فرهادی: سینمای من چیزی بین نئورالیسم ایتالیا و سبک هیچکاک است

اصغر فرهادی در گفتگویی با منتقد ایتالیایی شرکت کرد و درباره سبک فیلمسازی اش،ساخت فیلم "فروشنده" فیلمی که قرار بود در فرانسه بسازد و دیگر مسائل صحبت کرد.

اصغر فرهادی:سینمای من چیزی بین نئورالیسم ایتالیا و سبک هیچکاک است
قطعا قصه‌گویی فیلم‌های مهم بازتابی است که از هیچکاک گرفته‌اند، اما نئورالیسم بر من خیلی تاثیرگذارتر بوده و حتی بر مکتب همه فیلمسازان ایرانی تاثیر گذاشته است. فکر می‌کنم این هم بخشی از مشابهت‌های تاریخی با توجه به شباهت یا زمینه تاریخی و اجتماعی ایران و ایتالیا در طول سال‌هاست.به گزارش مهر به نقل از آرتیکولی، رزا مایوکارو منتقد سینمایی می‌نویسد: پس از «درباره الی» و «جدایی» که برنده  جایزه اسکار شد و «گذشته»، اصغر فرهادی کارگردان ایرانی با یک فیلم دیگر و این بار برمبنای «مرگ فروشنده» آرتور میلر بازگشته است. یک تفسیر اصیل که قصد دارد به نوعی نشان دهنده خشونتی باشد که در زندگی روا می‌داریم و آن را معمولا به عنوان حق خودمان تفسیر می‌کنیم.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo