اوقات شرعی خراسان شمالی

اوقات شرعی شهرستان های اسفراین، شیروان و بجنورد از استان خراسان شمالی، اوقات شرعی خراسان شمالی

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی خراسان شمالی امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی خراسان شمالی به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های اسفراین، شیروان و بجنورد از استان خراسان شمالی

 

اوقات شرعی اسفراین

اذان صبح به افق اسفراین
۰۵:۱۰:۴۱
 
طلوع افتاب به افق اسفراین
۰۶:۴۳:۴۸
 
اذان ظهر به افق اسفراین
۱۱:۳۴:۱۴
 
غروب آفتاب به افق اسفراین
۱۶:۲۳:۲۱
 
اذان مغرب به افق اسفراین

۱۶:۴۲:۵۴

 

اوقات شرعی شیروان

اذان صبح به افق شیروان
۰۵:۰۹:۲۳
 
طلوع افتاب به افق شیروان
۰۶:۴۲:۵۵
 
اذان ظهر به افق شیروان
۱۱:۳۲:۲۸
 
غروب آفتاب به افق شیروان
۱۶:۲۰:۴۲
 
اذان مغرب به افق شیروان

۱۶:۴۰:۲۲

 

اوقات شرعی بجنورد

اذان صبح به افق بجنورد
۰۵:۱۱:۵۴
 
طلوع افتاب به افق بجنورد
۰۶:۴۵:۳۲
 
اذان ظهر به افق بجنورد
۱۱:۳۴:۵۴
 
غروب آفتاب به افق بجنورد
۱۶:۲۲:۵۸
 
اذان مغرب به افق بجنورد

۱۶:۴۲:۳۹


ستاره
Logo