تفسیر و تعبیر خواب چتر

دیدن چتر در خواب اشاره به توانایی‌های لازم برای از عهده تغییر و تحول در محیط و احساسات سخت و دشوار بر آمدن دارد. با تعبیر خواب چتر آشنا شوید
تعبیر خواب چتر
ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ تعبیر خواب چتر اشاره به توانایی‌های لازم برای از عهده تغییر و تحول در محیط و احساسات سخت و دشوار بر آمدن دارد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب چتر گرفتن – تعبیر خواب چتر نجات – تعبیر خواب چتر رنگی – تعبیر خواب خرید چتر – تعبیر خواب چتر قرمز

 

باریدن به خودی خود نیکوست و باعث برکت می‌شود ولی معبری دیدن بارش باران بر سر را نشانه غم و اندوه می‌دانند که ما در بیداری به وسیله چتر خود را از باران و در نهایت محفوظ می‌دریم با این تفاسیر چتر وسیله ای است که می‌تواند بیننده خواب را از غم‌هایی که به او نزدیک می‌شوند محافظت کند.

 

تعبیر خواب چتر

محمدبن سیرین گوید: اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می‌یابد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.
 1. سلطنت
 2. ثروت
 3. مرتبت و عزت
 4. ریاست و مقام و منزلت
 5. رفعت و سر بلندی
 6. ولایت و حکومت
 7. صحبت و همنشینی با بزرگان
لوک اویتنهاو می‌گوید: چتر: توصیه به رعایت احتیاط
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته‌اید، علامت آن است که سختی‌ها و دشواری‌های زندگی شما را به ستوه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب چتر گرفتن بدون بارش باران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی‌بارد چتر بگیرید عملی خلاف انجام می‌دهید که بی اعتبار می‌شوید و مردم پشا سر شما بد می گویند. همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشید احساس تنهایی و بی کسی می‌کنید.

 


تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب باز نکردن چتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید غم وغصه بر سر شما می‌بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی‌برید.

 

تعبیر خواب چتر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می‌رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می‌یابد.
 • چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات است. چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد غم و بیماری است

 

تعبیر خواب چتر سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب. چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار می‌شود.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: چتر پاره: توهم
 
آنلی بیتون:
 • دیدن چتری تکه پاره شده در خواب، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند.
 • اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است، علامت آن است که وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب قرض دادن و قرض گرفتن چتر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می‌دهید، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می‌گیرید، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت.

 

تعبیر خواب گم کردن چتر

آنلی بیتون می‌گوید: گم کردن چتر در خواب، علامت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب کرده است، اختلافی پیدا خواهید کرد.


4 نظر
 1. سلام وقتتون بخیر. من خواب دیدم دو تا چتر داشتم یکی رو همکارم برده بود بعد که بهم برگردوند قسمتی از چتر شکسته بود و خیس بود از اون قطره آب می‌چکید اما پارگی نداشت. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان روی جنبه‌های رابطه‌تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی‌ها/حمایت است. گویای جاه‌طلبی‌تان، کشمکش‌ها و ماهیت رقابتی است. نمادی از امنیت عاطفی است. دیواری مقابل احساسات‌تان قرار می‌دهید و می‌کوشید از برخورد با آنها خودداری کنید. گویای تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. نمادی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی‌تان است. جوهره‌ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. نمادی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است.

 2. سلام اگه تعبیر خوابمو بگید ممنون میشم

  من خواب دیدم که به همراه خانواده به یه جای سرسبز رفتیم که اونجا یه پل وجود داشت (همچین جاییو در واقعیت ندیده بودم) بعد یه چیز خیلی خیلی خیلی بزرگ که نمیدونم چتر نجات بود یا بادبادک رو هوا کردم و اون به اندازه ای بزرگ بود که کل آسمونو گرفته بود و مادرم گفت که بازش کن و من بازش کردم و تو آسمون روی اون حالا بادبادک الله و محمد(ص) نوشته شد و آسمون یه حالت شب گرفت و رعد و برق زد و وقتی که اونو بستم که بیاد پایین همه فکر کردن که از پل افتاده پایین درصورتی که من گرفتمش …

  این خواب خیلی ذهنمو مشغول کرده تعبیرش چیه؟!

  • سلام! خواب‌تان نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. اگرچه جاه‌طلبی و هدف‌های بلندی دارید، هنوز ریسک نمی‌کنید. دوام و پایداری، در انتها پاسخ داده خواهد شد؛ مهم نیست که وظیفه‌ی الآن‌تان چقدر سخت است. تعبیر دیگر: گویای انتخاب یا هدیه‌ای است که چیزهای دیگری در پی خود دارد. هزینه‌ای است که نیازست، پرداختش کنید! یا ممکنست یعنی کسی نخ را می‌کشد. واقعا سمت و سویی که زندگی‌تان به آن سمت می‌رود را تحت کنترل ندارید (در دست دیگری است). نمادی از حس‌تان درباره‌ی آن نام‌هاست. احساس غریزه‌تان در مورد این نامه‌ها ممکنست درست از آب درآید. ادامه‌ی خواب‌تان از «آسمون یه حالت شب گرفت» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور