تعبیر خواب جنازه و مرده چیست؟

با تعبیر خواب جنازه، تعبیر خواب نبش قبر، تعبیر خواب تشییع جنازه، تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده و تعبیر خواب دیدن جنازه خود در خواب آشنا شوید

ستاره | سرویس سرگرمی – در نفایس الفنون این گونه نوشته شده است که تعبیر خواب جنازه و مرده نشانه مال حرام است البته امام صادق (ع) در تعبیر اولی که برای جنازه بیان کرده‌اند دیدن آن را نشانه بزرگی می‌دانند.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب جنازه در کفن - تعبیر خواب نبش قبر - تعبیر خواب تشییع جنازه ابن سیرین - تعبیر خواب اجساد کفن پوش

 

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن جسد در رویا بیانگر جنبه‌ای از خود فرد بوده که مرده است. در برخی موارد به این معناست کع شما مقصود خود را نمی‌رسانید (گنگ هستید). شما خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید.

 

تعبیر خواب جنازه

حضرت صادق فرماید:


جنازه در خواب دیدن بر سه وجه است

 1. بزرگی

 2. ولایت وحکومت

 3. عز وجاه و رفعت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می‌رسد.

 

تعبیر خواب تشییع جنازه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جنازه کسی را می‌برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو را بر جنازه نهاده ومی برند و مردمان از پیش جنازه او می‌رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین او به فساد است و یا بر آن قوم که پس او می‌رفتند فرمانرواست اگر بیند جنازه مرده برداشت و می برد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر و نیکی بیند اگر بیند قومی در پس او می‌رفتند ودر هوا می‌شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زنده را بر جنازه می‌برند و در پس جنازه او کسی نیست دلیل بر نقصان عز وجاه وکار وی نماید اگر بیند مردم در پس جنازه وی بودند تاویلش به خلاف این است اگر بیند بر جنازه گران است دلیل که ستم به مردمان کند اگر بیند بر جنازه سبک است دلیل که بر مردمان سبکبار است وحالش نیکو شود اگر بیند بیفتد و کار او بسته شود

مطیعی تهرانی: مشاهده جنازه ای که به دوش می‌برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می‌یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می‌کنیم.

 

تعبیر دیدن جنازه خود در خواب

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می‌شود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند.

ابن سیرین گوید: اگر خویشتن را در جنازه بیند وآن جنازه بر زمین همی رفت دلیل که به سفر رود

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب نبش قبر

مطیعی تهرانی: کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه.

 

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون مالی به بیننده خواب می‌رسد و پولی بدست می‌آورد.

 

تعبیر خواب جنازه با لباس

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می‌رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می‌کند و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می‌رسد.

طبقه بندی:
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام از محلی میگذشتم چند نفر از حادثه ای جنازه میکشیدن بیرون
  از من خواستن یکی از جنازه ها رو که داخل (کیف یا ساک مانند بود) به اتاق کناری ببرم

  من جنازه رو بردم هنگام گذاشتن در اتاق
  جنازه بقدری چاق و حجیم بود خودم با جنازه به زمین افتادم و از شدت چاقی تعجب کردم
  و از زمین پاشدم و رفتم

  ممنون میشم راهنمایی کنید فکرمو درگیر کرده

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. گویای موفقیت و کامیابی است. لازمست برای نتیجه ی نهایی، صبر کنید و زود، پیامد را در نظر نگیرید. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید.

 3. ببخشین من خواب دیدم سر جنازه خودم وایسادم وخواهرم استخونامو جدامیکنه میریزه یجای دیه هرچی صدا میکنم منو نمیبینه ولی ی خواهر دیگم بمن میگ اروم باش گریه نکن خیلی نگرانم میش لطف کنین تعبیرشو بهم بگین

  • در ابتدا سلام! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. بازتابی ازین است که در زندگی تان چگونه عمل و رفتار می کنید. آنچه می انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است. گویای جنبه ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «استخونامو جدامیکنه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام
  من خواب میدید دستشویی رفتم و بجز مدفوع، وجود خودم ازمن خارج میشه ولی بدون پوست دقیقا مثل عکسایی که واسه اناتومی ماهیچه میذارن خودم بودم ولی پوست کنده با گوشت بعد داخل چاه رو نگاه کردم ببینم کجا میره دیدم شروع کرد به راه رفتن و وارد یه دسشویی دیگه شد که زیر اون بود بعد چاه اون زیر زمینی داشت بالا میزد

  • سلام! خوابتان علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره ی مثانه ای پر باشد و می کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. حاکی از جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید! گویای شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیازست تروتمیز شود و فوری تغییر کند. لازمست از شر ایده ها و باور های دمده تان خلاص شوید. بازتابی ازین است که در زندگی تان چگونه عمل و رفتار می کنید. آنچه می انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است.

 5. سلام من خواب دیدم ۲ زن را کفن کرده و روی تخت بیمارستانی از جلوی درب خونمون رد میکنند عده زیادی هم دنبالش بودند و روی این ۲ خانم بچه های کوچیکشونم کفن شده بودند .تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایت آذر 3, 1399 at 10:47 ب.ظ

   سلام! خوابتان یعنی حس می کنید از افراد پیرامون تان جدا شده اید. ممکنست به این معنا باشد که حس می کنید از نظر احساسی، تخلیه شده اید. نمایانگر پایان چیزی است. همچنین، یعنی می کوشید احساسی یا جنبه ای از زندگی تان که آماده ی رویارویی با آن نیستید را پنهان کنید. تعبیر دیگر: حس فاصله گرفتن و جدا شدن می کنید. خارج از دسترس هستید. علامتی از انتهای چیزی است. تعبیر دیگر: می کوشید احساس یا جنبه ای از زندگی تان که آماده ی روبرویی با آن نیستید را مخفی یا سرکوب کنید.

 6. سلام خواب دیدم جایی مثل کمپ هستم که بعضی از آدمای اونجا رو میشناختم یه سری از آدمای کمپ هویتشونو دروغ میگفتن و بقیه متوجه شدن و دعوای بدی شد و یک گروه شروع به کشتن بقیه کردن و استخون ها مخصوصا دنده هاشونو درمیاوردن که بفروشن و من و دو نفر دیگه فرار کردیم و توی راه پر جسدایی بود که سلاخی شده بود و استخون دندشونو دراورده بودن و بعد رفتیم توی شهر توی پاساژ و از پله برقی رفتیم بالا دنبال کسی میگشتیم اما از اونجا هم مجبور شدیم فرار کنیم و سریع رفتیم پایین از پله برقی و بعد هم رفتیم توی پارک

  • سلام! خوابتان گویای نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. بیانگر خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه هایی از شما را می نمایاند که می خواهید تخریب یا حذفش کنید (دیگر آن خصوصیت های قربانی را در خود نمی خواهید). نمایانگر کشف راز های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. علامتی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده اند. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. به موقعیتی اشاره دارد که خیلی وقت است از میان رفته و گذشته است. زمان حرکت کردن و پیش رفتن، فرارسیده است. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: نمایانگر صرفه جویی است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «از پله برقی رفتیم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

 7. سلام خدا قوت من سه شب پیش خواب دیدم که من فوت شده ام و تو یه اتاق روحم بود . که یه نفر پیش من وایساده بود من می‌دیدم که جنازه من رو داره تشییع می‌کنن بعدش میوه آورده بودن اون یه نفر به هم گفت اگه بچه ها که دور بر سینی میوه هستن از این میوه ها بخورن تو میری بهشت وگرنه میری جهنم بعدش من نگاهم به سینی میوه افتاد دیدم دختر چهار ساله من و دوسه تا برادر زاده های من که همشون پنج ساله شش ساله هستن به جای اینکه میوه بخورن دارن زمین رو گاز میزنن که برادر بزرگترم که در تشییع من بود تا این صحنه رو دید زد توسرش گفت ای بابا مهدی جهنمی شده . اما من هنوز فوت خودم رو باور نداشتم به اون بغل دستیم گفتم مگه من مرده ام پس چرا داره حرکت میکنم اون گفت مرده ای این روحته. ببخشید فراموش کردم چه میوه ای داخل سینی بود باتشکر من مردی ۳۷ساله ام

  • مدیر سایت مهر 18, 1399 at 10:47 ب.ظ

   سلام؛ ممنون! نمایانگر شروعی تازه است یا بیانگر بخشی از شماست که فراموش شده است. هشداری برای به خود آمدن است. تعبیر دیگر: نمایانگر گریختن از مسئولیت‌ها و نیازها است. تعبیر دیگر: نشانگر از خود گذشتگی است. تعبیر دیگر: گویای احساس گناهی است که می‌کنید. ممکنست سر باورها و ارزش‌هایتان مصالحه کرده باشید (سازش کرده باشید). شاید نسبت به اطرافیان‌تان احساس بی‌حسی می‌کنید و حس می‌کنید که درک‌شان نمی‌کنید (درک‌تان نمی‌کنند). زمانش رسیده است که بخش بنیادی زندگی‌تان را تغییر دهید تا دوباره کاملا احساس زنده بودن و کامل بودن کنید. گویای رشد، وفور و دستاورد مالی است. بیانگر هزینه‌ای بی‌معنا است. لازمست صرفه‌جوتر باشید. تعبیر دیگر: یعنی از یک علت یا گروه، حمایت می‌کنید. از نظر احساسی یا مالی از کسی حمایت می‌کنید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «دیدم دختر چهار» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 8. مهرخورشید سیاوش شهریور 19, 1399 at 10:35 ب.ظ

  سلام و وقت بخیر

  خواب دیدم که در صندلی جلو با دایی ام نشسته ام در طول مسیر راه با هم حرف می زدیم تا رسیدیم به منزلی که دیدم در اتاقی جنازه یی هست و ملافه یی روش کشیده شده و کنار جنازه دختردایی ام نشسته و سرش رو گذاشته روی جنازه و داره گریه می کنه گفتم چی شده؟گفتند دایی علی فوت کرده گفتم من و دایی علی الان با هم اومدیم کنار هم تو ماشین بودیم

  برگشتم دیدم دایی ام داره ماشین رو پارک می کنه

  (یعنی من دایی ام رو در خواب کنار خودم زنده می دیدم ولی برای دیگران اون مرده بود)

  البته دور از جانش

  امیدوارم خیر و عافیت باشه

  لطفا تعبیر کنید

  مچکرم

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به کسی وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. نشانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. نمایانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد.

 9. سلام خواب دیدم ک مرده پریشان بلند شد لحظه‌ای نشست و دوباره دراز کشید و مرد

  • سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید.

 10. سلام.خواب دیدم مادر یکی از دوست های قدیم من فوت کرده و جسد او خونی و تکه تکه است و من و دوستم بالای سر او گریه می کردیم.به نظر شما تعبیرش چیه؟البته تو خواب اون جنازه شبیه مادر دوستم نبود اما من این حس و داشتم.

  • مدیر سایت تیر 19, 1399 at 10:47 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان به موقعیتی اشاره دارد که خیلی وقت است از میان رفته و گذشته است. زمان حرکت کردن و پیش رفتن، فرارسیده است. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، کس دیگری را می‌بینید که گریه می‌کند، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید.

 11. سلام خواب ديدم كه احساس ميكنم بوي آتش سوزي مي ايد رفتم توي آشپز خونه قسمت بالكني را از دور ديدم كه بو از اونجاست بعد دويدم مادر پدرم رو صدا كنم صدام به سختي در ميومد ولي با تلاش بسيار شنيدن ولي اهميتي نميدادن كه من ميگم آتش سوزي شده براي همين خودم برگشتم آشپز خانه ببينم چي شده رفتم نزديك تر ديديم جلوي در بالكن يه جنازه اس كه من فقط پاهاش رو ديدم. بعد رو به رو را ديدم كه جاي گلوله است . بقيه خواب همش با مادرم در فكر اين بوديم كه به پليس زنگ بزنيم چون اخبار گفته بود ٧ تا قتل گزارش شده ، ولي ما حس كرديم طبقه پاييني ما هم همچين اتفاقي افتاده و اونو توي پاركينگ چال كردن

  كل خواب حس ترس داشتم .

  • مدیر سایت تیر 19, 1399 at 10:47 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله‌های نردبان اجتماعی را یکی‌یکی بالا می‌روید.

1 2 3

ستاره
Logo