تعبیر خواب چاقو – چاقو خوردن و چاقو زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چاقو خوردن و چاقو زدن از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی با مفاهیم مختلفی بیان شده است. با تعبیر خواب چاقو شکسته، دعوا با چاقو، چاقوی آشپزخانه و... با ادامه مطلب همراه باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب چاقو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته معبرین غربی تعبیر خواب چاقو با سر برهنه اشاره به مشکلات قانونی در مسیر شغلی و ضرر مالی خواهد داشت ولی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی دیدن چاقو حرف و صحبت نیش دار دیگران است. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب چاقو و چاقو خوردن - دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چاقو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می‌دهد و می‌گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می‌زنند تا عمل می‌کنند بیمناک هستید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقو در خواب، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیان‌های مالی نیز دلالت دارد.
 
به تعبیر معبرین غربی اگر زنی در خواب خود چاقو ببیند نشان دهنده آن است که از چیزی که وارد زندگی اش شده است می‌ترسد. چنانچه مردی در رویایش چاقویی ببیند نشان از پرخاشگری او در دنیای واقعی دارد. باید تلاش کنید که بر خود مسلط باشید و خشم خود را به درستی کنترل کنید. بطور کلی دیدن چاقو در خواب بعد مثبتی ندارد. این رویا ممکن است بیانگر اوقات سخت و دشواری باشد که در زندگی خود تجربه خواهید کرد.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
  • رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.
  • اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.
  • دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

 

تعبیر چاقو در خواب

 

تعبیر خواب چاقو خوردن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است.

به تعبیر معبرین غربی اگر در خواب خود دیدید که با چاقو مورد حمله قرار گرفته‌اید وقت آن رسیده که به اطرافتان نگاهی دقیق بیاندازید و دشمنان خود را شناسایی کنید. در نظر داشته باشید که اگر نتوانید با این افراد که در نزدیکی شما هستند مشکلاتتان را حل و فصل کنید در آینده‌ای نه چندان دور از طرف همان افراد به شما آسیب خواهد رسید.

تعبیر خواب چاقو زدن

آنلی بیتون می‌گوید: خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.
به بیان معبرین غربی اگر در خواب خود دیدید که از چاقو برای صدمه زدن به فردی که او را می‌شناسید یا حتی نمی‌شناسید استفاده می‌کنید بیانگر وجود مشکلی بزرگ در زندگی شماست. غم و اندوه، خبر بد، نا امیدی، قتل، تصادف مرگبار و… می‌تواند بخشی از این مشکلات باشد. اگر در خواب دیدید که چاقو را به پشت یا قفسه سینه کسی وارد کردید به نوعی بیانگر نقاط ضعفی است که در زندگی واقعی خود احساس می‌کنید.

 

تعبیر خواب چاقو شکسته

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.

به تعبیر معبرین غربی دیدن چاقوی شکسته در خواب به معنای فروپاشی همه امیدها و آرزوهای فرد خواب بیننده در زندگی اوست. اگر شخصی در خواب دید که بوسیله چاقویی زخمی شده است و آن چاقو شکسته است بیانگر یک بیماری یا درکی دردناک از وضعیت فعلی او در دنیای واقعی است. اگر در رویای خود دیدید که چاقوی شکسته‌ای را تعمیر می‌کنید بیانگر احیای دوستی با فردی است که موقعی به شما توهین کرده است.

اگر فردی در رویا ببیند که چاقویی شکسته به عنوان هدیه دریافت می‌کند باید به رفتارش در زندگی نگاهی دوباره بیندازد. این امکان وجود داد که او با مردم بسیار پرخاشگر است و لازم است تا رفتار خود را با اطرافیانش تغییر دهد.

اگر خواب دیدید که چاقوی شکسته‌ای به کسی هدیه می‌دهید بدان معناست که شما از آن شخص راضی نیستید.

اگر فردی خواب ببیند که چاقوی شکسته‌ای می‌خرد بدین مفهوم است که در زندگی، اولویت‌هایش را به درستی انتخاب نکرده و این اولویت‌ها تاثیر مثبتی بر زندگی‌اش نخواهند داشت.

تعبیر خواب دعوا با چاقو

به بیان معبرین غربی اگر خواب دیدید که با چاقوی خود در حال دعوا کردن هستید به این معناست که با دوستانی که در باطن دشمنتان هستند سر و کار دارید. این رویا همچنین بدین مفهوم است که شما در حال قطع ارتباط با افراد بد اطراف خود هستید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه چاقویی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می‌گوید و بد شما را می‌خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

 

تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می‌شود.
به تعبیر معبرین غربی، دیدن چاقوی آشپزخانه در خواب معنای خودبی دارد و به این مفهوم است که اتفاقات خوبی در زندگی برایتان رخ خواهد داد. اگر در رویای خود دیدید که شخصی به شما چاقوی آشپزخانه می‌دهد بدین مفهوم است که به زودی خبر‌های خوبی به شما خواهد رسید. دیدن اینکه چاقوی آشپزخانه در درست دارید این نوید را به شما می‌دهد که در کاری که پیش گرفته‌اید موفق می‌شوید. قرض گرفتن چاقوی آشپزخانه نشان دهنده اخبار خوبی است که به زودی دریافت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب چاقوی تیز و برنده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.
 
از اینکه با تعبیر خواب چاقو و تفسیر رویای چاقو خوردن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo