اکبر عبدی علت اصلی موفقیت فیلم “چهار اصفهانی در بغداد”

داریوش باباییان معتقد است بار اصلی موفقیت فیلم چهار اصفهانی در بغداد در گیشه و فروش و محبوبیت آن در بین مردم بر عهده اکبر عبدی است.

داریوش باباییان تهیه کننده تلویزیون و سینما در خصوص روند اکران “چهار اصفهانی در بغداد” به خبرنگاران جوان گفت”از اینکه در این روزهای ضعیف اکران،انتقادات و …..این فیلم کار خودش را کرده و در جذب مخاطب موفق بوده راضی هستم و خوشبختانه فیلم در تهران و شهرستان ها با وجود سینما های کمتر نسبت به دیگر آثار فروش خوبی داشته.اکبر عبدی پس از مدت طولانی با این فیلم روی پرده سینماها حضور پیدا کرده و به نحوی می توان گفت بار اصلی فروش بر عهده اوست.
مجله ستاره

ستاره
Logo