تعبیر خواب حج رفتن

با تعبیر خواب حج رفتن، تعبیر خواب رفتن به مکه، تعبیر خواب نماز خواندن در کعبه، تعبیر خواب روز عرفه و تعبیر خواب حاجی شدن همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن حج رفتن و سفرهای زیارتی در خواب به تعبیر اکثر معبرین کهن و قدیمی رزق، روزی و بهبود کارهاست.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب قصد رفتن به مکه - تعبیر خواب آماده شدن برای رفتن به مکه - تعبیر خواب رفتن به مکه چیست - تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا - تعبیر خواب مکه رفتن مرده

 

تعبیر خواب حج رفتن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی درخواب ببیند که به حج می‌رود، دلیل که خداوند او را حج روزی دهد، اگر بیمار باشد عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر ببیند که به حج می‌رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.
 حضرت امام جعفر صادق فرماید:
حج کردن در خواب بر هفت وجه است.
 1. تزویج (ازدواج) کردن
 2. کنیزک خریدن
 3. زیارت پادشاه کردن
 4. نیکوئی بر مردمان
 5. سعی کردن در کار خیر
 6. مزد و ثواب نمودن
 7. به صحبت وهمنشینی اهل علم است.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد

 

تعبیر لبیک گفتن در حج

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در حرام لبیک می‌زد، دلیل که او را ترس و بیم است.
 

تعبیر خواب روز عرفه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسی صلح کند.

 

تعبیر خواب نماز خواندن در کعبه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در کعبه نماز می‌کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.

 

تعبیر خواب رفتن به مکه

جابرمغربی گوید: اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت، دلیل که از همه ترس‌ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.

 

تعبیر خواب حاجی شدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده‌اید از شر و ترس و بلا ایمنی می‌یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می‌گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می‌دهد که از همان زن فرزندی صالح می‌آورید.42 Comments
 1. سلام وقتتون بخیر،خواب دیدم که من به همراه مردی که انگار همسرم بود لباس احرام پوشیده وانگار زیارت کرده بودیم و از دور به کعبه و کسانی که به دور کعبه میچرخیدند نگاه میکردیم و کعبه هم برای قدیم بود بطوری که دورش بیابان بود و ماروی تخته سنگی نشسته بودیم و چهره من کاملا عوض شده بود و بسیار زیبا بودم ضمنا من مجرد هستم لطفا تعبیر این خواب را بفرمایید؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر طول عمر، سلامتی یا خلوص است. می کوشید از نظر دیگران بیگناه باشید. انرژی بسیاری را در جنبه ای از زندگی تان صرف می کنید. نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید.

 2. سلام خسته نباشید. من خوابمو یادم رفته ولی یه تیکه ش تو ذهنم مونده. یه مرد مسن دستمو گرفت و دور یه میدان چرخوند مثل حج که دور کعبه میچرخن. گف حالا در حالی که داری اینکارو میکنی تسبیحات اربعه رو هم بگو.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه ای از زندگی تان صرف می کنید. نمایانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید.

 3. سلام روزتون بخیر

  من دیشب خواب دیدم رفتیم خونه عمم اونا میخواستن برن حج ولی فقط عمم و شوهرش و پسر عمم و نمیخواستن دختر عمم رو ببرن وقتی رفتیم اونا همه لباس احرام پوشیده بودن(تو خونه و قبل از اینکه برن) و نشسته بودن و شیرینی و چای میخوردن دختر عمم میخواست تا موقعی که خونوادش بیان بیاد خونه ما ولی عمم و شوهر عمم قبول نمیکردن بعد هم نمیدونم چی شد شوهر عمم یهو اومد و بهم گفت صدات در بیاد میزنمت

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای زیاده‌روی، هوسرانی و لذت‌های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده‌اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از عشق‌تان یا شخصی خاص در زندگی‌تان است. نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست گویای جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. ترسی درونی دارید. حس بی‌کفایتی یا مظلوم بودن می‌کنید.

 4. سلام. خواب دیدم شوهرخاله م که سید هست در واقعیت. نوه ش(کودک هست) ویس داده بود از واتسا‌پ که شوهر خاله م میخواد بره مکه و پدر من بیاد باهاش بره چون یک نفر اضافی میتونه ببره با خودش. پدرم هم بهش گفتیم آماده شد بره و من هم حسودیم شد تو خواب.

  • سلام! خواب‌تان گویای احساسات بیداری‌تان است که تا حالت خواب‌تان هم کشیده شده است. ممکنست به شما درباره‌ی احساسات ناخودآگاهتان درباره‌ی شخصی بگوید. لازمست در یک سطح ذهنی، با دیگران ارتباط برقرار کنید. می‌تواند به این معنا باشد که زمان زیادی را در فضای مجازی صرف می‌کنید که این وارد خواب‌تان هم می‌شود. لازمست بیرون بیایید و قاطی دنیای واقعی شوید (با آدم‌ها رودررو ارتباط برقرار کنید).

 5. سلام و خسته نباشید

  ببخشید من خواب دیدم یکی از اقوام تماس گرفتن و گفتن که این هفته چهارشنبه دارن به مکه میرن، به من گفتن اگر میخواین چیزی رو براتون اونجا متبرک کنم به من بدید ببرم، گفتن اونجا حاج اقایی هستن که چیزی که بهشون داده میشه را دور کعبه متبرک میکنن، مامان منم یک گیره سر کوچک من رو که خیلی قدیمیه رو دادن.

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر حاجت است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با کسی روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. نشانگر نیازتان به نظم و مرتب بودن است. همه‌چیز باید در محل قرار بگیرند! نسبت به چیزی، احساس ناامنی می‌کنید.

 6. سلام مادرم خواب دیدن من و ایشون باهم رفتبم مکه و با همون هواپیمایی ک سوار بودیم ۷ دور،دور خانه خدا طواف کردیم

  تعبریش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. گویای رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. بر مانع‌های سر راهتان غلبه خواهید کرد و به سطح تازه‌ای از اهمیت، ارتقا می‌یابید. ممکنست آگاهی بیشتری را تجربه کنید؛ آزادی جدید را بیابید و به آگاهی بیشتری دست یابید. شاید نیاز داشته باشید که چشم‌انداز بهتری را کسب کنید یا دید گسترده‌تری را درباره‌ی چیزی کسب کنید. گویای کمال ذهنی، شفا، تکامل، موسیقی و دستیابی به معنویت بالاست. تعبیر دیگر: بیانگر یگانه بودن و بی‌قاعدگی است. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: گویای حاجت‌روایی است.

 7. سلام خسته نباشید من یک هفته پیش خواب دیدم که میخواهم مشرف شوم به حج و با اقوام خداحافظی میکردم وحلالیت می طلبیدم درضمن پدرم هم که فوت شده درخواب بوسیدم وبا او هم خداحافظی میکردم.تعبیرش چیست؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای ستایش، حسن نیت، دوستی یا احترام است. همچنین به شور مهارنشده اشاره دارد. درگیر تمایلات فیزیکی‌تان می‌شوید. یک رابطه یا فصلی از زندگی‌تان، پایان می‌دهید. به مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌تان پا می‌گذارید.

 8. سلام صبح چندبار هی خواب دیدم من می خوام برم حج واجب در حالی اصلن پول ندارم .

 9. سلام من خواب دیدم یکی ازاقوام میخوادبره مکه ولی لحظه اخرکنسل کردو من به جاش رفتم اونم بامادرم وقتی چشمم به مکه خورد باذوق به همه میگفتم اما جالبش اینه دورکه زدم دورمکه دیدم داخل کعبه راه پله اهنی گذاشتن

  تعبییرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. گویای حس اجتماعی است. نمادی از تغییر و تحول است.

 10. در تاریخ ۸ تیر ماه امسال پدرم فوت شده توی خواب دبدم که ایشون با مادر بزرگم که ایشونم فوت کردن در حال اماده شدن برای رفتن به مکه هستن و مادر بزرگم نون محلی پخته و میگه برای هر ۳ نفر ۱ دونه هست بین بچه ها پخش کنین ممنون‌میشم تعبیرش رو بگین

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور