بهرام رادان در میان قبیله “گردن درازها”

قبیله های گردن درازها گه در تپه پاداونگ واقع در شمال تایلند نزدیک مرز میانمار زندگی می کنند یکی از شگفتیهای جهان است.

 
بهرام رادان با انتشار اين عکس در صفحه اش نوشت: “قبيله هاي گردن دراز که در تپه پادااونگ واقع در شمال تايلند نزديک مرز ميانمار زندگي مي کنند يکي از شگفتيهاى جهان است، سالها پيش در مجله دانستنيها درباره شان خوانده بودم. مردم اين قبيله در اصل متعلق به گروه هاي کوچکي از قوم کارن در ميانمار و آواره هاي برمه اي بودند که سال ها پيش وقتي در کشورشان جنگ شروع شد به تايلند پناهنده شدند، وزن حلقه هاى گردن زنان اين قبيله که معيار زيباييشان است به١٥ تا ٢٠ کيلو ميرسد “.


مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo