویای دیدن پدر تنها در خواب های طلایی او ممکن می شود و دل تنهایشان بارها و بارها دلتنگ دستهای پدر خواهد شد.پدر برای همیشه مهمان خداوند شد و مردی از مردان خدا و فرشته ای در عرش الهی او. مردم شهر همه امشب برای تسلیت به او می گو یند: بابای تو امشب قشنگترین و بهترین بابای دنیاست.
مجله اینترنتی ستاره
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo