تعبیر خواب جوجه؛ دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن جوجه در خواب به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی نیکوست و تنها حالتی که می‌تواند تعبیری نامناسب داشته باشد تعبیر خواب جوجه بیمار و آفت زده است.

طبقه بندی:

تعبیر خواب جوجه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن جوجه در خواب نتیجه و محصول کارهایی است که بیننده خواب انجام داده است. البته برخی از معبرین به دلیل اینکه مرغ را همسر و زن تعبیر کرده‌اند تعبیر خواب جوجه را فرزندان آن همسر و زن خوانده‌اند. همواره توجه داشته باشید که هنگام تعبیر خواب می‌بایست تمامی جوانب خواب و فرد بیننده خواب در نظر گرفته شود به همین دلیل است برخی از معبرین نظراتی متفاوت با یکدیگر در مورد تعبیر خواب یک موضوع واحد دارند.

 

تعبیر خواب جوجه (مرغ و ماکیان)

 

تعبیر خواب جوجه

منوچهر مطیعی تهرانی:

 • جوجه در خواب‌های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته‌اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می‌آیند.
 • اگر در خواب جوجه‌های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می‌دوند و بازی و جیک جیک می‌کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می‌دهد.
 • به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است. هر چه تعداد جوجه‌هایی که در خواب می‌بینید بیشتر باشد بهتر است.

معبرین غربی:

 • تعبیر خواب جوجه ، کودک یا تمام رویدادهای مربوط به کودکان یا فرزندان است.
 • اگر خواب دیدید که جوجه در اطراف خانه شما راه می رفت تعبیرش این است که به زودی اتفاقی خوب برای شما روی خواهد داد.
 • تعبیر خواب حرف زدن جوجه آنست که فرزندتان در مورد زندگی و آینده اش با شما صحبت خواهد کرد.
 • تعبیر خواب جوجه در حال رشد این است که به زودی صاحب فرزند خواهید شد، اگر صدای جوجه شبیه مردان باشد تعبیرش این است که صاحب پسر می شوید و اگر صدایش شبیه زنان بود تعبیرش این است که دختر به دنیا می آورید.

لوک اویتنهاو: جوجه: بدگویی و غیبت کردن

آنلی بیتون:

 • خواب جوجه‌هایی که تازه از تخم در آمده‌اند خستگی از مسئولیت‌های بسیار است که سرانجام معلوم می‌شود پذیرفتن مسئولیت‌ها به نفع زندگی شما بوده است.
 • دیدن جوجه‌هایی که پر و بالی در آورده‌اند، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می‌آورید.

دیدن جوجه در خواب می‌تواند مربوط به ماکیانی همچون مرغ و … باشد. برای دریافت فضای کلی اینگونه خواب‌های می‌توانید به تعبیر خواب مرغ رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب هدیه دادن جوجه

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می‌کند. اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می‌کند. دیدن جوجه در هر حال خوب است.

 

تعبیر خواب جوجه بیمار

منوچهر مطیعی تهرانی: حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هایی دارید و این جوجه‌ها دچار آفت شده‌اند به این معنی که یا گربه‌ها آن‌ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده. این خبر از ضرر و زیان است. جوجه بیمار، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته‌اند فرزند نافرمان است.

 

تعبیر خواب جوجه در آشیانه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جوجه‌ها به آشیانه می‌روند، دلالت بر آن دارد که کسی می‌خواهد شما را به درد سر بیاندازید.

لیلا برایت: اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را برای پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید.

معبرین غربی: تعبیر خواب لانه جوجه این است که شما از خبر ازدواج فرزندتان خوشحال خواهید شد و در آینده او را خوشبخت خواهید دید.

 

تعبیر خواب جوجه رنگی

معبرین غربی:

 • تعبیر دیدن جوجه زرد در خواب این است که کودکتان به شما کمک مالی خواهد کرد.
 • تعبیر دیدن جوجه سیاه در خواب به این معنی است که فرزندتان مشکل مالی دارد.
 • تعبیر خواب جوجه سفید این است که مشکلات کودکتان به زودی حل خواهد شد.

 

تعبیر خواب خوراک جوجه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید، نشانه آن است که در امر عشق و کار بلا تکلیف می‌مانید.

 

تعبیر خواب صدای جوجه

معبرین غربی: تعبیر شنیدن صدای جوجه این است که شما به موفقیت های فرزندتان در مدرسه افتخار خواهید کرد.

 

تعبیر خواب غذا خوردن جوجه

معبرین غربی: تعبیر خواب غذا خوردن جوجه این است که در آینده فرزندان شما ، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

 

تعبیر خواب خرید و فروش جوجه

معبرین غربی:

 •  تعبیرخریدن جوجه در خواب به این معنی است که ممکن است فرزندتان در ازدواجش مشکلی داشته باشد.
 •  تعبیر خواب فروختن جوجه آنست که فرزندتان به زودی ازدواج کرده و خوشبخت خواهد شد.

 

تعبیر خواب جوجه مرده

معبرین غربی: تعبیر خواب مردن جوجه و یا دیدن جوجه مرده این است که حادثه بدی در زندگی تان اتفاق می افتد.

 

تعبیر خواب تولد جوجه

معبرین غربی: تعبیر تولد جوجه در خواب به اتفاقات و حوادث خوب و مثبت در زندگی اشاره دارد. اگر خواب دیدید که جوجه تخم مرغ را شکست و از تخم بیرون آمد تعبیرش این است که به زودی باردار می شوید.

 

تعبیر خواب جوجه کثیف

معبرین غربی: تعبیر جوجه کثیف در خواب به این معنی است که فرزند شما بی ادب و بی نزاکت است . بهتر است در مورد تربیت فرزندتان تجدید نظر کنید.

از اینکه با تعبیر خواب جوجه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo