رادیو ایران از پوشش خبری جشنواره موسیقی فجر انصراف داد

یزدان دوست ادامه داد: این بی احترامی فقط به رادیو ایران ختم نشد.بلکه رادیو فرهنگ و رادیو جوان نیز این رویداد را پوشش نمی دهند.

رادیو ایران از پوشش خبری جشنواره موسیقی فجر انصراف داد
برنامه کافه هنر رادیو ایران از پوشش خبری سی و دومین جشنواره موسیقی فجر انصراف داد.ریحانه یزدان دوست تهیه کننده با اعلام این خبر گفت:جمعه 24 دی ماه و در روز افتتاحیه برنامه کافه هنر از ساعت 20 تا 20:55 به نقد برگزار کنندگان این جشنواره و سیاست هایشان پرداخت و از برخورد تند و بی احترامی روابط عمومی جشنواره به رسانه ملی گفت.یزدان دوست ادامه داد:این بی احترامی فقط به رادیو ایران ختم نشد.بلکه رادیو فرهنگ و رادیو جوان نیز این رویداد را پوشش نمی دهند.
مجله ستاره

ستاره
Logo