نگاهی به بازیگرانی که در نقش خانواده پهلوی ایفای نقش کرده اند

در میان شخصیت های تاریخی به تصویر کشیده شده از تاریخ معاصر خانواده پهلوی و در راس آنها رضا شاه و پسرش محمد رضا بیش از بقیه مورد توجه بوده.

نگاهی به بازیگرانی که در نقش
در ميان شخصيت‌هاي تاريخي به تصوير کشيده شده از تاريخ معاصر، خانواده پهلوي و در راس آنها رضا شاه و پسرش محمدرضا بيش از بقيه مورد توجه بوده و به همين دليل نيز در مجموعه‌ها و تله فيلم‌هاي مختلف شاهد حضور اين دو بوده‌ايم. مرغ حق و دانيال حکيمي در نقش رضاخان:سال‌ها پيش و در نيمه دهه 60 فيلمي با عنوان «مرغ حق» به کارگرداني حسين مختاري روي آنتن تلويزيون رفت که در سال‌هاي بعد بارها بازپخش شده و مخاطباني از طيف‌هاي سني مختلف پاي تماشاي آن نشستند.فيلمي درباره فعاليت‌هاي شهيدسيدحسن مدرس در مجلس بر ضد رضاخان و استعمارگران و عوامل دست نشانده‌شان که در آن هادي اسلامي و دانيال حکيمي به ترتيب در نقش‌هاي سيدحسن مدرس و رضاخان ظاهر شدند.سياوش طهمورث ديگر بازيگري است که در نقش رضاخان در فيلم «کودتاي سياه» ظاهر شده که به لحاظ آناتومي چهره شباهت زيادي به رضاخان آن هم در دوره‌اي که هنوز شاه نشده بود، دارد.خشونت مستتر در چهره وي نيز در اينجا به کمکش آمده و يکي از متقاعدکننده‌ترين رضاخان‌هاي تاريخ تلويزيون ايران را به تصوير کشيده است.


مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo