مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۷
کد خبر: ۸۷۵۵
تعداد نظرات: ۶ نظر
با تعبیر خواب چراغ، تعبیر خواب لامپ، تعبیر خواب لوستر، تعبیر خواب چراغ نفتی و تعبیر خواب خاموش کردن و شکستن چراغ همراه ما باشید.
تعبیر خواب روشنایی - تعبیر خواب لوستر روشن - تعبیر خواب چراغ گردسوز - تعبیر خواب گرفتن چراغ از مرده
 
ستاره | سرویس سرگرمی - چراغ در گذشته معمولاً در چراغ دان و به وسیله نفت یا ماده آتش زا روشن می‌گردیده است و تعابیری که معبران کهن و سنتی آورده‌اند بیشتر مربوط به این نوع چراغ‌ها می‌باشد ولی در زمان حال می‌بایست به تفسیر و تعبیر چراغ‌های امروزی مانند لامپ و... بپردازیم که منوچهر مطیعی تهرانی تفاسیری را در این زمینه آورده است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیرخواب لامپ (چراغ امروزی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می‌بندید که جایی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می‌گوید کاری نیک انجام می‌دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می‌رسد. وقتی لامپی روشن شود همه می‌توانند از روشنایی آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد لذا در خواب‌ها به (موقوفه) و کار عالم المنفعه تعبیر می‌شود.
 

تعبیر خواب چراغ به روایت معبرین کهن

ابراهیم کرمانی گوید: چراغ در خواب، خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ تاریک می‌سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن. اگر بیند چراغ فرو می‌رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.
 
جابرمغربی گوید: اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.
 1. پادشاه
 2. قاضی
 3. فرزند
 4. عروسی
 5. ولایت وحکومت
 6. سرای و خانه
 7. مهترو رئیس
 8. شادی
 9. علم
 10. توانگری ثروتمندی
 11. عیش خوش و زندگی راحت
 12. کنیزک
 13. منفعت
 14. آن چه بیند همچنان است
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن شمع و چراغ فرزند بود
 

تعبیر خواب خاموش کردن و شکستن چراغ (لامپ)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید لامپی را خاموش می‌کنید از انجام یک کار خیر عمداً باز می‌ایستید یا مانع انجام کار خوب می‌شوید و شاید خساست نشان می‌دهید. اگر در خواب ببنید که لامپی را شکستید چنانچه لامپ روشن باشد یک جرم با خلاف عمومی مرتکب می‌شوید که از جهت قانونی هم قابل تحقیق و بررسی است و چنان چه خاموش باشد زیان کاری نهان تعبیر می‌شود یعنی درخفا و پوشیده و به کسی آسیب می‌رسانید.
 

تعبیر خواب داشتن چراغ زیاد و یا لامپ با نور زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید لامپ‌های بشماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می‌دهید، مانند معلمی. اگر ببینید لامپ بسیار بزرگی دارید که نور کمی از آن بر می‌خیزد از سرمایه زیاد سود کم می‌برید و در واقع از سود زیان می‌کنید و چنان چه لامپ کوچکی داشته باشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار کوچک و کم اهمیت که انتظار سود دهی در آن وجود ندارد سودی کلان عایدتان می‌گردد.
 
جابر مغربی: اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است. 
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خواستگاری مناسب پیدا می‌کند. اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می‌روید نشان آن است که به سفری پر سود می‌روید یا ماموریتی به شما می‌دهند که برای شما پیروزی می‌آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.
 

تعبیر خواب چراغ نفتی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می‌رساند.
 

تعبیر خواب لوستر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن لوستر در خواب، نشانه آن است که از امکانات غیر منتظره ای استفاده می‌کنید و به دلخواه خود خوش می‌گذرانید.
 • دیدن لوستری شکسته در خواب، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می‌گردد.
 • اگر خواب ببینید لوستری خاموش است، دلالت بر آن دارد که آینده روشنی را بیماری و رنج تیره می‌سازد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Elnaaaz
۱۹ ساعت پیش
سلام.دختر مجردم. ۱۹ ساله. من خواب دیدم وارد یه جایی مثل قهوه خونه ، قمار خونه و یه همچین جایی شدم. دیدم عمم داره ورق بازی میکنه و حرفه ای هم بود. من فقط رفته بودم به عمم سلام کنم. بعد یهو یه پسری چراغ قوه روشن کرد تابید رو‌ صورتم. با اون نور خیلی زیبا به نظر اومدم و همه داشتن منو میدیدن. یه نور خوبی بود و‌ خودمم از اون نور حس خوبی داشتم. نور اون چراغ قوه خیلی قوی بود. اصلا کم نور نبود.
تعبیر خوابم چیه؟
خواب‌تان بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. در رابطه یا موقعیتی کاری که ممکنست انتخاب عاقلانه‌ای هم نباشد، ریسک می‌کنید. از قضاوت و عملکردتان بدقت استفاده کنید! لازمست به سطح بالاتری از آگاهی و احساس برسید.
...
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با اقوام داریم میریم خونه مادربزرگم(که البته از هم دلخوریم)شب بود و همه جا تاریک و فقط خونه اونها چراغ پرنوری روشن بود و رفتیم خونش
خواب دیدن خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. داشتن خوابی که در فضای شب صورت می‌گیرد، بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. خانه‌ی پدربزرگ/مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. نور، بیانگر چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. نور، موقعیت یا مسأله‌ای گنگ و نامعلوم را روشن می‌کند. حقیقت موقعیتی یا پاسخ یک مسأله‌ای را یافته‌اید.
فایزه
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشین
دو روز قبل مامانم قبل از اذان صبح خوابی دیدن ممنون میشم اگر تعبیرش کنین،مامانم خواب دیده که چراغا خاموشه و خونمون تاریک هست ولی تاریکی طوری‌هست که میشه دید و تو تشک من یا داداشم یه شی سیاه میبینه که فکر میکنن مار‌هست،میره چراغ ها رو روشن کنه تا ببینه چیه که روشن نمیشه و تو دلش میگه هر وقتم چراغ لازم داریم روشن نمیشه،بعد یه چوب برمیداره و به سیم چراغ ظربه میزنه که چراغ تاب میخوره و یه نوری ازش بیرون میاد و‌ روی لامپ تصویر یه مرد (دقیق یادش نیست شایدم یه مرد کوچیک)رو میبینن بعد مامانم فکر میکنه که سیم لامپ اتصالی کرده و باز ظربه های محکم تری میزنه تا لامپ روشن شه.
این خواب، نشان می‌دهد که گویا عاملی، شما را از انجام کار درست (خیر) باز می‌دارد. این عامل، نامشخص است که چیست. اما در مسیر زندگی، مشخص خواهد شد؛ فقط می‌بایست دقت کنید. ممکن است این خواب، توسط دیگران مشاهده شود و شما نیز آن را به شکل دیگری مشاهده کنید که تعبیر آن مشخص‌تر شود.
St
۴ ماه پیش
سلام دم صبح حدود ساعت ۵ یا ۶ صبح خواب دیدم من و دوستام و استادم تو یه اتاق نشستیم و استادمون داره برامون صحبت میکنه(تو یه اتاق هتل مانند بود انگاری رفته بودیم مسافرت)، و من داشت خوابم میبرد تو خواب، یهو صدای داد و فریاد شنیدم و دیدم استاد نیست، پرس و جو کردم که چیشده، دیدم میگن لامپ مهتابی پشت سر استاد از جاش درومد(خود لامپ نه، کلا با صفحه زیرش درسته از جا کنده شد)، خداروشکر به هیچکی آسیب نرسید و استادمم رفته بود دنبال اینکه یکی و بیاره اونو درست کنه، اینم بگم هیچ کدوم از لامپ مهتابیا نشکسته بود
این خواب را می‌توان از دو دیدگاه متفاوت، مورد بررسی قرار داد که عبارت‌اند از: ۱) روانشناسانه؛ ۲) تعبیر خواب کلاسیک. اما خواب شما از دیدگاه روانشناسانه، این خواب به افکار منفی و نگرانی‌های اخیر شما در زندگی واقعی‌تان اشاره دارد. افتادن چراغ، نماد تغییر ناگهانی آسایش و آرامش در شما و محیط آموزشی است. خواب شما از دیدگاه تعبیر خواب کلاسیک، اگر این خواب، بر اثر مشغله‌های ذهنی و روزمره‌ی شما نباشد، دارای تعبیر است؛ این خوابی که دیده‌اید، نشان می‌دهد که مسائلی در زندگی شما مشخص می‌شوند که تا کنون آنها را نمی‌دانسته‌اید (یعنی، علم شما نسبت به مسائلی که پیشتر آنها را نمی‌شناخته‌اید، بیشتر خواهد شد). دوست عزیز! دقت کنید، شناخت مسائل، نوعی منفعت است که برایتان دانستن‌شان بهتر از ندانستن‌شان است. برخی چیزها شاید الآن بی‌اهمیت جلوه دهند، اما در آینده برایتان بشدت راهگشا خواهند بود. فقط سعی کنید، علمی را ناقص به دست نیاورید که علم ناقص، بدتر از نادانی است! موفق باشید!
ندا
۴ ماه پیش
سلام،
من مجرد هستم و دیشب خواب عجیبی دیدم؛
خواب دیدم رو پشت بوم خونمون یه چیزی بزرگتر از وان حموم قرار گرفته و من به شکل ماهی بودم و خودم رو به در و دیوار میزدم که فرار کنم دقیقا بالای سر خودم یه چراغ بزرگ حبابی شکل و خیلی روشن و پرنور میبینم میخوام خودمو بهش برسونم اما نمیتونم که یه ماهی بزرگ زیر من قرار میگیره(به شکل عمودی) و کمک میکنه و به همین شکل ۴یا۵ماهی بزرگ دیگ. ینی مثل یک خط عمودی روی هم قرارمیگیریم و من در راس هستم و میرسم به چراغ، خیلی خوشحال میشم شروع میکنم به چرخیدن دور چراغ.
لطف میکنید تعبیرش بهم بگید.
این خواب، خواب بسیار عالی از حیث محتوا می‌باشد. این خواب، گویا مژده از موفقیت‌های مالی در زندگی‌تان را می‌دهد که شاید به واسطه‌ی زنی آشنا (ممکن است خانواده، فامیل، دوست یا غیره)، این اتفاق برایتان رخ دهد. گویا از موفقیت‌های مالی، غلط خواهید زد. گویا در این بین، عده‌ای از اشخاص نیز شما را برای رسیدن به هدفی کمک خواهند کرد (ممکن است این کمک برای ازدواج باشد یا توانگرتر شدن شما). اینکه این کمک‌ها با درخواست شما خواهند بود یا خیر، نامشخص است. تصور می‌کنم این یاری ایشان، برای ازدواج و مسائل عاشقانه خواهد بود. در نهایت، شما به مطلوب خویش خواهید رسید. اما نامشخص است که این مسأله به چه طریق آغاز خواهد شد و به کجا خاتمه خواهد یافت. پیشنهاد می‌کنم در همه‌حال، دل را به خدا دهید و از او یاری بخواهید و هرگز نور او را از دل‌تان خارج نکنید! إن‌شاءالله برایتان خیرها در راه هستند. در ضمن، شکرگذاری را فراموش نکنید! موفق، پیروز و سربلند باشید!
Setareh
۹ ماه پیش
سلام
خواب دیدم از سقف خونه اب میچکه که باعث شد سقف بریزه ولوستر خیلی زیبا وقشنگ وکریستالی هم که به سقف اویزون بود بیفته وکاملا از بین بره ومن بینهایت از این موضوع نازاحت شدم وتو خواب شدیدا کریه میکردم وهمزمان جاهای دیگه خونه هم داره خراب میشه بخاطر ریزش اب وتمام وسایل انتیک خونه دلره از بین میره
ممنون میشم تعبیر شو بگید
این خواب به افکار منفی و نگرانی های اخیر شما در زندگی واقعی تان اشاره دارد. خرابی خانه و لوازم آن در خواب، نماد از بین رفتن آسایش و آرامش در شما و خانواده است. این خواب از شما میخواهد تا ریشه این نگرانی ها را بیابید و موضوع را حل نمایید.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Elnaaaz
۱۹ ساعت پیش
سلام.دختر مجردم. ۱۹ ساله. من خواب دیدم وارد یه جایی مثل قهوه خونه ، قمار خونه و یه همچین جایی شدم. دیدم عمم داره ورق بازی میکنه و حرفه ای هم بود. من فقط رفته بودم به عمم سلام کنم. بعد یهو یه پسری چراغ قوه روشن کرد تابید رو‌ صورتم. با اون نور خیلی زیبا به نظر اومدم و همه داشتن منو میدیدن. یه نور خوبی بود و‌ خودمم از اون نور حس خوبی داشتم. نور اون چراغ قوه خیلی قوی بود. اصلا کم نور نبود.
تعبیر خوابم چیه؟
خواب‌تان بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. در رابطه یا موقعیتی کاری که ممکنست انتخاب عاقلانه‌ای هم نباشد، ریسک می‌کنید. از قضاوت و عملکردتان بدقت استفاده کنید! لازمست به سطح بالاتری از آگاهی و احساس برسید.
...
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با اقوام داریم میریم خونه مادربزرگم(که البته از هم دلخوریم)شب بود و همه جا تاریک و فقط خونه اونها چراغ پرنوری روشن بود و رفتیم خونش
خواب دیدن خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. داشتن خوابی که در فضای شب صورت می‌گیرد، بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. خانه‌ی پدربزرگ/مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. نور، بیانگر چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. نور، موقعیت یا مسأله‌ای گنگ و نامعلوم را روشن می‌کند. حقیقت موقعیتی یا پاسخ یک مسأله‌ای را یافته‌اید.
فایزه
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشین
دو روز قبل مامانم قبل از اذان صبح خوابی دیدن ممنون میشم اگر تعبیرش کنین،مامانم خواب دیده که چراغا خاموشه و خونمون تاریک هست ولی تاریکی طوری‌هست که میشه دید و تو تشک من یا داداشم یه شی سیاه میبینه که فکر میکنن مار‌هست،میره چراغ ها رو روشن کنه تا ببینه چیه که روشن نمیشه و تو دلش میگه هر وقتم چراغ لازم داریم روشن نمیشه،بعد یه چوب برمیداره و به سیم چراغ ظربه میزنه که چراغ تاب میخوره و یه نوری ازش بیرون میاد و‌ روی لامپ تصویر یه مرد (دقیق یادش نیست شایدم یه مرد کوچیک)رو میبینن بعد مامانم فکر میکنه که سیم لامپ اتصالی کرده و باز ظربه های محکم تری میزنه تا لامپ روشن شه.
این خواب، نشان می‌دهد که گویا عاملی، شما را از انجام کار درست (خیر) باز می‌دارد. این عامل، نامشخص است که چیست. اما در مسیر زندگی، مشخص خواهد شد؛ فقط می‌بایست دقت کنید. ممکن است این خواب، توسط دیگران مشاهده شود و شما نیز آن را به شکل دیگری مشاهده کنید که تعبیر آن مشخص‌تر شود.
St
۴ ماه پیش
سلام دم صبح حدود ساعت ۵ یا ۶ صبح خواب دیدم من و دوستام و استادم تو یه اتاق نشستیم و استادمون داره برامون صحبت میکنه(تو یه اتاق هتل مانند بود انگاری رفته بودیم مسافرت)، و من داشت خوابم میبرد تو خواب، یهو صدای داد و فریاد شنیدم و دیدم استاد نیست، پرس و جو کردم که چیشده، دیدم میگن لامپ مهتابی پشت سر استاد از جاش درومد(خود لامپ نه، کلا با صفحه زیرش درسته از جا کنده شد)، خداروشکر به هیچکی آسیب نرسید و استادمم رفته بود دنبال اینکه یکی و بیاره اونو درست کنه، اینم بگم هیچ کدوم از لامپ مهتابیا نشکسته بود
این خواب را می‌توان از دو دیدگاه متفاوت، مورد بررسی قرار داد که عبارت‌اند از: ۱) روانشناسانه؛ ۲) تعبیر خواب کلاسیک. اما خواب شما از دیدگاه روانشناسانه، این خواب به افکار منفی و نگرانی‌های اخیر شما در زندگی واقعی‌تان اشاره دارد. افتادن چراغ، نماد تغییر ناگهانی آسایش و آرامش در شما و محیط آموزشی است. خواب شما از دیدگاه تعبیر خواب کلاسیک، اگر این خواب، بر اثر مشغله‌های ذهنی و روزمره‌ی شما نباشد، دارای تعبیر است؛ این خوابی که دیده‌اید، نشان می‌دهد که مسائلی در زندگی شما مشخص می‌شوند که تا کنون آنها را نمی‌دانسته‌اید (یعنی، علم شما نسبت به مسائلی که پیشتر آنها را نمی‌شناخته‌اید، بیشتر خواهد شد). دوست عزیز! دقت کنید، شناخت مسائل، نوعی منفعت است که برایتان دانستن‌شان بهتر از ندانستن‌شان است. برخی چیزها شاید الآن بی‌اهمیت جلوه دهند، اما در آینده برایتان بشدت راهگشا خواهند بود. فقط سعی کنید، علمی را ناقص به دست نیاورید که علم ناقص، بدتر از نادانی است! موفق باشید!
ندا
۴ ماه پیش
سلام،
من مجرد هستم و دیشب خواب عجیبی دیدم؛
خواب دیدم رو پشت بوم خونمون یه چیزی بزرگتر از وان حموم قرار گرفته و من به شکل ماهی بودم و خودم رو به در و دیوار میزدم که فرار کنم دقیقا بالای سر خودم یه چراغ بزرگ حبابی شکل و خیلی روشن و پرنور میبینم میخوام خودمو بهش برسونم اما نمیتونم که یه ماهی بزرگ زیر من قرار میگیره(به شکل عمودی) و کمک میکنه و به همین شکل ۴یا۵ماهی بزرگ دیگ. ینی مثل یک خط عمودی روی هم قرارمیگیریم و من در راس هستم و میرسم به چراغ، خیلی خوشحال میشم شروع میکنم به چرخیدن دور چراغ.
لطف میکنید تعبیرش بهم بگید.
این خواب، خواب بسیار عالی از حیث محتوا می‌باشد. این خواب، گویا مژده از موفقیت‌های مالی در زندگی‌تان را می‌دهد که شاید به واسطه‌ی زنی آشنا (ممکن است خانواده، فامیل، دوست یا غیره)، این اتفاق برایتان رخ دهد. گویا از موفقیت‌های مالی، غلط خواهید زد. گویا در این بین، عده‌ای از اشخاص نیز شما را برای رسیدن به هدفی کمک خواهند کرد (ممکن است این کمک برای ازدواج باشد یا توانگرتر شدن شما). اینکه این کمک‌ها با درخواست شما خواهند بود یا خیر، نامشخص است. تصور می‌کنم این یاری ایشان، برای ازدواج و مسائل عاشقانه خواهد بود. در نهایت، شما به مطلوب خویش خواهید رسید. اما نامشخص است که این مسأله به چه طریق آغاز خواهد شد و به کجا خاتمه خواهد یافت. پیشنهاد می‌کنم در همه‌حال، دل را به خدا دهید و از او یاری بخواهید و هرگز نور او را از دل‌تان خارج نکنید! إن‌شاءالله برایتان خیرها در راه هستند. در ضمن، شکرگذاری را فراموش نکنید! موفق، پیروز و سربلند باشید!
Setareh
۹ ماه پیش
سلام
خواب دیدم از سقف خونه اب میچکه که باعث شد سقف بریزه ولوستر خیلی زیبا وقشنگ وکریستالی هم که به سقف اویزون بود بیفته وکاملا از بین بره ومن بینهایت از این موضوع نازاحت شدم وتو خواب شدیدا کریه میکردم وهمزمان جاهای دیگه خونه هم داره خراب میشه بخاطر ریزش اب وتمام وسایل انتیک خونه دلره از بین میره
ممنون میشم تعبیر شو بگید
این خواب به افکار منفی و نگرانی های اخیر شما در زندگی واقعی تان اشاره دارد. خرابی خانه و لوازم آن در خواب، نماد از بین رفتن آسایش و آرامش در شما و خانواده است. این خواب از شما میخواهد تا ریشه این نگرانی ها را بیابید و موضوع را حل نمایید.